Year 2019, Volume 4 , Issue 4, Pages 480 - 490 2019-12-18

Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi

Cenab TÜRKERİ [1] , Barışcan ÖZTÜRK [2] , Bilgihan BÜYÜKTAŞ [3] , Demet ÖZTÜRK [4]


Bu çalışmada farklı branşlardaki sporcuların statik denge, alt-üst ekstremite dinamik denge ve reaksiyon zamanları arasında fark olup olmadığının belirlenmesi ve bu özelliklerin birbirleriyle ilişkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma Adana ilinde spor yapan, branşlarında (judo, karate, basketbol, hentbol) en az 1 yıllık geçmişe sahip yaşları 13,11±1,32 yıl, boyları 161,97±10,01 cm, ağırlıkları 51,79±12,21kg, 46 kadın ve 25 erkek toplam 71 sporcu üzerinde yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; branşlara göre statik denge ve reaksiyon zamanı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Branşlara göre judocular lehine alt ekstremite dinamik denge skorlarında p=0,003 ve basketbolcular lehine üst ekstremite dinamik denge skorlarında p=0,006 anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Reaksiyon zamanı değerleri ile statik denge değerleri arasında ve reaksiyon zamanı değerleri ile alt ekstremite dinamik denge skorları arasında anlamlı ilişki çıkmamıştır. üst ekstremite dinamik denge skorları ile reaksiyon zamanı değerleri arasında düşük (r=─0,232)  bir ilişki (p=0,05) bulunmuştur. Sonuç olarak, çıplak ayakla farklı zeminlerde yapılan bireysel mücadele sporlarıyla, ayakkabıyla ve topla yapılan takım sporları sporcuları arasında üst ekstremite dinamik denge ve reaksiyon sürati açısından farklılaşma olduğu, basketbol ve hentbol sporcularının normal çalışmalarına ek olarak minder, tatami gibi yumuşak zeminlerde denge çalışmaları yapmalarının dinamik dengelerini geliştirebileceği söylenebilir.

