Year 2017, Volume 2 , Issue 4, Pages 43 - 53 2017-12-28

Examination of Recreation Benefit of Parents Participating in Baby Gym Activities With Their Children
Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi

Tebessüm AYYILDIZ DURHAN [1] , Suat KARAKÜÇÜK [2]


Baby gym is a recreational activity which parents and child attend together. Thus, parents spend their part of leisure time by attending in baby gym activities. The aim of this study is examination of recreation benefit of parents participating in baby gym activities. The data were obtained by the “Recreation Benefit Scale” which was examined for reliability and validity, and developed  a Turkish version by Akgül and Ertüzün (2015).Cronbach’s alpha coefficient value is found .93 for this study. The sample group of the research consists of participations who attended baby gym activities in private gymnastic center from 3-5 year old child’s 200 parents were chosen randomly in Ankara. In analysis of the study t-test is used to determinate the parents relationship with the child, gender of child, gender of parents, marital status of parents and efficient using of leisure effect of recreation benefit levels, meanwhile One Way Variance Analysis (ANOVA) is used to determinate differences of age of child, age of parents, percieved income level variables’ effect on recreation benefit level. The results of this study indicated that; there are not statistical significant differences between parents relationship with the child variable, gender of child, gender of parents and recreation benefit scale. There are significant relationships between marital status of parents, percieved income level, efficient using of leisure variables and recreation benefit scale. As result; the married parents who attend baby gym activities with their child, who have medium percieved income level and who use their lesiure efficient have more recreation benefit.

Baby gym ebeveynlerin ve çocuklarının birlikte katıldığı rekreasyonel bir faaliyet türüdür. Dolayısıyla ebeveynler de boş zamanlarının bir bölümünü baby gym aktiviteleri ile geçirmektedir. Bu araştırmanın amacı çocukları baby gym aktivitelerine katılan ebeveynlerin rekreasyon fayda düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada Akgül ve Ertüzün’ün 2015 yılında geçerlik güvenirlik çalışması yaparak Türkçe versiyonunu geliştirdikleri “Rekreasyon Fayda Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında Cronbach Alpha katsayısı .93 olarak bulunmuştur.Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ilindeki özel cimnastik salonlarından tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 3-5 yaş arası 200 çocuğun ebeveynleri oluşturmuştur. Araştırmada ebeveynlerin rekreasyon  fayda ölçeği puanlarının çocuk ile yakınlık derecesi, çocuğun cinsiyeti, ebeveynlerin cinsiyeti, ebeveynlerin medeni hali ve ebeveynlerin boş zamanlarını verimli kullanmalarına dair değişkenlerine göre değişip değişmediği Bağımsız Tek Örneklem T testi ile test edilmiş, ebeveynlerin rekreasyon fayda ölçeği puanlarının çocuğun yaşı, ebeveynlerin yaşı, ebeveynlerin algıladıkları gelir düzeyi değişkenleri göre değişip değişmediği Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; ebeveynlerin çocuk ile yakınlık derecesi, çocuğun cinsiyeti, ebeveynlerin cinsiyeti değişkenleri ile rekreasyon fayda düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamışken, ebeveynlerin medeni hali, ebeveynlerin algıladıkları gelir seviyeleri, ebeveynlerin boş zamanlarını verimli kullanmalarına dair değişkenler ile rekreasyon fayda düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Sonuç olarak çocuklarıyla beraber baby gym aktivitelerine katılan ebeveynlerden evli olanların, algılanan gelir düzeyi orta olanların, boş zamanlarını verimli kullandıklarını ifade eden ebeveynlerin boş zamanlarını geçirdikleri rekreatif etkinliklerden elde ettikleri fayda düzeylerini daha yüksek buldukları araştırma sonucunda elde edilmiştir.

