PDF EndNote BibTex RIS Cite

Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi

Year 2013, Volume 28, Issue 3, 03.03.2014

Abstract

Bu çalışmada seramik sağlık gereçleri bünyelerinde, kimyasal kompozisyonla birlikte camsı faz viskozitesinin değişimi incelenmiştir. Ayrıca, bu değişimin sinterleme sıcaklıkları üzerine etkisi araştırılmıştır. Seramik bünyedeki, müllit, kuvars ve camsı faz miktarı eğimler oranı yöntemi kullanılarak sırasıyla %18,8, %22,1 ve %59,1 olarak hesaplanmıştır. Bünyede tespit edilen camsı fazın kimyasal kompozisyonundan yola çıkılarak
düşük sıcaklıkta gelişen alternatif camsı faz kompozisyonları tasarlanmıştır. Bu tasarımda, en uygun sonucun gözlendiği kompozisyon tespiti için farklı Na2O/K2O, Al2O3/SiO2 oranları ve toplam miktarları (Na2O+K2O ve Al2O3+SiO2) ile CaO/MgO oranları denenmiştir. Hazırlanan kompozisyonların ergime davranışları ısı mikroskobu ile analiz edilmiştir. Düşük sıcaklıkta ergime davranışı gösteren S0.3-1, S2T0.8, S2T0.8-1 ve S2T2
camsı faz kompozisyonları bünye reçetelerinin hazırlanmasında kullanılmıştır. Sonuç olarak 2,5-3,0 aralığında Na2O/K2O, 6,0-6,5 aralığında Al2O3/SiO2, 0,6-0,7 aralığında Na2O+K2O ve 5,0-6,0 aralığında Al2O3+SiO2 miktarı içeren S2T2 camsı faz kompozisyonu standart reçeteye göre ~80°C daha düşük sıcaklıkta sinterlenmiştir.

