PDF EndNote BibTex Cite

Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği

Year 2014, Volume 29, Issue 1, 25.03.2014
https://doi.org/10.17341/gummfd.95195

Abstract

Bu çalışmada, yüksek yoğunluklu polipropilen tekstil atıklarının kompozit malzeme üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Kompozitlerde ana malzeme PÇ 42,5 beyaz Portland çimentosu, kireç, elenmiş dere kumu ve vinil akrilik bağlayıcıdır. Çalışmada polipropilen ve bağlayıcının kullanılmadığı kompozit kontrol numunesi olarak seçilmiş, diğer kompozitlerde ise farklı genişliğe sahip polipropilen kullanılmıştır. 1, 3, 7, 14 ve 28 günlük kürleme süreleri sonunda kompozitlerde polipropilen kullanımıyla kontrol numunesine göre daha düşük basınç dayanımı, daha yüksek su emme ve bu sonuçlara paralel olarak kompozitlerin büzülme yapmadığı elde edilirken mikroçatlakların önlendiği, yapıda tamir edici özelik sağlandığı, özellikle, bu uygulamanın ticari tamir ve yapıştırma uygulamalarında faydalı olabileceği değerlendirilmiştir.

References

 • Onay,T.T. ve Erses, A.S., Tehlikeli Atık
 • Yönetimine Genel Bir Bakış, Kimya ve Sanayi
 • Dergisi , cilt 39, No. 226, 36-37, İstanbul,
 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2006.
 • Atabarut, T., AB Sürecinde Ulusal Katı Atık
 • Yönetimi Mevzuatı, Katı Atık ve Çevre Dergisi,
 • , 6-7, İstanbul, 2009.
 • Köse, B.M. ve Banar, M., AB Katılım Öncesi
 • Mali Yardımlarında Yeni Dönem, Çevre
 • Alanında AB ile Uyum ve Entegre Atık
 • Yönetimi, Katı Atık ve Çevre Dergisi, cilt 75,
 • -15, İstanbul, 2009.
 • Kiper, M., Polipropilen Liflerin Özellikleri ve
 • Kullanım Olanakları, TMMOB İnşaat
 • Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber
 • Bülteni, Sayı 64, 1996.
 • Kozanoğlu, C.," İnşaatlarda Yeni Gelişen Bir
 • Teknoloji: Polipropilen Elyaflı Betonarme
 • Uygulaması", Panel-20, 1991 .
 • Özcan, A., Endüstriyel Atıklar Ve Polipropilen
 • Lif İçeren Saha Betonlarının Özelliklerinin
 • Araştırılması, Y.Lisans Tezi, Zonguldak
 • Karaelmas Ün.,Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • Aktürk, M., Polipropilen Lif Takviyeli
 • Kendiliğinden Yerleşen Betonların
 • Performans Özelliklerinin Araştırılması,
 • Y.Lisans Tezi, Selçuk Ün. Fen Bilimleri
 • Enstitüsü, 2007.
 • Atacan,A., Uçucu Kül Ve Polipropilen Lif
 • Kullanımının Silindirle Sıkıştırılmış Beton
 • Özelliklerine Etkisi, Y.Lisans Tezi, Ege Ün. Fen
 • Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • TS 21 Çimento-Beyaz Portland Çimento-Bileşim,
 • Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk
 • Standartları Enstitüsü, 2008.
 • ASTM C 778, Annual Book of ASTM
 • Standards, Standard Specification for Standard
 • Sand, 2013.
 • TS EN 12390-3, Beton – Sertleşmiş Beton
 • Deneyleri -Bölüm 3: Deney Numunelerinin
 • Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları
 • Enstitüsü, 2010.
 • TS 3624 Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık,Su
 • Emme ve Boşluk Oranı Tayin Metodu, Türk
 • Standartları Enstitüsü 1981.
 • ASTM C 596, Annual Book of ASTM
 • Standards, Standard Test Method for Drying
 • Shrinkage of Mortar Containing Hydraulic
 • Cement, 2001.
 • Ping Gu, Ping Xie and J. J. Beaudoin, Impedance
 • Characterization of Microcracking Behaviour in
 • Fibre-Reinforced Cement Composites, Cement
 • and Concrete Research, cilt 15, 173-180, 1993.
 • Berhane, Z., Evaporation of Water from Fresh
 • Mortar and Concrete at Different Environment
 • Conditions, Journal of the American Concrete
 • Institute, cilt 81, No.6, 560-565, 1984.
 • Banthia N., Nandakumar N., “Crack Growth
 • Resistance of Hybrid Fiber Reinforced Cement
 • Composites”, Cement and Concrete Composites,
 • cilt 25, 3-9, 2003.