Y dinamik denge, Bass stick statik denge, reaction time
 • Arabacı, R. (2008). The Comparison of Physical Fitness of Female and Male Badminton Players Under 15 Years. E-Journal of New World Sciences Academy, 3: 1-2, 5-6.
 • Ağaoğlu, S. A., & Ergin, R. (2017). 9-14 yaş Badmintoncularda Çeviklik, Reaksiyon Zamanı ve Denge Parametrelerinin İncelenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 3(4), 109-119.
 • Arslanoğlu, E., Aydoğmuş, M., Arslanoğlu, C., & Şenel, Ö. (2010). Badmintoncularda Reaksiyon Zamanı ve Denge İlişkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 2, 2010
 • Bayar, P., & Koruç, Z. (1992, Kasım 20-22). Reaksiyon Zamanı ve El Göz Koordinasyonu Ölçer iki Aracın Türkiye Normlarının Saptanmasına Yönelik Ön Çalışma. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri(3), 136-143.
 • Baysal, E., Gündüz, B., & Bayazıt, Y. (2006). Denge Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi Kompanzasyon Mekanizmaları. Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences, 2(49), 1-7.
 • Behm, D. G., Bambury, A., Cahill, F., & Power, K. (2004). Effect of Acute Static Stretching on Force, Balance, Reaction Time, and Movement Time. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36(8), 1397-1402.
 • Cerrah, A. O., Bayram, İ., Yıldızer, G., Uğurlu, O., Şimşek, D., & Ertan, H. (2016). Fonksiyonel Denge Antrenmanının Adölesan Futbolcuların Statik ve Dinamik Denge Performansları Üzerine Etkileri. İnternational Journal of Sports, Exercise and Training Science, 2(2), 73-81.
 • Çankaya, S., Gökmen, B., Musa, Ç. O. N., & Taşmektepligil, M. (2014). Denge Geliştirici Özel Antrenman Uygulamalarının 11 Yaş Genç Erkeklerin Reaksiyon Zamanları ve Vücut Kitle İndeksi Üzerine Etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Göral, K., Saygın, Ö., & Babayiğit İrez, G. (2012). Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 5.
 • Guyton, A. (1972). Structere and Function of the Nervous System.(Organ physiology) Publisher: Saunders (W.B.) Co Ltd, Saunders Company.
 • Hazar, F., & Taşmektepligil, Y. (2008). Puberte Öncesi Dönemde Denge ve Esnekliğin Çeviklik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Vı (1) 9-12.
 • Ihira, H., Furuna, T., Makizako, H., & Miyabe, Y. (2009). Relationship between Task Difficulty and Probe Reaction Time in Postural Control. Rigakuryoho Kagaku, 24(5), 727–732. http://doi.org/10.1589/rika.24.727
 • İbiş, S., İri, R., & Aktuğ, Z. B. (2015). “The Effect of Female Volleyball Players’ Leg Volume and Mass on Balance and Reaction Time” Bayan Voleybolcuların Bacak Hacim ve Kütlesinin Denge ve Reaksiyon Zamanına Etkisi. Journal of Human Sciences, 12(2), 1296-1308.
 • İnce G, Yıldırım A. (2018). Top İle Oynanan Spor Branşlarında Aparat Kullanımının, Sporcu Dikkat Performansı Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma. Uluslararası Antrenman Bilimi, Spor, Egzersiz Dergisi,123.
 • Kürkçü, R., & Gökhan, İ. (2011). Hentbol Antrenmanlarının 10–13 Yaş Grubu Öğrencilerin Bazı Solunum ve Dolaşım Parametreleri Üzerine Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 135.
 • Lord, S. R., & Castell, S. (1994). Physical Activity Program For Older Persons: Effect on Balance, Strength, Neuromuscular Control, and Reaction Time. Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation, 75(6), 648-652.
 • Plisky PJ, Gorman PP, Butler RJ, Kiesel KB, Underwood FB, Elkins B. (2009). The Reliability of An Instrumented Device For Measuring Components of The Star Excursion Balance Test. N Am J Sports Phys Ther. 4(2): 92-9.
 • Tamer, K. (2000). Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansların Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Türkeri, C. (2014). Oniki Haftalık Salsa Dans Çalışmalarının VKİ ve Statik Dengeye Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 01-22.
 • Walter, S., & Guckstein, M. (1972). Brain Mechanisma in Reaction Time. Brain Research, 40(1), 33-37. http://dx.doi.org/10.1016/0006-8993(72)90102-3
 • Vuillerme, N., & Nougier, V. (2004). Attentional Demand For Regulating Postural Sway: The Effect of Expertise in Gymnastics. Brain Research Bulletin, 63(2), 161–165. http://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2004.02.006
 • Zorba, E., Yaman, M., Er, F., Suveren, C., Sever, O., Bayrakdar, A., & Gönülateş, S. (2017). Examınation of Reaction Time And Balance Relation in Children Between The Ages 9-13. The Online Journal of Recreation and Sport–April, 6(2).
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Orcid: 0000-0003-4850-9810
Author: Cenab TÜRKERİ (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, HAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7001-3032
Author: Barışcan ÖZTÜRK
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6816-7275
Author: Bilgihan BÜYÜKTAŞ
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1775-6125
Author: Demet ÖZTÜRK
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 18, 2019

Bibtex @research article { gaunjss625442, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {480 - 490}, doi = {10.31680/gaunjss.625442}, title = {Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Türkeri̇, Cenab and Öztürk, Barışcan and Büyüktaş, Bilgihan and Öztürk, Demet} }
APA Türkeri̇, C , Öztürk, B , Büyüktaş, B , Öztürk, D . (2019). Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (4) , 480-490 . DOI: 10.31680/gaunjss.625442
MLA Türkeri̇, C , Öztürk, B , Büyüktaş, B , Öztürk, D . "Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 480-490 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/50141/625442>
Chicago Türkeri̇, C , Öztürk, B , Büyüktaş, B , Öztürk, D . "Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 480-490
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi AU - Cenab Türkeri̇ , Barışcan Öztürk , Bilgihan Büyüktaş , Demet Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.625442 DO - 10.31680/gaunjss.625442 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 480 EP - 490 VL - 4 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.625442 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.625442 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi %A Cenab Türkeri̇ , Barışcan Öztürk , Bilgihan Büyüktaş , Demet Öztürk %T Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi %D 2019 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 4 %N 4 %R doi: 10.31680/gaunjss.625442 %U 10.31680/gaunjss.625442
ISNAD Türkeri̇, Cenab , Öztürk, Barışcan , Büyüktaş, Bilgihan , Öztürk, Demet . "Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 / 4 (December 2019): 480-490 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.625442
AMA Türkeri̇ C , Öztürk B , Büyüktaş B , Öztürk D . Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi. GUJSS. 2019; 4(4): 480-490.
Vancouver Türkeri̇ C , Öztürk B , Büyüktaş B , Öztürk D . Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 4(4): 480-490.