Year 2021, Volume 6 , Issue 2, Pages 123 - 135 2021-06-21

Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri

Mehmet KUMARTAŞLI [1] , Fahriye Esra BAŞYİĞİT GÖNENDİ [2] , Burak GÖNENDİ [3] , Neçirvan SEVİNÇ [4]


Amaç; Hakkâri ilinde yeni yapılmış olan Mergabütan kayak merkezinin kayak branşı açısından, Hakkâri ilinde yaşayan insanlara yönelik olumlu veya olumsuz etkilerini bulmaktır. Yöntem; Çalışma, nitel bir çalışmadır. Araştırma grubunu Halk (n:10), Esnaf (n:10), Antrenör (n:10), Sporcu (n:10) olmak üzere toplam 40 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmacı aracılığıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular; Araştırmamıza 40 kişi katılmıştır bu kişilerin 29’u erkek 11’i kadındır. Araştırmamıza katılanların 10 tanesi 18-22, 25 tanesi 24-28 yaş aralığında 5 tanesi 30 yaşındadır. Ayrıca araştırmamıza katılanların 10 tanesi sporcu kişiler, 10 tanesi antrenörlük mesleğine sahip kişiler, 10 tanesi esnaf ve 10 tanesi halktan kişilerdir. Tartışma ve Sonuç; Katılımcıların ortak vermiş olduğu cevap neticesinde Hakkâri de bulunan remi kurumların kayak branşına gerekli ilgi ve desteği verdiğini görmekteyiz. Katılımcıların verdiği cevaplar neticesinde Hakkâri’ de bulunan kayak merkezi ekonomik ve tanınırlık açısından devlet tarafından ve halk tarafından tam destek almaktadır. Sonuç olarak Hakkari ilindeki farklı 4 kategorideki bireylerin vermiş olduğu cevaplardan yola çıkarak Mergabütan kayak merkezinin halk, sporcu, antrenör ve esnaf üzerinde olumlu düşünceleri söz konusudur.
Kayak Merkezi, Kayak Branşı, Halk, Etki
  • A.Naci Arıkan, Zekeriya Göktaş, İbrahim Yıldıran, Farklı Branşlardaki Spor Seyircilerinin Spor Ortamına İlişkin Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt:12 No:2, 2004
  • Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011
  • Amman, M.T. (2000), Spor Sosyolojisi. Ed: H.C. İkizler, Sporda Sosyal Bilimler, İstanbul: Alfa Basım.
  • http:3 (http://www.hakkari.gov.tr/tarihce-ve-cografi-yapi erişim: 10.05.2020).
  • http:4 (https://www.yasemin.com/yasam/haber/2927909-hakkari-merga-butan-kayak-merkezi-nerede-merga-butana-nasil-gidilir)Erişim 11.05.2020.
  • http1:(http://Magicspor.Com/Kayak.Html,Http://Www.Msxlabs.Org/Forum/Spor/306140 -Kayak-Sporu-Nedir-Kayak-Sporu-Hakkinda-GenelBilgiler.Html#İxzz3kkdhp72).
  • http2: (https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/hakkari/TurizmAktiviteleri/mergabut-kayak-merkezi)Erişim 10 Mayıs 2020.
  • Mustafa Serdar Terekli, Halil Orbay Çobanoğlu, Mega Spor Organizasyonlarının Ekonomik Etkilerinin Türkiye Açısından Avantaj Ve Dezavantajları, The Journal of Social Science Yıl:2, Cilt:2, Sayı:3, 2018
  • Taşmektepligil, M.Y., İmamoğlu O. (1996). Türkiye’de Kültürel Yapının Spora Etkisi Üzerine Düşünceler, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1, (1), 41– 51.
  • Yildiz, S.M. (2008). The models and measuring instruments of service quality for assessing the quality of sports services. Gazi Physical Education and Sports Sciences Journal, 13 (3), 38-48.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Rekreasyon
Authors

Orcid: 0000-0002-7828-546X
Author: Mehmet KUMARTAŞLI
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2075-1157
Author: Fahriye Esra BAŞYİĞİT GÖNENDİ (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Burak GÖNENDİ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Neçirvan SEVİNÇ
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 21, 2021

Bibtex @research article { gaunjss809796, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {123 - 135}, doi = {10.31680/gaunjss.809796}, title = {Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri}, key = {cite}, author = {Kumartaşlı, Mehmet and Başyiğit Gönendi, Fahriye Esra and Gönendi, Burak and Sevinç, Neçirvan} }
APA Kumartaşlı, M , Başyiğit Gönendi, F , Gönendi, B , Sevinç, N . (2021). Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 123-135 . DOI: 10.31680/gaunjss.809796
MLA Kumartaşlı, M , Başyiğit Gönendi, F , Gönendi, B , Sevinç, N . "Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 123-135 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/62715/809796>
Chicago Kumartaşlı, M , Başyiğit Gönendi, F , Gönendi, B , Sevinç, N . "Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 123-135
RIS TY - JOUR T1 - Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri AU - Mehmet Kumartaşlı , Fahriye Esra Başyiğit Gönendi , Burak Gönendi , Neçirvan Sevinç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.809796 DO - 10.31680/gaunjss.809796 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 135 VL - 6 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.809796 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.809796 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri %A Mehmet Kumartaşlı , Fahriye Esra Başyiğit Gönendi , Burak Gönendi , Neçirvan Sevinç %T Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri %D 2021 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31680/gaunjss.809796 %U 10.31680/gaunjss.809796
ISNAD Kumartaşlı, Mehmet , Başyiğit Gönendi, Fahriye Esra , Gönendi, Burak , Sevinç, Neçirvan . "Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 / 2 (June 2021): 123-135 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.809796
AMA Kumartaşlı M , Başyiğit Gönendi F , Gönendi B , Sevinç N . Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri. GUJSS. 2021; 6(2): 123-135.
Vancouver Kumartaşlı M , Başyiğit Gönendi F , Gönendi B , Sevinç N . Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2021; 6(2): 123-135.
IEEE M. Kumartaşlı , F. Başyiğit Gönendi , B. Gönendi and N. Sevinç , "Hakkari İlinde Yapılan Mergabütan Kayak Merkezinin Halkın Kayak Sporuna Yönelik Olumlu Veya Olumsuz Etkileri", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 123-135, Jun. 2021, doi:10.31680/gaunjss.809796