Year 2019, Volume 4 , Issue 4, Pages 437 - 449 2019-12-18

Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Kutluhan DEMİR [1] , Savaş DUMAN [2]


Bireylerin mutlu olmaları sonucunda, kendileri ile barışık olmaları ve dolayısı ile bu bireylerin kendilerini beğenmeleri arasındaki bağlantı sıkça araştırmalara konu olarak literatürde yerini almaktadır. Birçok çalışmada belirtildiği üzere mutluluk hormonu olan serotonin salınımını hızlandıran etkenlerden biri egzersizdir. Egzersizin yani sporun serotonin salınımı vasıtasıyla bireylerin kendini mutlu hissetmesi, kendini beğenme yani benlik saygıları ile arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması, sporun insan psikolojisine olumlu katkısının vurgulanması açısından önem taşımaktadır. Araştırmamız, bireylerin spor yapma durumlarıyla; benlik saygıları ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 2018 yılı Ekim ve Kasım ayları arasında sosyal medya üzerinden ‘‘Google form üzerinden online anket şeklinde hazırladığımız anketi online link olarak’’ dağıtılarak cevap kabul edilen ankete, 238’i spor yapan, 282’si spor yapmayan olmak üzere toplamda 520 kişi katılım sağlanmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket formunun tasarımında 5’i olumlu ve 5’i olumsuz ifadelerden oluşan 10 ifadeli Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Kısa Formu (RBSÖ-KF) ve toplam 6 ifadeden oluşan Mutluluk Ölçeği (MUÖ) kullanılmıştır. Mutluluk ölçeği tek faktör olarak ölçülürken, Rosenberg benlik saygısı ölçeği olumlu ifadelerden oluşan, olumsuz ifadelerden oluşan ve tüm ifadeleri içeren 3 farklı ölçek ortalaması ile ölçülmüştür. İstatistiksel analiz uygulaması olan SPSS ile gerçekleştirilen analizler sonucunda, örneklemi oluşturan bireylerin: medeni durumu, spor yapma durumu, spor yapma süreleri, sporda profesyonellik düzeyleriyle benlik saygısı ve mutluluk düzeylerinin her ikisi arasında; yaş aralığı ve gelir düzeyleri ile benlik saygısı düzeyleri arasında; eğitim seviyeleri ve çalışma durumları ile benlik saygısını ölçen olumsuz ifadeler ile toplam benlik saygısı düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bulgular sonucunda, bireylerin benlik saygısı ve mutluluk düzeylerinin, spor yapan bireylerde spor yapmayanlara göre daha yüksek olduğu ve dolayısıyla sporun bireylere benlik saygısı ve mutluluk düzeyleri üzerinden psikolojilerine olumlu katkılar yaptığı söylenebilmektedir.      

Mutluluk, Benlik Saygısı
  • Aksoy, A.B., Güngör Aytar, A., Kaytez, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin mutluluk ve alçakgönüllülük düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1119-1132.Balat, G.U., Akman, B. (2004). ‘‘Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki lise öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi’’. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 175-183.Başar, S., Sarı, İ. (2018). Düzenli egzersizin depresyon, mutluluk ve psikolojik iyi oluş üzerine etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 25-34.Çiftçi, H. (2018). ‘‘Ergenlerin benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencileri üzerine bir inceleme’’ Electronic journal of social sciences, 17(68).Çoknaz, H. (1998). “Takım ve bireysel spor antrenörlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması” Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Yönetimi Bilimleri Anabilim Dalı.Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, Ankara.Demirci, İ., Eksi, H. (2018). Keep calm and be happy: a mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(2), 279-330.Dong Yue, X., Wıng-Yın Lıu, K. (2014). Humor styles, self-esteem, and subjectıve happiness. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 115(2), 517-525.Diener, E., Chan, M.Y.(2011). Happy people live longer: subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology, 3(1), 1-43.Diener, E., Oishi, S. Lucas, R.E. (2003). Personality, culture and subjective well-being: emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review of Psychology, 54, 403-425.Guindon, M.H. (2009). What is self-esteem?, M. H. Guindon (Ed.), Self-esteem across the lifespan: Issues and interventions (pp. 3-25). New York: Taylor & Francis.Karakoç, Ö., Çoban, B., & Konar, N. (2012). İşitme engelli milli sporcular ile spor yapmayan işitme engellilerin benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 12-17.Koydemir, S., Mısır, S. (2015). Benlik kurguları ve mutluluk: deneysel bir hazırlama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44).Lyubomirsky, S. (2001). Why are some people happier than others? The role of cognitive and motivational processes in well-being. American Psychologist, 56, 239– 249.Mongrain, M., Chin, J. M., Shapira, L.B. (2011). Practicing compassion increases happiness and self-esteem. Journal of Happiness Studies, 12, 963–981.Özgeylani, F.H. (1993). Lise düzeyindeki erkek sporcuların ve sporcu olmayanların benlik kavramları ve beden imgeleri.Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. New Jersey: Princeton University Press.Rosenberg, M. (1979). Conceiving the self. New York: Basic Books.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0002-2955-3229
Author: Kutluhan DEMİR (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-8721-0112
Author: Savaş DUMAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 18, 2019

Bibtex @research article { gaunjss567126, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {437 - 449}, doi = {10.31680/gaunjss.567126}, title = {Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Kutluhan and Duman, Savaş} }
APA Demi̇r, K , Duman, S . (2019). Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (4) , 437-449 . DOI: 10.31680/gaunjss.567126
MLA Demi̇r, K , Duman, S . "Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 437-449 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/50141/567126>
Chicago Demi̇r, K , Duman, S . "Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 437-449
RIS TY - JOUR T1 - Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi AU - Kutluhan Demi̇r , Savaş Duman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.567126 DO - 10.31680/gaunjss.567126 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 437 EP - 449 VL - 4 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.567126 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.567126 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi %A Kutluhan Demi̇r , Savaş Duman %T Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi %D 2019 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 4 %N 4 %R doi: 10.31680/gaunjss.567126 %U 10.31680/gaunjss.567126
ISNAD Demi̇r, Kutluhan , Duman, Savaş . "Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 / 4 (December 2019): 437-449 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.567126
AMA Demi̇r K , Duman S . Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. GUJSS. 2019; 4(4): 437-449.
Vancouver Demi̇r K , Duman S . Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 4(4): 437-449.