Year 2018, Volume 3 , Issue 4, Pages 32 - 47 2018-12-28

Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları

Melike ESENTAŞ [1] , Pınar GÜZEL [2] , Selhan ÖZBEY [3] , Ertan ÇELİK [4]


Uluslararası önem taşıyan ve geniş katılımlı kitlelere hitap eden, düzenlendiği bölgenin kültürünü yansıtan, devlet kurumları ya da özel kuruluşlar tarafından çeşitli amaçlarla (spor, kültürel, sanatsal, ticari, eğitim vb.) gerçekleştirilen büyük ölçekli etkinlikler mega etkinlik olarak tanımlanmaktadır (Roche, 2000: 1). Olimpik anlayış aslında sporun herkes için olduğu fikrinden ortaya çıkmaktadır ve profesyonel sporcuların sahip oldukları bakış açısı toplumsal değerlere bir ayna tutmaktadır.  Bu bağlamda araştırmanın amacı; mega spor etkinliklerine katılan elit sporcuların olimpik hareket ve olimpizm algılarıyla ilgili görüşlerinin değerlendirilmesidir.

Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” deseni kapsamında yürütülmüştür. Olgu bilim çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır (Yıldırım & Şimşek, 2005). Araştırmanın çalışma grubunu Güreş, Taekwando, Karate-Do ve Judo branşlarından oluşan Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları düzeyinde mega spor organizasyonlarına katılan 8 (sekiz) sporcu oluşturmaktadır. Bu çalışma grubunun seçilmesinde spor alanında düzenlenen en üst düzeyde organizasyonlara katılım gösteren sporculardan oluştuğu için amaçlı örneklem seçimi rol oynamıştır.

Araştırma da veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma da; Kodlayıcılar arasındaki uyum olarak güvenirlik hesaplaması sonucunda (Kappa istatistiği)  r= 0.84 bulunmuştur.

Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen verilere göre mega spor organizasyonlarına katılan sporcuların algıları “Sportif başarıyı etkileyen faktörler”, “Mega spor organizasyonları kazanımları”, “Mega spor organizasyonları katılımcılarının öz-farkındalık algıları” ve “Olimpik hareket ve Olimpizm anlayışının sürdürülebilirliği” şeklinde dört tema altında toplandığı görülmüştür.

Sonuç olarak; Olimpik Hareket ve Olimpizm düşüncesinin değişen ve gelişen anlamının değerlendirilmesi ve bu düşüncenin yaygınlaştırılması spor kültürünün oluşumunda rol oynamaktadır. Bu bakımından Türkiye’de spor kültürünün sürdürülebilir bir yaşam biçimi haline dönüşmesini sağlamada ülkemizi temsil eden milli sporcuların topluma ışık tutması gerekliliği ve önemi görülmektedir. Öz-farkındalığı yüksek olduğu görülen elit sporcuların bu konuda aktif rol almaları adına çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Mega spor organizasyonları, sporcu, olimpik hareket
  • Aydaş, F. (2000). A millî boks takımı ile diğer boksörlerin seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Kerkez, F. İ. (2012). Sağlıklı büyüme için okulöncesi dönemdeki çocuklarda hareket ve fiziksel aktivite. Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 34-42.Bayar, P. (2003). Spor yapan ve yapmayan bayanların kişilik özelliklerinin karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 14(3), 133-143.Bora, A. (2012). Bir millî vazife olarak spor ve kadınlar. Spor Bilimleri Dergisi, 23(4), 220- 226.Cohen, R. J., & Swerdlik, E. M. (2002). Psychological testing and assesment. New York: McGraw-Hill Book Co.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0001-8980-5662
Author: Melike ESENTAŞ (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Author: Pınar GÜZEL
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Author: Selhan ÖZBEY
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Author: Ertan ÇELİK
Institution: Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Yüksek Lisans

Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { gaunjss477512, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {32 - 47}, doi = {10.31680/gaunjss.477512}, title = {Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları}, key = {cite}, author = {Esentaş, Melike and Güzel, Pınar and Özbey, Selhan and Çeli̇k, Ertan} }
APA Esentaş, M , Güzel, P , Özbey, S , Çeli̇k, E . (2018). Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 3 (4) , 32-47 . DOI: 10.31680/gaunjss.477512
MLA Esentaş, M , Güzel, P , Özbey, S , Çeli̇k, E . "Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 32-47 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/40714/477512>
Chicago Esentaş, M , Güzel, P , Özbey, S , Çeli̇k, E . "Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 32-47
RIS TY - JOUR T1 - Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları AU - Melike Esentaş , Pınar Güzel , Selhan Özbey , Ertan Çeli̇k Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.477512 DO - 10.31680/gaunjss.477512 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 47 VL - 3 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.477512 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.477512 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları %A Melike Esentaş , Pınar Güzel , Selhan Özbey , Ertan Çeli̇k %T Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları %D 2018 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 3 %N 4 %R doi: 10.31680/gaunjss.477512 %U 10.31680/gaunjss.477512
ISNAD Esentaş, Melike , Güzel, Pınar , Özbey, Selhan , Çeli̇k, Ertan . "Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 / 4 (December 2018): 32-47 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.477512
AMA Esentaş M , Güzel P , Özbey S , Çeli̇k E . Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları. GUJSS. 2018; 3(4): 32-47.
Vancouver Esentaş M , Güzel P , Özbey S , Çeli̇k E . Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 3(4): 32-47.
IEEE M. Esentaş , P. Güzel , S. Özbey and E. Çeli̇k , "Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 32-47, Dec. 2018, doi:10.31680/gaunjss.477512