PDF EndNote BibTex RIS Cite

Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu

Year 2013, Volume 28, Issue 3, 05.03.2014

Abstract

Bu çalışmada atomik % 8 Si içeren Fe-Si ikili alaşımı ile saf demir 900°C, 1000°C ve 1100°C’de 3 saat süre ile Ekabor II tozu ile katı ortamda borlanmıştır. Oluşan borür tabakaların mikroyapısı, faz içeriği, mikrosertlik ve kimyasal kompozisyonu, X-Işınları kırınımı, SEM-EDS ve Vickers Mikrosertlik ölçümü ile karakterize edilmiştir. Her iki malzeme yüzeyinde oluşan borür tabakalarının taraklı bir morfolojide olduğu gözlenmiştir.
Ancak borlama sıcaklığı ve özellikle altlıktaki Si ilavesiyle taraklı yapı kabalaşmıştır. Silisyum bor tabakası içerisinde çözünmemiş ve borür tabakası ile altlık malzeme arasında birikerek geçiş bölgesi olarak tanımlanan bölgeyi oluşturmuştur. Bu bölgenin sertlik değeri yaklaşık 500 HV ölçülmüştür. Her iki altlık üzerinde oluşan borür tabakasının sertlik değeri ortalama 2200 HV’dir. Borür tabakasının kalınlığı her iki malzemede artan borlama sıcaklığıyla birlikte doğrusala yakın bir şekilde artmıştır. Altlıkta bulunan silisyum borür tabaka kalınlığını saf demire göre azaltmıştır. Saf demir ile karşılaştırıldığında Fe-8Si altlık yüzeyinde oluşan borca zengin FeB fazı, Fe2B fazına göre daha fazla oluşmuştur.

References

 • A.K. Sinha, Boriding (boronizing), in: A.K.
 • Sinha (Ed.) ASM International Handbook,
 • ASM International, OH, pp. 437-447, 1991.
 • O. Ozdemir, M.A. Omar, M. Usta, S. Zeytin, C.
 • Bindal, A.H. Ucisik, An investigation on boriding
 • kinetics of AISI 316 stainless steel, Vacuum, 83,
 • -179, 2008.
 • G. Principi, A. Gupta, C. Badini, Structural Study
 • of Borided Layers Obtained on Synthetic Fe-Ni
 • Alloys, Hyperfine Interactions, 69, 479-483,
 • -
 • C.M. Brakman, A.W.J. Gommers, E.J.
 • Mittemeijer, Boriding of Fe and Fe-C, Fe-Cr, and
 • Fe-Ni Alloys - Boride-Layer Growth-Kinetics,
 • Journal of Materials Research, 4, 1354-1370,
 • -
 • M. Bektes, A. Calik, N. Ucar, M. Keddam, Packboriding
 • of Fe-Mn binary alloys: Characterization
 • and kinetics of the boride layers, Materials
 • Characterization, 61, 233-239, 2010.
 • O. Ozdemir, M. Usta, C. Bindal, A.H. Ucisik,
 • Hard iron boride (Fe2B) on 99.97wt% pure iron,
 • Vacuum, 80, 1391-1395, 2006.
 • E. Atik, U. Yunker, C. Meric, The effects of
 • conventional heat treatment and boronizing on
 • abrasive wear and corrosion of SAE 1010, SAE
 • , D2 and 304 steels, Tribology
 • International, 36, 155-161, 2003.
 • I. Campos, G. Ramirez, U. Figueroa, J. Martinez,
 • O. Morales, Evaluation of boron mobility on the
 • phases FeB, Fe2B and diffusion zone in AISI
 • and M2 steels, Applied Surface Science,
 • , 3469-3475, 2007.
 • Y. Gencer, Influence of manganese on pack
 • boriding behaviour of pure iron, Surface
 • Engineering, 27, 634-638, 2011.
 • Y. Gencer, M. Tarakci, A. Calik, Effect of
 • titanium on the boronizing behaviour of pure iron,
 • Surface and Coating Technology, 203, 9-14,
 • -
 • I. Ozbek, C. Bindal, Mechanical properties of
 • boronized AISI w4 steel, Surface and Coating
 • Technology, 154, 14-20, 2002.
 • S. Taktak, Some mechanical properties of borided
 • AISI H13 and 304 steels, Materials&Design, 28,
 • -1843, 2007.
 • M. Tarakci, Y. Gencer, A. Calik, The packboronizing
 • of pure vanadium under a controlled atmosphere, Applied Surface Science, 256, 7612-
 • , 2010.
 • K. Genel, Boriding kinetics of H13 steel,
 • Vacuum, 80, 451-457, 2006.
 • V.I. Dybkov, W. Lengauer, P. Gas, Formation of
 • boride layers at the Fe-25% Cr alloy-boron
 • interface, Journal of Materials Research, 41,
 • -4960, 2006.
 • P. Goeuriot, R. Fillit, F. Thevenot, J.H. Driver, H.
 • Bruyas, The Influence of Alloying Element
 • Additions on the Boriding of Steels, Materials
 • Science and Engineering, 55 (1982) 9-19.
 • C. Badini, C. Gianoglio, G. Pradelli, Preferential
 • Distribution of Chromium and Nickel in the
 • Borided Layer Obtained on Synthetic Fe-Cr-Ni
 • Alloys, Journal of Materials Research, 21,
 • -1729, 1986.
 • I. Campos-Silva, M. Ortiz-Dominguez, M.
 • Keddam, N. Lopez-Perrusquia, A. Carmona-
 • Vargas, M. Elias-Espinosa, Kinetics of the
 • formation of Fe(2)B layers in gray cast iron:
 • Effects of boron concentration and boride
 • incubation time, Applied Surface Science, 255,
 • -9295, 2009.
 • I. Ozbek, Bindal,C., Kinetics of borided AISI M2
 • high speed steel, Vacuum, 86, 391-397, 2011.

