PDF EndNote BibTex RIS Cite

Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi

Year 2013, Volume 28, Issue 3, 05.03.2014

Abstract

Bu çalışma, Al+%10Al2O3 kompozitlerin mekanik alaşımlama (MA) yöntemi ile üretilerek eğme dayanım (TRS) özelliklerinin belirlenmesini içermektedir. Bu amaçla, Al ve Al2O3 tozları 2, 4, 6, 8 ve 10 saat süreyle mekanik alaşımlama işlemine tabi tutulmuş ve MA sonrası tozların tane boyut ölçümü ve SEM analizi yapılmıştır. Tozlar tek eksenli preste 700 MPa basınçla sıkıştırılarak blok numuneler haline getirilmiştir. Blok haline getirilen numuneler 600 °C sıcaklıkta 1 saat süreyle sinterlenmiştir. Ardından numunelerin sertlik değerleri, yoğunluk değerleri ve TRS dayanımları belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, mekanik alaşımlama süresinin artmasıyla toz tane boyutlarında ve yoğunlukta azalma, sertlik ve eğme dayanımlarında artış meydana
geldiği tespit edilmiştir.

References

 • Shorowordi, K.M., Laoui, T., Haseeb, A.S.M.A.,
 • Celis, J.P., Froyen, L., “Microstructure and
 • interface characteristics of B4C, SiC and Al2O3
 • reinforced Al matrix composites: a comparative
 • study”, Journal of Materials Processing
 • Technology, 142, 738–743, 2003.
 • Kok M. “Production and mechanical properties of
 • Al2O3 particle-reinforced 2024 aluminum alloy
 • composites”, Journal of Materials Processing
 • Technology, 161, 381–387, 2005.
 • Kozack, M.J., Khatri, S.C., Alison, J.E., Baber,
 • M.G., in: Suresh S., et al.(Eds.), “Fundamentals of
 • MMCs”, Butterworth-Heinemann, Boston, MA,
 • pp. 297–326, 1993.
 • Srivatsan, T.S., Ibrahim, I.A., Mohamed, F.A.,
 • Lavernia, E.J., “Processing techniques for
 • particulate-reinforced aluminium metal matrix
 • composites”, Journal of Materials Science, 26,
 • –5978, 1991.
 • Torralba JM, daCost CE, Velasco F. “P/M
 • aluminum matrix composites: an overview”,
 • Journal of Mater Process Technology, 133,
 • –206, 2003.
 • Rahimian, M., Parvin, N., Ehsani, N., “The effect
 • of production parameters on microstructure and
 • wear resistance ofpowder metallurgy Al–Al2O3
 • composite” Materials and Design, 32, 1031–
 • , 2011.
 • Şahin, Y., Kompozit Malzemelere Giriş, Gazi
 • Kitabevi, Ankara, 43-55, 1999.
 • Karabulut, H., Çıtak, R., “Al matrisli ve SiC
 • parçacık takviyeli kompozitlerin farklı mekanik
 • alaşımlama sürelerinde üretilmesi ve karakterize
 • edilmesi”, 6th International Advanced
 • Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ,
 • -530, 16-18 Mayıs 2011.
 • Song, S.G., “Reinforcement shape effects on the
 • fracture behavior and ductility of particulatereinforced
 • Al matrix composites”,
 • Metallurgical And Materials Transactions A,
 • A, 3307, 1996.
 • Türker, M., Özdemir, T., Ögel, B., ve Yavuz, A.,
 • “Al-SiC tozlarının mekanik alaşımlama
 • değirmeninde öğütme zamanının kompozit toz
 • yapısına etkisinin araştırılması”, Uluslar arası
 • Katılımlı 2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı,
 • Ankara, 425, 430, 1999.
 • Lee, W., Kwun, S. I., “The effects of process
 • control agents on mechanical alloying
 • mechanisms in the Ti---Al system”, Journal of
 • Alloys and Compounds, 240: 193-199, South
 • Korea, 1996.
 • Suryanarayana, C., “Mechanichal alloying and
 • milling”, Progress in Materials Science, 46: 1-
 • , 2001.
 • Arık, H., Türker, M., “Production and
 • characterization of in situ Fe-Fe3C composite
 • produced by mechanical alloying”, Materials &
 • Design, 28: 140-146, 2005.
 • Savaşkan, T., Malzeme Bilgisi ve Muayenesi,
 • Akademi Ltd. Şti. Yayınları No: 15, Trabzon, 9-
 • , 2004.
 • Sarıtaş, S., Türker, M, Durlu, N,.”Toz Metalurjisi
 • ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri”, Türk Toz
 • Metalurjisi Yayınları: 05, Ankara, 2-9, 15-34,
 • , 237, 379-387, 404-410, 2007.
 • Karabulut, H., Çıtak, R., “Al matrisli ve Al2O3
 • parçacık takviyeli kompozitler için üretim
 • yönteminin kompozit özelliklerine etkisi”, 6th
 • International Advanced Technologies
 • Symposium (IATS’11), Elazığ, 503-506, 16-18
 • Mayıs 2011.
 • Arık, H., “Production and characterization of in
 • situ Al4C3 reinforced aluminum based composite
 • produced by mechanical alloying technique”,
 • Materials and Design, 25, 1-4, 2004.
 • Aksöz, S., Özdemir, A.T., Bostan, B., “AA2014
 • Alüminyum alaşım tozlarının karbon ile
 • sentezlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi”,
 • Journal of the Faculty of Engineering and
 • Architecture of Gazi University, 27(1), 109-115,
 • -
 • Kayalı, E.S., Ensari, C., “Mukavemet Artırıcı
 • İşlemler”, Metallere plastik şekil verme ilke ve
 • uygulamaları, İTÜ, 82-150, 1985.
 • Karabulut, H., Toz metalurjisi yöntemiyle Al2O3,
 • SiC ve B4C takviyeli Al matrisli kompozit
 • üretiminde mekanik alaşımlama süresinin
 • kompozit özelliklerine etkisi, Doktora Tezi, Gazi
 • Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • Erdoğan, M., Malzeme Bilimi ve Mühendislik
 • malzemeleri, Nobel yayın dağıtım, Ankara, 204-
 • , 1998.

