Year 2017, Volume 2 , Issue 4, Pages 20 - 31 2017-12-28

Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Akın ÇELİK [1] , Samet ZENGİN [2] , Mustafa BAŞ [3]


Bu araştırmanın amacı, liselerde öğrenim gören ve okullarının bireysel, takım ve raket sporları faaliyetlerine katılan öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Trabzon ili Ortahisar ilçesine bağlı belirlenen 17 farklı lisede öğrenim gören ve okulun spor faaliyetlerine katılan 284'ü kız, 414'ü erkek olmak üzere toplam 698 öğrenci oluşturmaktadır. Bu sporculardan 288'i erkek, 156'sı kız olmak üzere 444'ü takım sporları, 76'sı erkek, 48'i kız olmak üzere 124'ü bireysel sporlar ve 50'si erkek, 80'i kız olmak üzere 130'u raket sporları yapmaktadır. Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak İpek İlter Kiper tarafından geliştirilen “Saldırganlık Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Bağımsız iki grup için independent sample t testi, çoklu gruplar için One Way Anova testi uygulanmıştır.

Araştırma sonucunda, çalışmada yer alan araştırma grubunda kız olanların daha yüksek yıkıcı ve edilgen saldırganlık puanlarına sahip olduğu, spor lisesi öğrencilerinin atılgan saldırganlık puanlarının daha yüksek olduğu, spor yapma yılı düşük olanların yıkıcı ve atılgan saldırganlık puanlarının daha düşük olduğu, anne eğitim durumu yüksek lisans olanların daha yüksek yıkıcı saldırganlık puanına sahip oldukları belirlenmiştir.
Spor, Saldırganlık, Atılganlık
 • Keskin, C. (2015). Liseler arası müsabakalara katılan sporcu öğrencilerin saldırganlık durumlarının araştırılması (Zonguldak-Kozlu örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Şenyüzlü, E. (2013). Üniversite öğrencilerinde spora katılımın saldırgan davranışlar üzerine etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Balcıoğlu, İ. (2003). Sporun sosyolojisi ve psikolojisi. İstanbul: Bilge Yayınları.
 • Russell, A. (2003). Children'ssociableandaggressivebehaviourwithpeers: A comparison of the US andAustralia, andcontributions of temperamentandparentingstyles. International Journal of Behavioral Development, 27 (1), 74-86.
 • Özerkan, K. N. (2004). Spor psikolojisine giriş, Temel Kavramlar. İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Baumann, S. (1994). Uygulamalı spor psikolojisi. Çev. İkizler, H.C., Özcan, A. O. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım
 • Kırkbir, F. (2014). Karadeniz teknik üniversitesinde okuyan ve üniversiteler arası müsabakalarda yarışan öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Çakır, H. İ. (2014) liseler arası müsabakalara katılan sporcu öğrencilerin saldırganlık durumlarının araştırılması (Rize ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Gökçiçek, S. (2015). Ortaöğretim kurumlarında spor yapan ve yapmayan öğrencilerin saldırganlık tutumlarının araştırılması (Samsun ili örneği). Yayımlanmış yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Durmuş E. ve Gürgan U. (2005). Lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık eğilimleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 3 (3), 253-269
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldız, S. (2009). Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi.Yayımlanmış yüksek lisans tezi Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yılmaz, S. (2013). Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Solak, N. (2011). Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. çorum ili örneği. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Topuz, R. (2008). Amatör futbol oyuncularının saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Dervent, F. (2007). Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve sportif aktivitelere katılımla ilişkisi, Gazi Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Author: Akın ÇELİK
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Samet ZENGİN
Institution: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa BAŞ
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2017

Bibtex @research article { gaunjss343107, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {20 - 31}, doi = {}, title = {Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Çeli̇k, Akın and Zengi̇n, Samet and Baş, Mustafa} }
APA Çeli̇k, A , Zengi̇n, S , Baş, M . (2017). Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 20-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/32639/343107
MLA Çeli̇k, A , Zengi̇n, S , Baş, M . "Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 20-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/32639/343107>
Chicago Çeli̇k, A , Zengi̇n, S , Baş, M . "Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 20-31
RIS TY - JOUR T1 - Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Akın Çeli̇k , Samet Zengi̇n , Mustafa Baş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 31 VL - 2 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi %A Akın Çeli̇k , Samet Zengi̇n , Mustafa Baş %T Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Çeli̇k, Akın , Zengi̇n, Samet , Baş, Mustafa . "Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 4 (December 2017): 20-31 .
AMA Çeli̇k A , Zengi̇n S , Baş M . Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi. GUJSS. 2017; 2(4): 20-31.
Vancouver Çeli̇k A , Zengi̇n S , Baş M . Sporcu Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(4): 20-31.