 • Akgül, B., Ertüzün, E. (2015). Leisure Benefit Scale: A Study of Validity and Reliability. ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015, 4-7 June 2015.
 • Ardahan, F., Turgut, T., Kaplan Kalkan, A. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Bammel, G., Burrus- Bammel, L. L. (1996). Leisure and Human Behavior. Dubuque, Iowa: W. C. Brown.
 • Caltabiano, M. L. (2006). Measuring the similarity among leisure activities based on a perceived stress-reduction benefit. Leisure Studies. 13(1), 17-31.
 • Chao, C. C.(2013). The Relationship among Leisure Involvement, Leisure Benefits, and Happiness of Elementary Schoolteachers in Tainan County. International Research in Education. 1(1), 29-51.
 • Chiung, E. H, Cheng, Y. T., Shane, C. L. (2014). A Study of the Influence of College Students’ Exercise and Leisure Motivations on the Leisure Benefits – Using Leisure Involvement as a Moderator. International Scholarly and Scientific Research & Innovation 8(8).2382-2386.
 • Demirel, N., Şirinkan, A., Şirinkan, Ş.Ö. (2016). Yaz Spor Okulunda Cimnastik Eğitimi Alan Okulöncesi Çağı Öğrencilerinin Eurofit Testleriyle Fiziksel Gelişimlerinin İncelenmesi (Erzurum Örneği). International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (2), 850-858.
 • Güven, Ö., öncü,E. (2006) Beden Eğitimi ve Spora Katılımda Aile Faktörü Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Ankara. 81 Heintzman, P. (2009) The spiritual benefits of leisure, Leisure/Loisir, 33:1, 419-445.
 • Ho, T. K. (2008). A study of leisure attitudes and benefits for senior high school students at Ping- Tung City and county in Taiwan. Spor Yönetimi, Doktora Tezi, Alabama,39.
 • Hung, H. J. (2012). A study on leisure benefits breaking through leisure activities. Journal of National Taiwan Normal University, 3(4), 77-92. Karaküçük, S., Akgül, M. (2016). Ekorekreasyon. Gazi Kitabevi. Ankara,13.
 • Kerkez, F.İ. (2012) Sağlıklı Büyüme için Okulöncesi Dönemdeki Çocuklarda Hareket ve Fiziksel Aktivite. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences. 34. Kuo, C. T. (2013). Leisure Involvement, Leisure Benefits, Quality of Life, and Job Satisfaction. International Rewiew of Management and Business Research. 2(2), 421-428.
 • Lankford, S.V., Kowalski, C., Grybovich, O., Schuarte, G., Neal, L. L. (2007)An Examination of the Benefits of Leisure and Recreation Opportunities to Residents of a Remote and Isolated Community: A Study of the Northwest Territories of Canada. Journal of Research. 1 82), 19-23.
 • Leitner, M. J., Leitner, S. F. (2012). Leisure Enhancement. 4. Baskı. Sagamore Publishing LLC, Urbana, USA,14.
 • Mensink, G. B. M., Ziese, T., Kok, F. J. (1999). Benefits of Leisure-time physical activity on the cardiovascular risk profile at older age. International Journal of Epidemiology. 28, 659-666.
 • Philipp, S. F. (1997). Race, Gender, and Leisure Benefits. Leisure Sciences, 19, 191- 207.
 • Shyu, C. S. (2012).A Study on the Relationship among Free-time Management, Leisure Constraints and Leisure Benefits of Employees in Resort Hotel. The Journal of Global Business Management. 8 (1), 166-174.
 • Yan, W. (2013). Correlations of Consumers, Leisure Motivation and Leisure Value with Leisure Benefits ─A Case Study on Taiwan International Orchid Show. nternational Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 3(3),267-276.
Journal Section Rekreasyon
Authors

Author: Tebessüm AYYILDIZ DURHAN (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Suat KARAKÜÇÜK
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2017

Bibtex @research article { gaunjss346920, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {43 - 53}, doi = {}, title = {Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ayyıldız Durhan, Tebessüm and Karaküçük, Suat} }
APA Ayyıldız Durhan, T , Karaküçük, S . (2017). Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 43-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/32639/346920
MLA Ayyıldız Durhan, T , Karaküçük, S . "Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 43-53 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/32639/346920>
Chicago Ayyıldız Durhan, T , Karaküçük, S . "Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 43-53
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi AU - Tebessüm Ayyıldız Durhan , Suat Karaküçük Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 53 VL - 2 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi %A Tebessüm Ayyıldız Durhan , Suat Karaküçük %T Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Ayyıldız Durhan, Tebessüm , Karaküçük, Suat . "Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 4 (December 2017): 43-53 .
AMA Ayyıldız Durhan T , Karaküçük S . Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi. GUJSS. 2017; 2(4): 43-53.
Vancouver Ayyıldız Durhan T , Karaküçük S . Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(4): 43-53.