PDF EndNote BibTex Cite

Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi

Year 2014, Volume 29, Issue 1, 25.03.2014
https://doi.org/10.17341/gummfd.43725

Abstract

Türkiye’deki yapı stoğunun çok önemli bir bölümünün depreme karşı dayanıksız olduğu ve güçlendirilmesi
gerektiği bilinmektedir. Yerinde dökülen ve yapıların çerçeve sistemlerine epoksili ankraj çubuklarıyla bağlanan betonarme (BA) dolgu duvarların yapının deprem davranışını önemli ölçüde iyileştirdiği bilinmektedir. Fakat bu yöntemin binanın boşaltılmasını ve uzun bir süre şantiyeye dönüştürmesini gerektirmesi, araştırmacıları hane sakinlerini sokağa dökmeden olabildiğince ekonomik ve aynı zamanda yapısal olarak etkili güçlendirme yöntemleri geliştirmeye yöneltmiştir. Bu çalışmada önerilen güçlendirme yönteminin prensibi yapıda var olan sıvanmış tuğla dolgu duvarların bazılarının, üzerine yapıştırılan şerit beton panellerle güçlendirilerek birer BA
dolgu duvara dönüştürülmesidir. Bu amaçla, mevcut çalışma kapsamında ½ ölçeğe sahip toplam yedi adet sıvanmış tuğla duvar elemanı tersinir tekrarlanır yatay yükler altında test edilmişlerdir. Altı adet deney elemanı şerit beton/betonarme (BA) paneller yapıştırılarak güçlendirilmiştir. Deney sonuçları, beton panel yapıştırma uygulamasının deney elemanlarının yatay yük taşıma kapasitelerini artırdığını ve davranışlarını iyileştirdiğini göstermiştir.

