Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 211 - 221 2019-06-28

Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi

Kürşat HAZAR [1] , Harun AKYOL [2]


Atlet ve kayaklı koşucularda yapılan düzenli antrenmanların bazı kan parametrelerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya; yaş ortalamaları 20,88 yıl, boy ortalamaları 1,71 m, vücut ağırlıkları 55,55 kg olan kısa ve orta mesafe koşucusu 9 sporcu, yaş ortalamaları 20,62 yıl, boyları 1,74 m, vücut ağırlıkları 64,12 kg olan 8 kayaklı koşucu olmak üzere toplamda 17 elit düzey sporcu katılmıştır. Katılımcılara sırasıyla; Boy ve vücut ağırlık ölçümleri ve kan analizleri yapılmıştır. Analizler sonucu antrenmanla alakalı olduğu düşünülen WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, serum demir ve demir bağlama değerlerine bakılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri kişisel bilgisayarda SPSS 21.00 paket programında yapılmıştır. Tüm verilerde aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Araştırma gurubunun birinci ve ikinci ölçüm değerlerine ait karşılaştırma analizleri parametrik testlerden Paired Samples t test yöntemi ile farklı gurupların karşılaştırmaları ise bağımsız guruplarda t test yöntemi ile yapılarak anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kurgulanmıştır. Yapılan istatiksel analizler sonucunda koşucuların ve kayaklı krosçuların HGB, MCV ve MCHC parametrelerine ait birinci ve ikinci ölçüm değerleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).Koşucuların ve kayaklı krosçuların ikinci ölçüm değerleri birinci ölçüm değerlerinden daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç olarak: Kısa, orta mesafe koşucuları ve kayaklı krosçularda uzun süreli yapılan düzenli antrenmanların HGB, MCV (Ortalama Alyuvar Hacmi) ve MCHC (Ortalama Alyuvar Hemoglobin Konsantrasyonu) parametreleri üzerinde artışa neden olduğu tespit edilmiştir.

: Atlet ve kayaklı koşucu, Antrenman
 • Associated with marathon running. International journal of sports medicine, 8(01), 19-25.
 • Baltacı, A. K., Ergene, N., & Uysal, H. (1990). Çinkonun insan sağlığındaki rolü. SÜ Tıp Fak
 • Baltacı, A., Moğulkoç, R., Koç, S., Özmerdivenli, R. (1998). Sporcu Genç Kızlarda Bazı Hematolojik Parametreler İle Plazma Proteinleri Ve Serum Çinko, Kalsiyum, Fosfor Düzeyleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (2): 21-30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/gbesbd/issue/27956/305103
 • Banfi G,Del Fablo M,Mauri C,Corsi Mm, Melegati G,et all, Hematological Parameters İn Higly Elite Rugby Players During A Competitive Season.Jun Pub Med –İndexed For Medline , , 28( 3):183-8, 2006
 • Bayraktar B, Kurtoğlu M (2009). Sporda Performans, Etkili Faktörler, Değerlendirilmesi ve Artırılması. Klinik Gelişim, 22 (1), 16-24.
 • Bayraktar B, Kurtoğlu M. Sporda performans ve performans artırma yöntemleri. Atasü T, Yücesir İ, eds. Doping ve futbolda performans artırma yöntemleri, İstanbul, 2004; 269-296.
 • Beydağı, H., Çoksevim, B., Temoçin, S., Spor yapan ve yapmayan gruplarda bazı eritrositer parametrelere egzersizin etkisi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak Derg, 5, 21 – 28, 1994.
 • Büyükyazı G, Karadeniz G, Kutlu N, Çabuk M, Ceylan C, Özdemir E Ve Seven S,et all, Kronik Antrenmanın Yaşlılarda Serum Demir, Magnezyum, Hematolojik Ve Lipit Parametreleri Üzerine Etkisi. Spor Hek. Der, ,37, 51-59. 2002
 • Green, L. (1996). Mixed Motives and After-Acquired Evidence: Second Cousins Benefit from 20/20 Hindsight. Ark. L. Rev., 49, 211.
 • Günay M, Tamer, K., Cicioğlu, İ. (2006). Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, Baran Ofset, Ankara. 219,225,227.
 • İbiş, S., Hazar, S., & Gökdemir, K. (2010). Aerobik ve anaerobik egzersizlerin hematolojik parametrelere akut etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 71-81.
 • Londeann R. (1978). Low hematocrits during basic training athletes anemia. Nenld J. Med., 299: 1191-2
 • Mashiko T, Umeda T, Nakaji S, Sugawara K ,et all;Effects Of Exercise On The Physical Condition Ofcollege Rugby Players During Summer Training Camp Br J Sports Med;,38:186–190. Doi: 10.1136/Bjsm..004333 2004
 • Murat kasap, mehmet kaçar, hakan acar, erkut tutkun,2018. 12 haftalık Aerobic ve Anaerobic Antrenmanların Demir leİlgiliHematolojikParametreler Üzerine Etkisi, akademik spor araştırmaları dergisi
 • Sandbakk, O., & Holmberg, HC., (2014). A Reappraisal of Success Factors For Olympic Cross-Country Skiing. International Journal of Sports Physiology and Performance. 9(1), 117-121.
 • Tamer, K. (1995) Çeşitli koşu programlarının aerobik, anaerobik güç ve akciğer fonksiyonlarına etkileriyle ilişki düzeylerinin belirlenmesi. Performans Dergisi, Cilt I Sayı 3, 32-39.
 • Uzun ,M. kardiyovasküler sistem ve egzersiz, Journal of Cardiovascular Nursing 2016;7(Sup 2):48-53
 • Ünal, M., Aerobik ve Anaerobik Akut-Kronik Egzersizlerin Immun Parametreler Üzerindeki Etkileri, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 20, İstanbul, 1998.
 • Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, et al. Physiology of exercise. Principles of Exercise Testing and Interpretation: Including Pathophysiology and Clinical Applications. 5th ed. Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
 • Yeh S-H, Chuang H , Lin L-W , Hsiao C-Y , Eng H L ;Regular Tai Chi Chuan Exercise Enhances Functional Mobility And Cd4cd25 Regulatory T Cells British Journal Of Sports Medicine;40:239-243; 2006
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Orcid: 0000-0002-6159-2631
Author: Kürşat HAZAR (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6868-3117
Author: Harun AKYOL
Institution: Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @research article { gaunjss550225, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {211 - 221}, doi = {10.31680/gaunjss.550225}, title = {Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Hazar, Kürşat and Akyol, Harun} }
APA Hazar, K , Akyol, H . (2019). Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 211-221 . DOI: 10.31680/gaunjss.550225
MLA Hazar, K , Akyol, H . "Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 211-221 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/45377/550225>
Chicago Hazar, K , Akyol, H . "Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 211-221
RIS TY - JOUR T1 - Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi AU - Kürşat Hazar , Harun Akyol Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.550225 DO - 10.31680/gaunjss.550225 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 221 VL - 4 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.550225 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.550225 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi %A Kürşat Hazar , Harun Akyol %T Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi %D 2019 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31680/gaunjss.550225 %U 10.31680/gaunjss.550225
ISNAD Hazar, Kürşat , Akyol, Harun . "Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 / 2 (June 2019): 211-221 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.550225
AMA Hazar K , Akyol H . Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. GUJSS. 2019; 4(2): 211-221.
Vancouver Hazar K , Akyol H . Atlet ve Kayaklı Koşucularda Yapılan Düzenli Antrenmanların Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 4(2): 211-221.