Year 2013, Volume 28, Issue 3, 05.03.2014

Abstract

References

 • A.K. Sinha, Boriding (boronizing), in: A.K.
 • Sinha (Ed.) ASM International Handbook,
 • ASM International, OH, pp. 437-447, 1991.
 • O. Ozdemir, M.A. Omar, M. Usta, S. Zeytin, C.
 • Bindal, A.H. Ucisik, An investigation on boriding
 • kinetics of AISI 316 stainless steel, Vacuum, 83,
 • -179, 2008.
 • G. Principi, A. Gupta, C. Badini, Structural Study
 • of Borided Layers Obtained on Synthetic Fe-Ni
 • Alloys, Hyperfine Interactions, 69, 479-483,
 • -
 • C.M. Brakman, A.W.J. Gommers, E.J.
 • Mittemeijer, Boriding of Fe and Fe-C, Fe-Cr, and
 • Fe-Ni Alloys - Boride-Layer Growth-Kinetics,
 • Journal of Materials Research, 4, 1354-1370,
 • -
 • M. Bektes, A. Calik, N. Ucar, M. Keddam, Packboriding
 • of Fe-Mn binary alloys: Characterization
 • and kinetics of the boride layers, Materials
 • Characterization, 61, 233-239, 2010.
 • O. Ozdemir, M. Usta, C. Bindal, A.H. Ucisik,
 • Hard iron boride (Fe2B) on 99.97wt% pure iron,
 • Vacuum, 80, 1391-1395, 2006.
 • E. Atik, U. Yunker, C. Meric, The effects of
 • conventional heat treatment and boronizing on
 • abrasive wear and corrosion of SAE 1010, SAE
 • , D2 and 304 steels, Tribology
 • International, 36, 155-161, 2003.
 • I. Campos, G. Ramirez, U. Figueroa, J. Martinez,
 • O. Morales, Evaluation of boron mobility on the
 • phases FeB, Fe2B and diffusion zone in AISI
 • and M2 steels, Applied Surface Science,
 • , 3469-3475, 2007.
 • Y. Gencer, Influence of manganese on pack
 • boriding behaviour of pure iron, Surface
 • Engineering, 27, 634-638, 2011.
 • Y. Gencer, M. Tarakci, A. Calik, Effect of
 • titanium on the boronizing behaviour of pure iron,
 • Surface and Coating Technology, 203, 9-14,
 • -
 • I. Ozbek, C. Bindal, Mechanical properties of
 • boronized AISI w4 steel, Surface and Coating
 • Technology, 154, 14-20, 2002.
 • S. Taktak, Some mechanical properties of borided
 • AISI H13 and 304 steels, Materials&Design, 28,
 • -1843, 2007.
 • M. Tarakci, Y. Gencer, A. Calik, The packboronizing
 • of pure vanadium under a controlled atmosphere, Applied Surface Science, 256, 7612-
 • , 2010.
 • K. Genel, Boriding kinetics of H13 steel,
 • Vacuum, 80, 451-457, 2006.
 • V.I. Dybkov, W. Lengauer, P. Gas, Formation of
 • boride layers at the Fe-25% Cr alloy-boron
 • interface, Journal of Materials Research, 41,
 • -4960, 2006.
 • P. Goeuriot, R. Fillit, F. Thevenot, J.H. Driver, H.
 • Bruyas, The Influence of Alloying Element
 • Additions on the Boriding of Steels, Materials
