PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ

Year 2016, Volume 31, Issue 1, 0 - 0, 17.12.2016
https://doi.org/10.17341/gummfd.04962

Abstract

Bu çalışmada çiftlik tipi bir süt soğutma tankının, klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemiyle soğutulmasına alternatif olarak, güneş enerjili bir absorpsiyonlu soğutma sistemiyle soğutulması deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada 1000 litre kapasiteli 2BII sınıfı çiftlik tipi bir süt soğutma tankı kullanılmıştır. Tank tabanı klasik buhar sıkıştırmalı soğutma yapabilecek özellikte olup, tank çevresi ise absorpsiyonlu soğutma sistemine uygun özel ısı değiştirici (rollbond) sistemiyle donatılmış olarak imal edilmiştir. Deneysel çalışmalarda, klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi ve hibrit yöntem (içsel enerji depolamalı LiCl-H2O çiftiyle çalışan absorpsiyonlu soğutma ile ardından klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi) kullanılarak, süt soğutma tankının ilk ve son sağım soğutma performansları Uluslararası ve Türk standartlarına göre ortaya konulmuştur. Her iki sistemle yapılan soğutmada, ilk sağım soğutması sınır kabul edilen süre içinde tamamlanmıştır. Son sağım soğutması ise, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi ile zamanında tamamlanırken, hibrit yöntemle sınır kabul edilen süreden daha fazla zaman almıştır. Genel olarak, aynı soğutma kapasitesi için klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin özgül enerji ihtiyacı 21,06 Wh/L olurken absorpsiyonlu soğutma sistemi ilaveli hibrit yöntemin özgül enerji ihtiyacı 18,01Wh/L olarak bulunmuştur. Ülkemizin avantajlı konumda olduğu güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin farklı soğutma uygulamalarında daha fazla yer almasıyla önemli düzeyde enerji tasarrufları sağlamak mümkün olabilecektir.

References

 • Metin, M., Süt Teknolojisi Sütün Bileşimi ve İşlenmesi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2008.
 • Hilali, İ., Okuyan, C. ve Aktacır, M.A., “Şanlıurfa İlinde Güneş Enerji Destekli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin İncelenmesi”, Uluslararası Katılımla 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 323-332, 6-8 Eylül 1995.
 • Francisco A., Illanes, R., Torres, J.L., Castillo, M., Blas, M., Prieto, E. ve Garcia, A., “Development and Testing of a Prototype of Low-power Water–ammonia Absorption Equipment for Solar Energy Applications”, Renewable Energy, Cilt 25, No 4, 537–544, 2002.
 • Florides, G.A., Kalogirou, S.A., Tassou, S.A. ve Wrobel, L.C., “Modelling, Simulation and Warming Impact Assessment of a Domestic-size Absorption Solar Cooling System”, Applied Thermal Engineering, Cilt 22, No 12, 13131325, 2002.
 • Florides, G.A., Kalogirou, S.A. Tassou, S.A. ve Wrobel, L.C., “Design and Construction of a LiBr–water Absorption Machine”, Energy Conversion and Management, Cilt 44, No 15, 2483–2508, 2003.
 • Sencan, A. ve Kalogirou, S.A., “A New Approach Using Artificial Neural Networks for Determination of Thethermodynamic Properties of Fluid Couples”, Energy Conversion and Management, Cilt 46, No 15-16, 2405–2418 2005.
 • Mittal, V., Kasana, K.S. ve Thakur, N.S., “Modelling and Simulation of a Solar Absorption Cooling System for India”, Journal of Energy in Southern Africa, Cilt 17, No 3, 65-70, 2006.
 • Söylemez, M.S., Büyükalaca, O., Bulut, H. ve Hilali, İ., “Taşıtlarda Egzos Gazı Isısıyla Çalışan LiBr/H2O Akışkan Çiftli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi”, TÜBİTAK Proje No: 104M422, 2008.
 • Kent, E.F. ve Kaptan, İ.N., “Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Uygulaması”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu-IATS’09, Karabük, Türkiye, 1315 Mayıs 2009.
 • Pastakkaya, B., Yamankaradeniz, N. Ve Coşkun, S., “Binaların Soğutulmasında Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorpsiyonlu Isı Pompasının Deneysel İncelenmesi”, TMMOB 5. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, 7–8 Ekim 2011.
 • Pilatowsky, I., Rivera, W. ve Romero, J.R., “Performance Evaluation of a Monomethylamine–water Solar Absorption Refrigeration System for Milk Cooling Purposes”, Applied Thermal Engineering, Cilt 24, No 7, 1103–1115, 2004.
 • Soutullo, S., Juan, C.S. ve Heras, M.R., “Comparative Study of Internal Storage and External Storage Absorption Cooling Systems”, Renewable Energy, Cilt 36, No 5, 16451651, 2011.
 • Borge, D., Colmenar, A., Castro, M., Martin, S. ve Sancristobal, E., “Exergy Efficiency Analysis in Buildings Climatized with LiCl–H2O Solar Cooling Systems that use Swimming Pools as Heat Sinks”, Energy and Buildings, Cilt 43, No 11, 3161–3172, 2011.
 • Borge-Diez, D., Colmenar-Santos, A., Pérez-Molina, C. ve Castro-Gil, M., “Experimental Validation of a Fully Solar-driven Triple-state Absorption System in Small Residential Buildings”, Energy and Buildings, Cilt 55, 227237, 2012.
 • TS EN 13732, “Gıda İşleme Makinaları- Çiftliklerdeki Dökme Süt Soğutucular-Yapım, Performans, Kullanıma Uygunluk, Güvenlik ve Hijyen Kuralları”, Türk Standardı, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, 2013.
 • Günhan, T., Demir, V. ve Bilgen, H., “Çiftlik Tipi Süt Soğutma Tanklarının Performans Değerlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi”, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, Cilt 2, No 4, 369-379, 2006.