Year 2014, Volume 29, Issue 1, 25.03.2014
https://doi.org/10.17341/gummfd.95195

Abstract

References

 • Onay,T.T. ve Erses, A.S., Tehlikeli Atık
 • Yönetimine Genel Bir Bakış, Kimya ve Sanayi
 • Dergisi , cilt 39, No. 226, 36-37, İstanbul,
 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2006.
 • Atabarut, T., AB Sürecinde Ulusal Katı Atık
 • Yönetimi Mevzuatı, Katı Atık ve Çevre Dergisi,
 • , 6-7, İstanbul, 2009.
 • Köse, B.M. ve Banar, M., AB Katılım Öncesi
 • Mali Yardımlarında Yeni Dönem, Çevre
 • Alanında AB ile Uyum ve Entegre Atık
 • Yönetimi, Katı Atık ve Çevre Dergisi, cilt 75,
 • -15, İstanbul, 2009.
 • Kiper, M., Polipropilen Liflerin Özellikleri ve
 • Kullanım Olanakları, TMMOB İnşaat
 • Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber
 • Bülteni, Sayı 64, 1996.
 • Kozanoğlu, C.," İnşaatlarda Yeni Gelişen Bir
 • Teknoloji: Polipropilen Elyaflı Betonarme
 • Uygulaması", Panel-20, 1991 .
 • Özcan, A., Endüstriyel Atıklar Ve Polipropilen
 • Lif İçeren Saha Betonlarının Özelliklerinin
 • Araştırılması, Y.Lisans Tezi, Zonguldak
 • Karaelmas Ün.,Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • Aktürk, M., Polipropilen Lif Takviyeli
 • Kendiliğinden Yerleşen Betonların
 • Performans Özelliklerinin Araştırılması,
 • Y.Lisans Tezi, Selçuk Ün. Fen Bilimleri
 • Enstitüsü, 2007.
 • Atacan,A., Uçucu Kül Ve Polipropilen Lif
 • Kullanımının Silindirle Sıkıştırılmış Beton
 • Özelliklerine Etkisi, Y.Lisans Tezi, Ege Ün. Fen
 • Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • TS 21 Çimento-Beyaz Portland Çimento-Bileşim,
 • Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk
 • Standartları Enstitüsü, 2008.
 • ASTM C 778, Annual Book of ASTM
 • Standards, Standard Specification for Standard
 • Sand, 2013.
 • TS EN 12390-3, Beton – Sertleşmiş Beton
 • Deneyleri -Bölüm 3: Deney Numunelerinin
 • Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları
 • Enstitüsü, 2010.
 • TS 3624 Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık,Su
 • Emme ve Boşluk Oranı Tayin Metodu, Türk
 • Standartları Enstitüsü 1981.
 • ASTM C 596, Annual Book of ASTM
 • Standards, Standard Test Method for Drying
 • Shrinkage of Mortar Containing Hydraulic
 • Cement, 2001.
 • Ping Gu, Ping Xie and J. J. Beaudoin, Impedance
 • Characterization of Microcracking Behaviour in
 • Fibre-Reinforced Cement Composites, Cement
 • and Concrete Research, cilt 15, 173-180, 1993.
 • Berhane, Z., Evaporation of Water from Fresh
 • Mortar and Concrete at Different Environment
 • Conditions, Journal of the American Concrete
 • Institute, cilt 81, No.6, 560-565, 1984.
 • Banthia N., Nandakumar N., “Crack Growth
 • Resistance of Hybrid Fiber Reinforced Cement
 • Composites”, Cement and Concrete Composites,
 • cilt 25, 3-9, 2003.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Ayşe MURATHAN This is me


Atilla MURATHAN This is me


Samed KARADAVUT This is me

Publication Date March 25, 2014
Application Date March 25, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 29, Issue 1

Cite

Bibtex @ { gazimmfd89194, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {29}, number = {1}, pages = {0 - }, doi = {10.17341/gummfd.95195}, title = {Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği}, key = {cite}, author = {Murathan, Ayşe and Murathan, Atilla and Karadavut, Samed} }
APA Murathan, A. , Murathan, A. & Karadavut, S. (2014). Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 29 (1) , . DOI: 10.17341/gummfd.95195
MLA Murathan, A. , Murathan, A. , Karadavut, S. "Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6706/89194>
Chicago Murathan, A. , Murathan, A. , Karadavut, S. "Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği AU - Ayşe Murathan , Atilla Murathan , Samed Karadavut Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17341/gummfd.95195 DO - 10.17341/gummfd.95195 T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 1 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - doi: 10.17341/gummfd.95195 UR - https://doi.org/10.17341/gummfd.95195 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği %A Ayşe Murathan , Atilla Murathan , Samed Karadavut %T Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 29 %N 1 %R doi: 10.17341/gummfd.95195 %U 10.17341/gummfd.95195
ISNAD Murathan, Ayşe , Murathan, Atilla , Karadavut, Samed . "Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 / 1 (March 2014): 0- . https://doi.org/10.17341/gummfd.95195
AMA Murathan A. , Murathan A. , Karadavut S. Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 0-.
Vancouver Murathan A. , Murathan A. , Karadavut S. Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 0-.
IEEE A. Murathan , A. Murathan and S. Karadavut , "Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Tekstil Atıklarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılabilirliği", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 0, Mar. 2014, doi:10.17341/gummfd.95195