References

 • Türkiye’nin Deprem Gerçeği Paneli, Editörler:
 • Prof. Dr. Hüsnü Can, Jeoloji Yüksek Mühendisi
 • Bülent Özmen, Ocak 2010 Gazi Üniversitesi
 • DEPAR, Ankara.
 • Ersoy, U., Uzsoy, S., The Behavior and
 • Strength of Infilled Frames, Tübitak Proje No.
 • MAG-205 (in Turkish), Ankara, Türkiye, 1971.
 • Altın, S., Ersoy, U., Tankut, T., “Hysteretic
 • Response of Reinforced Concrete Infilled
 • Frames”, Journal of Structural Engineering,
 • ASCE, Cilt 118, No 8, 2133-2150, 1992.
 • Turk, M., Ersoy, U., and Ozcebe, G., “Seismic
 • Rehabilitation of RC Frames with RC Infill
 • Walls”, Fifth National Conference on
 • Earthquake Engineering, Istanbul, Turkey,
 • May 2003.
 • Canbay, E., Ersoy, U., and Ozcebe, G.,
 • “Contribution of RC Infills to the Seismic
 • Behavior of Structural System. ACI Structural
 • Journal, Cilt 100, No 5, 637-643, 2003.
 • Sonuvar, M. O., Ozcebe, G., and Ersoy, U.,
 • “Rehabilitation of Reinforced Concrete Frames
 • with Reinforced Concrete Infills”, ACI Structural Journal, Cilt 101, No 4, 494-500,
 • -
 • Baran, M., “ Investigation of the Effects of Infill
 • Walls on the Behavior of Reinforced Concrete
 • Framed Structures”, Journal of the Faculty of
 • Engineering and Architecture of Gazi
 • University, Cilt 27, No 2, 275-284, 2012.
 • Marjani, F., Behavior of Brick Infilled
 • Reinforced Concrete Frames under Reversed
 • Cyclic Loading, Doktora Tezi, ODTÜ İnşaat
 • Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • -
 • Altın, S., Anıl. Ö., Kara, M. E., Kaya, M., “An
 • Experimental Study on Strengthening of Masonry
 • Infilled RC Frames using Diagonal CFRP
 • Strips”, Composites:Part B, Cilt 39, No 4, 680-
 • , 2008.
 • Erdem, İ., Akyüz, U., Ersoy, U., Özcebe, G., “An
 • Experimental Study on two Different
 • Strengthening Techniques for RC Frames”,
 • Engineering Structures, Cilt 28, No 13, 1843-
 • , 2006.
 • Acun B., Sucuoğlu, H., “Tuğla Dolgu Duvarlı
 • Çerçevelerin Hasır Donatı ile Güçlendirilmesi”,
 • Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 965-971, 23-25
 • Mart 2005.
 • Sevil, T., Baran, M., Bilir, T., Canbay, E. ”Use of
 • Steel Fiber Reinforced Mortar for Seismic
 • Strengthening”, Construction and Building
 • Materials, Cilt 25, Sayı 2, 892-899, 2011.
 • Farooq, S. H., Ilyasb, M., Ghaffarb, A.,
 • “Technique for Strengthening of Masonry Wall
 • Panels Using Steel Strips”, Asian Journal of
 • Civil Engineering (Building and Housing), Cilt
 • , No 6, 621-638, 2006.
 • Baran, M., Tankut, T., “Experimental Study on
 • Seismic Strengthening of Reinforced Concrete
 • Frames by Precast Concrete Panels, ACI
 • Structural Journal, Cilt 108, No 2, 227-237,
 • -
 • Baran, M., Tankut, T., “Retrofit of Non-Ductile
 • RC Frames with Precast Concrete (PC) Wall
 • Panels”, Advances in Structural Engineering,
 • Cilt 14, No 6, 1149-1166, 2011.
 • Papanicolaou, C., Triantafillou, T., Lekka, M.,
 • ‘‘Externally Bonded Grids as Strengthening and
 • Seismic Retrofitting Materials of Masonry
 • Panels’’, Construction and Building Materials,
 • Cilt 25, No 2, 504-514, 2011.
 • Topçu, İ., B., Işıkdağ, B., Tatar, Ö., Abi, E.,
 • “Depremde Hasar Görmüş Binaların Ferrocement
 • Panellerle Güçlendirilmesi”, Deprem
 • Sempozyumu, Kocaeli, 917-926, 23-25 Mart
 • -
 • National Information Centre for Earthquake
 • Engineering, Guidelines for Earthquake
 • Resistant Non-Engineered Construction, Chapter 9: Repair Restoration and Strengthening
 • of Buildings, 1986.
 • Sikadur-31 SBA, Segmental Bridge Adhesive,
 • Product Data Sheet, 2001.
 • Kalekim, Yapı Kimyasalları Kataloğu, 2013.
 • Federal Emergency Management Agency,
 • Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and
 • Masonry Wall Buildings, FEMA 306, 1998.
 • Baran, M., Canbay, E., Tankut, T., “Seismic
 • Strengthening with Precast Panels – Theoretical Approach”, Technical Journal, Digest 2010,
 • Cilt 21, 1403-1423, 2010.
 • Smith, B. S., “Model Test Results of Vertical and
 • Horizontal Loading of Infilled Specimens”, ACI
 • Journal, Title No.65-44, 618-624, Ağustos 1968.
 • T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem
 • Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
 • Esaslar, Ankara, Türkiye, 2007.

