Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 222 - 228 2019-06-28

Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi

Ahmet Serhat AYDIN [1] , Şükran ARIKAN [2] , Serkan REVAN [3]


Bu araştırmanın amacı havalı tabanca atıcılarının somatotip özelliklerini incelemektir. Araştırmaya Ankara ilinde atıcılık spor kulübünde yarışan yaş ortalaması 16.4 ± 2,8 olan kadın (n=13) ve yaş ortalaması 15,8 ± 1,0 olan erkek (n=12) elit atıcı gönüllü olarak katılmıştır. Atıcıların vücut ağırlığı, boy uzunluğu, vücut kütle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve somatotip özellikleri tespit edilerek aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklar parametrik olmayan analiz yöntemlerinden biri olan Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. Araştırma bulgularına göre kadın ve erkeklerde sırasıyla; beden küle indeksi 22 ± 2.6 ve 21.8 ± 2.5, vücut yağ yüzdesi 27.6 ± 3,1 ve 18,2 ± 4.2, somatotip değerleri 4.3-4.2-2.3 ve 3.0-4.8-3.1 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, kadın ve erkek atıcılar arasında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, vücut yağ yüzdesi ve endomorfi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).

Sonuç olarak, erkek havalı tabanca atıcılarının dengeli mezomorfi, kadın sporcuların ise mezo-endomorf somatotip özelliklerine sahip olduğu söylenebilir.

Somatotip, Havalı Tabanca Atıcıları
 • Belinchon, F. (2010). Estudio Medico Deportivo De Las Modalidades De Tiro Olimpico. Universidad Complutense de Madrid: Madrid.
 • Durnin, J.V., Womersley, J. (1974). Body Fat Assessed from Total Body Density and İts Estimation from Skinfold Thickness: Measurements on 481 Men and Women Aged from 16 to 72 Years. Br J Nutr. 32(1):77-97.
 • Era, P., Konttinen, N., Mehto, P., Saarela, P., Lyytinen, H. (1996). Postural Stability and Skilled Performance-A Study on Top-Level and Naive Rifle Shooters. J Biomech. 29(3):301-6.
 • Erdoğan, M., Sağıroğlu, İ., Şenduran, F., Ada, M., Ateş, O. (2016). Elit Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İÜ Spor Bilimleri Dergisi, 6 (3):1303-1414.
 • Gutnik B., Zuoza A., Zuozienė I., Alekrinskis A., Nash D., Scherbina S. (2015) Body Physique and Dominant Somatotype in Elite and Lowprofile Athletes with Different Specializations. Medicina, 51: 247-252.
 • İskender, T. (2010). Ateşli Tabanca Atıcılarına Uygulanan Özel Antrenmanların Bazı Motorik Özellikler Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kayıhan, G. (2012). Polislerde Atış Başarısı ile Seçilmiş Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin İlişkilendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Kayıhan, G., Ersöz, G., Özkan, A., Koz, M. (2013). Relationship Between Efficiency of Pistol Shooting and Selected Physical-Physiological Parameters of Police. İn Policing: An International Journal of Police Strategies & Management; MCB UP Ltd.: Bingley, UK. 36: 819–832.
 • Kılınç, F., Cesur, G., Atay, E., Ersöz, G., Kılıç, T. (2010). 10-14 Yaş Grubu Elit Bayan Okçuların Teknik Atış Performanslarını Etkileyen Fiziksel, Fizyolojik ve Kuvvet Faktörlerinin Araştırılması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.17(3): 18-24.
 • Koley, S., Uppal, R. (2016). Correlations of Static Balance with Handgrip Strength and Anthropometric Variables in Indian İnter-University Archery Players. International Journal of Recent Scientific Research, 7(4): 10523-10526.
 • Marfell-Jones, M. (2003). Kinanthropometric Assessment. New Zealand: Guidelines for Athlete Assessment in New Zealand Sport.
 • Mon, D., Zakynthinaki, M.S., Cordente, C.A., Anton A.M, Jimenez D.L. (2014a). Validation of a Dumbbell Body Sway Test in Olympic Air Pistol Shooting. PLoS One. 9(4): e96106.
 • Mon, D., Zakynthinaki. M., Cordente. C., Barriopedro. M., Sampedro. J. (2014b). Body Sway and Performance at Competition in Male Pistol and Rifle Olympic Shooters. Biomed Hum Kinetics, 6: 56–62.
 • Mon, D., Zakynthinaki, M.S., Cordente, C.A. (2015). Finger Flexor Force İnfluences Performance in Senior Male Air Pistol Olympic Shooting. PloS One. 10: e0129862.
 • Mon, D., Zakynthinaki, M.S., Calero, S. (2019). Connection Between Performance and Body Sway/Morphology in Juvenile Olympic Sooters. Journal of Human Sport and Exercise, 14(1), 75-85.
 • Mondal, A., Majumdar, R., Pal, S. (2011). Anthropometry and Physiological Profile of Indian Shooter. International Journal of Applied Sports Sciences, 23 (2), 394-405.
 • Mononen, K., Konttinen, N., Viitasalo, J., Era, P. (2007). Relationships between Postural Balance, Rifle Stability and Shooting Accuracy Among Novice Rifle Shooters. Scand J Med Sci Sports, 17(2):180-5.
 • Musa, R.M., Abdullah, M.R., Maliki, A.B., Kosni, N.A., Haque, M. (2016). The Application of Principal Components Analysis to Recognize Essential Physical Fitness Components Among Youth Development Archers of Terengganu. Malaysia. Indian Journal Of Science And Technology, 11(9); 44–6.
 • National Rifle Association of America (2008). Pistol Coach School Student Study Guide, Fairfax, VA.
 • Peljha, Z., Michaelides, M., Collins, D. (2018). The Relative İmportance of Selected Physical Fitness Parameters in Olympic Clay Target Shooting. Journal of Human Sport and Exercise, 13(3), 541-552.
 • Pulur, A., Ceylan, M., Karaçam, A. (2017). Üniversitelerarası Şampiyonalara Katılan Bireysel Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19 (1):7-19.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Orcid: 0000-0003-4507-2174
Author: Ahmet Serhat AYDIN
Institution: Harita Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2625-0898
Author: Şükran ARIKAN (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9056-3514
Author: Serkan REVAN
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @research article { gaunjss560458, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {222 - 228}, doi = {10.31680/gaunjss.560458}, title = {Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aydın, Ahmet Serhat and Arıkan, Şükran and Revan, Serkan} }
APA Aydın, A , Arıkan, Ş , Revan, S . (2019). Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 222-228 . DOI: 10.31680/gaunjss.560458
MLA Aydın, A , Arıkan, Ş , Revan, S . "Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 222-228 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/45377/560458>
Chicago Aydın, A , Arıkan, Ş , Revan, S . "Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 222-228
RIS TY - JOUR T1 - Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi AU - Ahmet Serhat Aydın , Şükran Arıkan , Serkan Revan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.560458 DO - 10.31680/gaunjss.560458 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 222 EP - 228 VL - 4 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.560458 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.560458 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi %A Ahmet Serhat Aydın , Şükran Arıkan , Serkan Revan %T Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi %D 2019 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31680/gaunjss.560458 %U 10.31680/gaunjss.560458
ISNAD Aydın, Ahmet Serhat , Arıkan, Şükran , Revan, Serkan . "Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 / 2 (June 2019): 222-228 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.560458
AMA Aydın A , Arıkan Ş , Revan S . Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi. GUJSS. 2019; 4(2): 222-228.
Vancouver Aydın A , Arıkan Ş , Revan S . Havalı Tabanca Atıcılarının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 4(2): 222-228.