References

 • Reed, J.S., Introduction to the Principles of
 • Ceramic Processing, John Wiley & Sons Inc,
 • New York, A.B.D., 1995.
 • Kingery, W.D., Bowen, H.K. ve Uhlmann D.R.,
 • Introduction to Ceramics John Wiley & Sons,
 • New York, A.B.D., 1976.
 • William, M. Carty, “Observations on the Glass
 • Phase Composition in Porcelains”, Materials &
 • Equipment and Whitewares Ceramic
 • Engineering and Science Proceedings, Cilt 23,
 • Editör: William, M. Carty, John Wiley & Sons
 • Indianapolis A.B.D., 2001.
 • Rahaman, M.N., “Special Topics in Sintering”,
 • Ceramic Processing and Sintering, Marcel
 • Dekker Inc, New York, ABD, 2003.
 • Tarhan, M., Porselen karo bünyelerinde
 • sinterleme hızı-kompozisyon ilişkileri, Doktora
 • Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri
 • Enstitüsü, Eskişehir, 2010.
 • Chatterjee, A., Chitwadgi, S., Kulkarni ve M.,
 • Kaviraj, A.K., “Effect of sodium and potassium
 • feldspar ratio on the phase development and
 • microstructure of fired porcelain tiles”,
 • Tile&Brick International, 17, 104-107, 2001.
 • Dağ, P., Sağlık gereçlerinde kompozisyon
 • değişimlerinin sinterleme üzerine etkileri,
 • Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen
 • Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2009.
 • Çiğdemir, G., Kara, A. ve Kara, F., “Porselen
 • karo bünyelerinin kompozisyon sinterleme
 • davranışı iliskilerin incelenmesi”, SERES III.
 • Uluslararası Katılımlı Sermaik, Cam, Emaye Sır ve Boya Semineri, Anadolu Üniversitesi,
 • Eskişehir, 570-581, 2005.
 • Das, S.K. ve Dana, K., “Differences in
 • densification behavior of K- and Na-feldsparcontaining
 • porcelain bodies”, Thermochimica
 • Acta, 406, 199-206, 2003.
 • Tulyaganov, D.U., Agathopoulos, S., Fernandes,
 • H.R. ve Ferreira, J.M.F., “Influence of
 • Lithiumoxide as Auxiliary Flux on the Properties
 • of Triaxial Porcelain Bodies”, Journal of the
 • European Ceramic Society, 26, 1131-113, 2006.
 • Cook, S.G., “Borate Fluxes in Ceramic Bodies”,
 • Ceramic Engineering and Science
 • Proceedings, 23, 47-55, 2002.
 • Hancock, P., Use of Recycled Glass as a Flux in
 • Vitreous China Sanitaryware, The Waste &
 • Resources Action Programme, 2005.
 • Monshi, A. ve Messer, P. F., “Ratio of Slope
 • Method for Quantitative X-Ray Diffraction
 • Analysis”, Journal of Materials Science, 26,
 • -3627, 1991.
 • Arslan, G., Kara, F. ve Turan, S., “Quantitative
 • X-Ray Diffraction Analysis of Reactive
 • Infiltrated Boron Carbide-Aluminium
 • Composites”, Journal of the Europen Ceramic
 • Society, 23, 1243-1255, 2003.
 • Rahaman, M. N., “Densification Process,
 • Variables and Densification Practise”, Ceramic
 • Processing and Sintering, Marcel Dekker Inc,
 • NewYork, ABD, 779-845, 2003.
 • Sarı, H., Seramik Sağlık Gereçlerinde Pişirim
 • Sıcaklık ve Sürelerinin Azaltılması, Doktora
 • tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2012.
 • Mysen, B.O. ve Richet P., Binary Metal Oxide-
 • Silica Systems II. Structure, Silicate Glasses
 • and Melts: Properties and Structure, Elsevier
 • B. V., Amsterdam, Hollanda, 199-230, 2005.
 • Mysen, B.O. ve Richet, P., Silicate Glasses and
 • Melts – Properties and Structure, Elseiver B.
 • V., Amsterdam, The Netherlands, 2005.
 • Yıldız B., Diopsit Esaslı Duvar Karosu Sır ve
 • Angoplarının Geliştirlmesi, Doktora Tezi,
 • Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Eskişehir, 2010.