Year 2016, Volume 31, Issue 1, 0 - 0, 17.12.2016
https://doi.org/10.17341/gummfd.04962

Abstract

References

 • Metin, M., Süt Teknolojisi Sütün Bileşimi ve İşlenmesi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2008.
 • Hilali, İ., Okuyan, C. ve Aktacır, M.A., “Şanlıurfa İlinde Güneş Enerji Destekli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin İncelenmesi”, Uluslararası Katılımla 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 323-332, 6-8 Eylül 1995.
 • Francisco A., Illanes, R., Torres, J.L., Castillo, M., Blas, M., Prieto, E. ve Garcia, A., “Development and Testing of a Prototype of Low-power Water–ammonia Absorption Equipment for Solar Energy Applications”, Renewable Energy, Cilt 25, No 4, 537–544, 2002.
 • Florides, G.A., Kalogirou, S.A., Tassou, S.A. ve Wrobel, L.C., “Modelling, Simulation and Warming Impact Assessment of a Domestic-size Absorption Solar Cooling System”, Applied Thermal Engineering, Cilt 22, No 12, 13131325, 2002.
 • Florides, G.A., Kalogirou, S.A. Tassou, S.A. ve Wrobel, L.C., “Design and Construction of a LiBr–water Absorption Machine”, Energy Conversion and Management, Cilt 44, No 15, 2483–2508, 2003.
 • Sencan, A. ve Kalogirou, S.A., “A New Approach Using Artificial Neural Networks for Determination of Thethermodynamic Properties of Fluid Couples”, Energy Conversion and Management, Cilt 46, No 15-16, 2405–2418 2005.
 • Mittal, V., Kasana, K.S. ve Thakur, N.S., “Modelling and Simulation of a Solar Absorption Cooling System for India”, Journal of Energy in Southern Africa, Cilt 17, No 3, 65-70, 2006.
 • Söylemez, M.S., Büyükalaca, O., Bulut, H. ve Hilali, İ., “Taşıtlarda Egzos Gazı Isısıyla Çalışan LiBr/H2O Akışkan Çiftli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi”, TÜBİTAK Proje No: 104M422, 2008.
 • Kent, E.F. ve Kaptan, İ.N., “Güneş Enerjisi Destekli Isıtma ve Absorbsiyonlu Soğutma Uygulaması”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu-IATS’09, Karabük, Türkiye, 1315 Mayıs 2009.
 • Pastakkaya, B., Yamankaradeniz, N. Ve Coşkun, S., “Binaların Soğutulmasında Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorpsiyonlu Isı Pompasının Deneysel İncelenmesi”, TMMOB 5. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, 7–8 Ekim 2011.
 • Pilatowsky, I., Rivera, W. ve Romero, J.R., “Performance Evaluation of a Monomethylamine–water Solar Absorption Refrigeration System for Milk Cooling Purposes”, Applied Thermal Engineering, Cilt 24, No 7, 1103–1115, 2004.
 • Soutullo, S., Juan, C.S. ve Heras, M.R., “Comparative Study of Internal Storage and External Storage Absorption Cooling Systems”, Renewable Energy, Cilt 36, No 5, 16451651, 2011.
 • Borge, D., Colmenar, A., Castro, M., Martin, S. ve Sancristobal, E., “Exergy Efficiency Analysis in Buildings Climatized with LiCl–H2O Solar Cooling Systems that use Swimming Pools as Heat Sinks”, Energy and Buildings, Cilt 43, No 11, 3161–3172, 2011.
 • Borge-Diez, D., Colmenar-Santos, A., Pérez-Molina, C. ve Castro-Gil, M., “Experimental Validation of a Fully Solar-driven Triple-state Absorption System in Small Residential Buildings”, Energy and Buildings, Cilt 55, 227237, 2012.
 • TS EN 13732, “Gıda İşleme Makinaları- Çiftliklerdeki Dökme Süt Soğutucular-Yapım, Performans, Kullanıma Uygunluk, Güvenlik ve Hijyen Kuralları”, Türk Standardı, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, 2013.
 • Günhan, T., Demir, V. ve Bilgen, H., “Çiftlik Tipi Süt Soğutma Tanklarının Performans Değerlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi”, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, Cilt 2, No 4, 369-379, 2006.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Vedat DEMİR
0000-0001-8341-9672