 • Science and Engineering, 55 (1982) 9-19.
 • C. Badini, C. Gianoglio, G. Pradelli, Preferential
 • Distribution of Chromium and Nickel in the
 • Borided Layer Obtained on Synthetic Fe-Cr-Ni
 • Alloys, Journal of Materials Research, 21,
 • -1729, 1986.
 • I. Campos-Silva, M. Ortiz-Dominguez, M.
 • Keddam, N. Lopez-Perrusquia, A. Carmona-
 • Vargas, M. Elias-Espinosa, Kinetics of the
 • formation of Fe(2)B layers in gray cast iron:
 • Effects of boron concentration and boride
 • incubation time, Applied Surface Science, 255,
 • -9295, 2009.
 • I. Ozbek, Bindal,C., Kinetics of borided AISI M2
 • high speed steel, Vacuum, 86, 391-397, 2011.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet TARAKÇI This is me


Yücel GENÇER This is me


Yunus AZAKLI This is me


Utkan ŞAHİNTÜRK This is me

Publication Date March 5, 2014
Application Date March 5, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013, Volume 28, Issue 3

Cite

Bibtex @ { gazimmfd89132, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {28}, number = {3}, pages = {0 - }, title = {Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu}, key = {cite}, author = {Tarakçı, Mehmet and Gençer, Yücel and Azaklı, Yunus and Şahintürk, Utkan} }
APA Tarakçı, M. , Gençer, Y. , Azaklı, Y. & Şahintürk, U. (2014). Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 28 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6704/89132
MLA Tarakçı, M. , Gençer, Y. , Azaklı, Y. , Şahintürk, U. "Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6704/89132>
Chicago Tarakçı, M. , Gençer, Y. , Azaklı, Y. , Şahintürk, U. "Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu AU - MehmetTarakçı, YücelGençer, YunusAzaklı, UtkanŞahintürk Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 28 IS - 3 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu %A Mehmet Tarakçı , Yücel Gençer , Yunus Azaklı , Utkan Şahintürk %T Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 28 %N 3 %R %U
ISNAD Tarakçı, Mehmet , Gençer, Yücel , Azaklı, Yunus , Şahintürk, Utkan . "Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 / 3 (March 2014): 0- .
AMA Tarakçı M. , Gençer Y. , Azaklı Y. , Şahintürk U. Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.
Vancouver Tarakçı M. , Gençer Y. , Azaklı Y. , Şahintürk U. Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 28(3): 0-.
IEEE M. Tarakçı , Y. Gençer , Y. Azaklı and U. Şahintürk , "Fe-8si İkili Alaşımının Borlanma İle Yüzey Modifikasyonu Ve Karakterizasyonu", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 3, pp. 0, Mar. 2014