Year 2013, Volume 28, Issue 3, 03.03.2014

Abstract

References

 • Reed, J.S., Introduction to the Principles of
 • Ceramic Processing, John Wiley & Sons Inc,
 • New York, A.B.D., 1995.
 • Kingery, W.D., Bowen, H.K. ve Uhlmann D.R.,
 • Introduction to Ceramics John Wiley & Sons,
 • New York, A.B.D., 1976.
 • William, M. Carty, “Observations on the Glass
 • Phase Composition in Porcelains”, Materials &
 • Equipment and Whitewares Ceramic
 • Engineering and Science Proceedings, Cilt 23,
 • Editör: William, M. Carty, John Wiley & Sons
 • Indianapolis A.B.D., 2001.
 • Rahaman, M.N., “Special Topics in Sintering”,
 • Ceramic Processing and Sintering, Marcel
 • Dekker Inc, New York, ABD, 2003.
 • Tarhan, M., Porselen karo bünyelerinde
 • sinterleme hızı-kompozisyon ilişkileri, Doktora
 • Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri
 • Enstitüsü, Eskişehir, 2010.
 • Chatterjee, A., Chitwadgi, S., Kulkarni ve M.,
 • Kaviraj, A.K., “Effect of sodium and potassium
 • feldspar ratio on the phase development and
 • microstructure of fired porcelain tiles”,
 • Tile&Brick International, 17, 104-107, 2001.
 • Dağ, P., Sağlık gereçlerinde kompozisyon
 • değişimlerinin sinterleme üzerine etkileri,
 • Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen
 • Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2009.
 • Çiğdemir, G., Kara, A. ve Kara, F., “Porselen
 • karo bünyelerinin kompozisyon sinterleme
 • davranışı iliskilerin incelenmesi”, SERES III.
 • Uluslararası Katılımlı Sermaik, Cam, Emaye Sır ve Boya Semineri, Anadolu Üniversitesi,
 • Eskişehir, 570-581, 2005.
 • Das, S.K. ve Dana, K., “Differences in
 • densification behavior of K- and Na-feldsparcontaining
 • porcelain bodies”, Thermochimica
 • Acta, 406, 199-206, 2003.
 • Tulyaganov, D.U., Agathopoulos, S., Fernandes,
 • H.R. ve Ferreira, J.M.F., “Influence of
 • Lithiumoxide as Auxiliary Flux on the Properties
 • of Triaxial Porcelain Bodies”, Journal of the
 • European Ceramic Society, 26, 1131-113, 2006.
 • Cook, S.G., “Borate Fluxes in Ceramic Bodies”,
 • Ceramic Engineering and Science
 • Proceedings, 23, 47-55, 2002.
 • Hancock, P., Use of Recycled Glass as a Flux in
 • Vitreous China Sanitaryware, The Waste &
 • Resources Action Programme, 2005.
 • Monshi, A. ve Messer, P. F., “Ratio of Slope
 • Method for Quantitative X-Ray Diffraction
 • Analysis”, Journal of Materials Science, 26,
 • -3627, 1991.
 • Arslan, G., Kara, F. ve Turan, S., “Quantitative
 • X-Ray Diffraction Analysis of Reactive
 • Infiltrated Boron Carbide-Aluminium
 • Composites”, Journal of the Europen Ceramic
 • Society, 23, 1243-1255, 2003.
 • Rahaman, M. N., “Densification Process,
 • Variables and Densification Practise”, Ceramic
 • Processing and Sintering, Marcel Dekker Inc,
 • NewYork, ABD, 779-845, 2003.
 • Sarı, H., Seramik Sağlık Gereçlerinde Pişirim
 • Sıcaklık ve Sürelerinin Azaltılması, Doktora
 • tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2012.
 • Mysen, B.O. ve Richet P., Binary Metal Oxide-
 • Silica Systems II. Structure, Silicate Glasses
 • and Melts: Properties and Structure, Elsevier
 • B. V., Amsterdam, Hollanda, 199-230, 2005.
 • Mysen, B.O. ve Richet, P., Silicate Glasses and
 • Melts – Properties and Structure, Elseiver B.
 • V., Amsterdam, The Netherlands, 2005.
 • Yıldız B., Diopsit Esaslı Duvar Karosu Sır ve
 • Angoplarının Geliştirlmesi, Doktora Tezi,
 • Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Eskişehir, 2010.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hasan SARI This is me


Semra KURAMA This is me

Publication Date March 3, 2014
Application Date March 3, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 28, Issue 3

Cite

Bibtex @ { gazimmfd89107, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {28}, number = {3}, pages = {0 - }, title = {Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Sarı, Hasan and Kurama, Semra} }
APA Sarı, H. & Kurama, S. (2014). Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 28 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6704/89107
MLA Sarı, H. , Kurama, S. "Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6704/89107>
Chicago Sarı, H. , Kurama, S. "Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi AU - HasanSarı, SemraKurama Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 28 IS - 3 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi %A Hasan Sarı , Semra Kurama %T Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 28 %N 3 %R %U
ISNAD Sarı, Hasan , Kurama, Semra . "Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 / 3 (March 2014): 0- .
AMA Sarı H. , Kurama S. Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.
Vancouver Sarı H. , Kurama S. Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.
IEEE H. Sarı and S. Kurama , "Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinde Camsı Faz Kompozisyonunun Pişirim Sıcaklıklarına Etkisi", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 3, pp. 0, Mar. 2014