Year 2013, Volume 28, Issue 3, 05.03.2014

Abstract

References

 • Shorowordi, K.M., Laoui, T., Haseeb, A.S.M.A.,
 • Celis, J.P., Froyen, L., “Microstructure and
 • interface characteristics of B4C, SiC and Al2O3
 • reinforced Al matrix composites: a comparative
 • study”, Journal of Materials Processing
 • Technology, 142, 738–743, 2003.
 • Kok M. “Production and mechanical properties of
 • Al2O3 particle-reinforced 2024 aluminum alloy
 • composites”, Journal of Materials Processing
 • Technology, 161, 381–387, 2005.
 • Kozack, M.J., Khatri, S.C., Alison, J.E., Baber,
 • M.G., in: Suresh S., et al.(Eds.), “Fundamentals of
 • MMCs”, Butterworth-Heinemann, Boston, MA,
 • pp. 297–326, 1993.
 • Srivatsan, T.S., Ibrahim, I.A., Mohamed, F.A.,
 • Lavernia, E.J., “Processing techniques for
 • particulate-reinforced aluminium metal matrix
 • composites”, Journal of Materials Science, 26,
 • –5978, 1991.
 • Torralba JM, daCost CE, Velasco F. “P/M
 • aluminum matrix composites: an overview”,
 • Journal of Mater Process Technology, 133,
 • –206, 2003.
 • Rahimian, M., Parvin, N., Ehsani, N., “The effect
 • of production parameters on microstructure and
 • wear resistance ofpowder metallurgy Al–Al2O3
 • composite” Materials and Design, 32, 1031–
 • , 2011.
 • Şahin, Y., Kompozit Malzemelere Giriş, Gazi
 • Kitabevi, Ankara, 43-55, 1999.
 • Karabulut, H., Çıtak, R., “Al matrisli ve SiC
 • parçacık takviyeli kompozitlerin farklı mekanik
 • alaşımlama sürelerinde üretilmesi ve karakterize
 • edilmesi”, 6th International Advanced
 • Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ,
 • -530, 16-18 Mayıs 2011.
 • Song, S.G., “Reinforcement shape effects on the
 • fracture behavior and ductility of particulatereinforced
 • Al matrix composites”,
 • Metallurgical And Materials Transactions A,
 • A, 3307, 1996.
 • Türker, M., Özdemir, T., Ögel, B., ve Yavuz, A.,
 • “Al-SiC tozlarının mekanik alaşımlama
 • değirmeninde öğütme zamanının kompozit toz
 • yapısına etkisinin araştırılması”, Uluslar arası
 • Katılımlı 2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı,
 • Ankara, 425, 430, 1999.
 • Lee, W., Kwun, S. I., “The effects of process
 • control agents on mechanical alloying
 • mechanisms in the Ti---Al system”, Journal of
 • Alloys and Compounds, 240: 193-199, South
 • Korea, 1996.
 • Suryanarayana, C., “Mechanichal alloying and
 • milling”, Progress in Materials Science, 46: 1-
 • , 2001.
 • Arık, H., Türker, M., “Production and
 • characterization of in situ Fe-Fe3C composite
 • produced by mechanical alloying”, Materials &
 • Design, 28: 140-146, 2005.
 • Savaşkan, T., Malzeme Bilgisi ve Muayenesi,
 • Akademi Ltd. Şti. Yayınları No: 15, Trabzon, 9-
 • , 2004.
 • Sarıtaş, S., Türker, M, Durlu, N,.”Toz Metalurjisi
 • ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri”, Türk Toz
 • Metalurjisi Yayınları: 05, Ankara, 2-9, 15-34,
 • , 237, 379-387, 404-410, 2007.