Tuncay GÜNHAN


Arzu ŞENCAN ŞAHİN


Orhan EKREN This is me


Hamdi BİLGEN
0000-0002-8544-1555


Aytunç EREK This is me

Publication Date December 17, 2016
Application Date March 23, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 31, Issue 1

Cite

Bibtex @ { gazimmfd278472, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2016}, volume = {31}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17341/gummfd.04962}, title = {SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Demir, Vedat and Günhan, Tuncay and Şencan Şahin, Arzu and Ekren, Orhan and Bilgen, Hamdi and Erek, Aytunç} }
APA Demir, V. , Günhan, T. , Şencan Şahin, A. , Ekren, O. , Bilgen, H. & Erek, A. (2016). SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 0-0 . DOI: 10.17341/gummfd.04962
MLA Demir, V. , Günhan, T. , Şencan Şahin, A. , Ekren, O. , Bilgen, H. , Erek, A. "SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/26448/278472>
Chicago Demir, V. , Günhan, T. , Şencan Şahin, A. , Ekren, O. , Bilgen, H. , Erek, A. "SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ AU - Vedat Demir , Tuncay Günhan , Arzu Şencan Şahin , Orhan Ekren , Hamdi Bilgen , Aytunç Erek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17341/gummfd.04962 DO - 10.17341/gummfd.04962 T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 31 IS - 1 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - doi: 10.17341/gummfd.04962 UR - https://doi.org/10.17341/gummfd.04962 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ %A Vedat Demir , Tuncay Günhan , Arzu Şencan Şahin , Orhan Ekren , Hamdi Bilgen , Aytunç Erek %T SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ %D 2016 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 31 %N 1 %R doi: 10.17341/gummfd.04962 %U 10.17341/gummfd.04962
ISNAD Demir, Vedat , Günhan, Tuncay , Şencan Şahin, Arzu , Ekren, Orhan , Bilgen, Hamdi , Erek, Aytunç . "SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 / 1 (December 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17341/gummfd.04962
AMA Demir V. , Günhan T. , Şencan Şahin A. , Ekren O. , Bilgen H. , Erek A. SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2016; 31(1): 0-0.
Vancouver Demir V. , Günhan T. , Şencan Şahin A. , Ekren O. , Bilgen H. , Erek A. SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2016; 31(1): 0-0.
IEEE V. Demir , T. Günhan , A. Şencan Şahin , O. Ekren , H. Bilgen and A. Erek , "SÜT SOĞUTMA TANKININ BUHAR SIKIŞTIRMALI VE GÜNEŞ ENERJİLİ ABSORPSİYONLU (LiCl-H2O) SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE SOĞUTMA PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 0-0, Dec. 2016, doi:10.17341/gummfd.04962