e-ISSN: 2147-690X
Founded: 1984
Period: Tri-annual
Publisher: Gazi University
Cover Image
       

Acta Odontologica Turcica (AOT), the official publication of Gazi University Faculty of Dentistry, is a peer-reviewed, open-access journal published tri-annually (January, May, September), and the official languages are Turkish and English. AOT is a continuation of the former ‘The Journal of Gazi University Faculty of Dentistry’ which has been published regularly since 1984. The journal is published electronic-only.


Journal workflow 

Overview of workflow in our journal is shown below. Details of the scientific review process can be found in the Ethical Principles and Publication Policy page.

download

Contact Journal History

Research Article

Effects of fixed functional devices on patients’ oral health-related quality of life

Research Article

Effect of root canal geometry and needle type on apical extrusion of irrigant: an ex vivo study

Research Article

Farklı üniversal adeziv sistemler ile hemen dentin kapama işleminin kendinden bağlanabilen yapıştırma simanının bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Research Article

Türk toplumunda farklı dik yön büyüme paternine sahip iskeletsel Sınıf 1 bireylerde farengeal havayolunun ve hyoid kemik pozisyonunun değerlendirilmesi

Research Article

Bibliometric analysis of the 100 most-cited dental articles on COVID-19

Research Article

Kan kontaminasyonunun farklı kök ucu dolgu materyallerinin dentine bağlanma dayanımına etkisi

Research Article

Kullanılmış ve yeni Revo-S nikel titanyum eğelerin döngüsel yorgunluk dirençlerinin karşılaştırılması

Research Article

Evaluation of orofacial dysfunctions and oral health-related quality of life in children with asthma

Research Article

LED ile ısı uygulamasının geleneksel yapıştırıcı cam iyonomer simanların mekanik özellikleri üzerine etkisi

Research Article

Üst birinci premolar çekiminin maksiller ve mandibular posterior boşluğa etkisinin değerlendirilmesi