 • Karabulut, H., Çıtak, R., “Al matrisli ve Al2O3
 • parçacık takviyeli kompozitler için üretim
 • yönteminin kompozit özelliklerine etkisi”, 6th
 • International Advanced Technologies
 • Symposium (IATS’11), Elazığ, 503-506, 16-18
 • Mayıs 2011.
 • Arık, H., “Production and characterization of in
 • situ Al4C3 reinforced aluminum based composite
 • produced by mechanical alloying technique”,
 • Materials and Design, 25, 1-4, 2004.
 • Aksöz, S., Özdemir, A.T., Bostan, B., “AA2014
 • Alüminyum alaşım tozlarının karbon ile
 • sentezlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi”,
 • Journal of the Faculty of Engineering and
 • Architecture of Gazi University, 27(1), 109-115,
 • -
 • Kayalı, E.S., Ensari, C., “Mukavemet Artırıcı
 • İşlemler”, Metallere plastik şekil verme ilke ve
 • uygulamaları, İTÜ, 82-150, 1985.
 • Karabulut, H., Toz metalurjisi yöntemiyle Al2O3,
 • SiC ve B4C takviyeli Al matrisli kompozit
 • üretiminde mekanik alaşımlama süresinin
 • kompozit özelliklerine etkisi, Doktora Tezi, Gazi
 • Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 • Erdoğan, M., Malzeme Bilimi ve Mühendislik
 • malzemeleri, Nobel yayın dağıtım, Ankara, 204-
 • , 1998.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hasan KARABULUT This is me


Ramazan ÇITAK This is me


Hanifi ÇİNİCİ This is me

Publication Date March 5, 2014
Application Date March 5, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 28, Issue 3

Cite

Bibtex @ { gazimmfd89131, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {28}, number = {3}, pages = {0 - }, title = {Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + \% 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi}, key = {cite}, author = {Karabulut, Hasan and Çıtak, Ramazan and Çinici, Hanifi} }
APA Karabulut, H. , Çıtak, R. & Çinici, H. (2014). Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 28 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6704/89131
MLA Karabulut, H. , Çıtak, R. , Çinici, H. "Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6704/89131>
Chicago Karabulut, H. , Çıtak, R. , Çinici, H. "Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi AU - HasanKarabulut, RamazanÇıtak, HanifiÇinici Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 28 IS - 3 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi %A Hasan Karabulut , Ramazan Çıtak , Hanifi Çinici %T Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 28 %N 3 %R %U
ISNAD Karabulut, Hasan , Çıtak, Ramazan , Çinici, Hanifi . "Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 / 3 (March 2014): 0- .
AMA Karabulut H. , Çıtak R. , Çinici H. Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.
Vancouver Karabulut H. , Çıtak R. , Çinici H. Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.
IEEE H. Karabulut , R. Çıtak and H. Çinici , "Mekanik Alaşımlama Süresinin Al + % 10 Al2o3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 3, pp. 0, Mar. 2014