Year 2017, Volume 2 , Issue 4, Pages 1 - 11 2017-12-28

Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Mustafa BAŞ [1] , Akın ÇELİK [2] , Nilüfer SOLAK [3]


Hizmet işletmelerinin sundukları hizmetin kalitesi ile hizmeti alanlar tarafından algılanan hizmetin kalitesi arasında farklılıklar olabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde sunulan hizmetin sunum kalitesi ön plana çıkmaktadır. Hizmet işletmeleri kapsamında değerlendirilebilecek olan spor işletmeleri için de sunulan hizmetin kalitesi önem arz etmektedir. Spor işletmelerinde algılanan hizmet kalitesini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış olan bu çalışma Ankara İlinde fitnes hizmeti sunan spor işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini spor salonlarına üye 205 kişi oluşturmaktadır. Üyelerin 114'ü erkek, 91'i bayandır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Lam’ın (2000) geliştirdiği ve Gürbüz ve diğ. (2005) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış olan “Service Quality Assessment Scale” (Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre soyunma odasında beklenen hizmet kalitesinde 48 yaş ve üzeri katılımcılar diğer üyelere göre daha memnundur. Ayrıca bekar üyelerde evli üyelere göre soyunma odası kalitesinde daha yüksek sonuçlara sahiptir.

Spor İşletmeleri Hizmet Kalitesi
 • Aksu, M. (2012). Hizmet kalitesinin bir unsuru olarak atmosferin müşteri sadakati üzerine etkisi: Bozcaada’daki otellerde konaklayan yerli turistlerin üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Onsekizmart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Gürbüz, B., Koçak, S., Lam, T.C. (2005). Hizmet kalitesi değerlendirme ölçeğinin Türkçe versiyonunun güvenirliği ve geçerliği, Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(138).
 • Ertürk, M. (2011). Türkiye’deki otel işletmelerinde hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik bir alan araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bostanoğlu, E. (2012). Hizmet sektöründe hizmet kalitesinin SERVQUAL yöntemiyle ölçülmesi ve Samsun İl Özel İdaresi’nde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Dedeoğlu, B.B. (2012). Otel işletmelerinde paydaşların hizmet kalitesini algılama farklılıkları: Antalya örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Özkan, S.E. (2013). Türkiye’deki fitnes merkezlerinde hizmet kalitesi beklentilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Işın, S.M. (2013). Hizmet kalitesinin SERVQUAL yöntemi ile ölçülmesi ve perakende sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demiray, E. (2012). Aktif spor turistlerinin güdüsel yönelimleri, hizmet kalitesi algıları, memnuniyet düzeyleri ve davranışsal niyetleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Lam, E.T.C. (2000). Service quality assessment scale (SQAS): An instrument for evaluating service quality of health-fitness clubs. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Houston, Texas.
 • Yaşa, E. (2012). Sağlık sektöründe hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılık ilişkisi: devlet, özel ve üniversite hastaneleri karşılaştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bektaş, H., Akman, S.U. (2013). Yükseköğretimde hizmet kalitesi ölçeği:güvenirlik ve geçerlilik analizi. Ekonometri İstatistik Dergisi, 18.
 • Ceyhun, S. (2006). Spor işletmelerinde hizmet kalitesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Greenwell, F., Pastore, D.L. (2004). Perceptions of the service experiance: Using demographic and psychographic variables to ıdentify customer segments. Sport Marketing Quarterly, 11(4).
 • Kurtoğlu, T. (2006). Halkın yerel yönetimlerden spor hizmetleri konusunda beklentileri: Mersin örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Theodorakis, N., Alexandris, K., Rodriguez, P., Sarmento, P.J. (2004). Measuring customer satisfaction in the context of health clubs in Portugal, International Sports Journal, 8(1).
 • Kim, D., Kim, S.Y. (1995). QUESC: An instrument for assessing the service quality of sport centers in Korea, Journal of Sport Management.
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Author: Mustafa BAŞ
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Akın ÇELİK
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nilüfer SOLAK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2017

Bibtex @research article { gaunjss343078, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Baş, Mustafa and Çeli̇k, Akın and Solak, Nilüfer} }
APA Baş, M , Çeli̇k, A , Solak, N . (2017). Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/32639/343078
MLA Baş, M , Çeli̇k, A , Solak, N . "Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/32639/343078>
Chicago Baş, M , Çeli̇k, A , Solak, N . "Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma AU - Mustafa Baş , Akın Çeli̇k , Nilüfer Solak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 2 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma %A Mustafa Baş , Akın Çeli̇k , Nilüfer Solak %T Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Baş, Mustafa , Çeli̇k, Akın , Solak, Nilüfer . "Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 4 (December 2017): 1-11 .
AMA Baş M , Çeli̇k A , Solak N . Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. GUJSS. 2017; 2(4): 1-11.
Vancouver Baş M , Çeli̇k A , Solak N . Spor İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(4): 1-11.