Year 2014, Volume 29, Issue 1, 25.03.2014
https://doi.org/10.17341/gummfd.43725

Abstract

References

 • Türkiye’nin Deprem Gerçeği Paneli, Editörler:
 • Prof. Dr. Hüsnü Can, Jeoloji Yüksek Mühendisi
 • Bülent Özmen, Ocak 2010 Gazi Üniversitesi
 • DEPAR, Ankara.
 • Ersoy, U., Uzsoy, S., The Behavior and
 • Strength of Infilled Frames, Tübitak Proje No.
 • MAG-205 (in Turkish), Ankara, Türkiye, 1971.
 • Altın, S., Ersoy, U., Tankut, T., “Hysteretic
 • Response of Reinforced Concrete Infilled
 • Frames”, Journal of Structural Engineering,
 • ASCE, Cilt 118, No 8, 2133-2150, 1992.
 • Turk, M., Ersoy, U., and Ozcebe, G., “Seismic
 • Rehabilitation of RC Frames with RC Infill
 • Walls”, Fifth National Conference on
 • Earthquake Engineering, Istanbul, Turkey,
 • May 2003.
 • Canbay, E., Ersoy, U., and Ozcebe, G.,
 • “Contribution of RC Infills to the Seismic
 • Behavior of Structural System. ACI Structural
 • Journal, Cilt 100, No 5, 637-643, 2003.
 • Sonuvar, M. O., Ozcebe, G., and Ersoy, U.,
 • “Rehabilitation of Reinforced Concrete Frames
 • with Reinforced Concrete Infills”, ACI Structural Journal, Cilt 101, No 4, 494-500,
 • -
 • Baran, M., “ Investigation of the Effects of Infill
 • Walls on the Behavior of Reinforced Concrete
 • Framed Structures”, Journal of the Faculty of
 • Engineering and Architecture of Gazi
 • University, Cilt 27, No 2, 275-284, 2012.
 • Marjani, F., Behavior of Brick Infilled
 • Reinforced Concrete Frames under Reversed
 • Cyclic Loading, Doktora Tezi, ODTÜ İnşaat
 • Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • -
 • Altın, S., Anıl. Ö., Kara, M. E., Kaya, M., “An
 • Experimental Study on Strengthening of Masonry
 • Infilled RC Frames using Diagonal CFRP
 • Strips”, Composites:Part B, Cilt 39, No 4, 680-
 • , 2008.
 • Erdem, İ., Akyüz, U., Ersoy, U., Özcebe, G., “An
 • Experimental Study on two Different
 • Strengthening Techniques for RC Frames”,
 • Engineering Structures, Cilt 28, No 13, 1843-
 • , 2006.
 • Acun B., Sucuoğlu, H., “Tuğla Dolgu Duvarlı
 • Çerçevelerin Hasır Donatı ile Güçlendirilmesi”,
 • Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 965-971, 23-25
 • Mart 2005.
 • Sevil, T., Baran, M., Bilir, T., Canbay, E. ”Use of
 • Steel Fiber Reinforced Mortar for Seismic
 • Strengthening”, Construction and Building
 • Materials, Cilt 25, Sayı 2, 892-899, 2011.
 • Farooq, S. H., Ilyasb, M., Ghaffarb, A.,
 • “Technique for Strengthening of Masonry Wall
 • Panels Using Steel Strips”, Asian Journal of
 • Civil Engineering (Building and Housing), Cilt
 • , No 6, 621-638, 2006.
 • Baran, M., Tankut, T., “Experimental Study on
 • Seismic Strengthening of Reinforced Concrete
 • Frames by Precast Concrete Panels, ACI
 • Structural Journal, Cilt 108, No 2, 227-237,
 • -
 • Baran, M., Tankut, T., “Retrofit of Non-Ductile
 • RC Frames with Precast Concrete (PC) Wall
 • Panels”, Advances in Structural Engineering,
 • Cilt 14, No 6, 1149-1166, 2011.
 • Papanicolaou, C., Triantafillou, T., Lekka, M.,
 • ‘‘Externally Bonded Grids as Strengthening and
 • Seismic Retrofitting Materials of Masonry
 • Panels’’, Construction and Building Materials,
 • Cilt 25, No 2, 504-514, 2011.
 • Topçu, İ., B., Işıkdağ, B., Tatar, Ö., Abi, E.,
 • “Depremde Hasar Görmüş Binaların Ferrocement
 • Panellerle Güçlendirilmesi”, Deprem
 • Sempozyumu, Kocaeli, 917-926, 23-25 Mart
 • -
 • National Information Centre for Earthquake
 • Engineering, Guidelines for Earthquake
 • Resistant Non-Engineered Construction, Chapter 9: Repair Restoration and Strengthening
 • of Buildings, 1986.
 • Sikadur-31 SBA, Segmental Bridge Adhesive,
 • Product Data Sheet, 2001.
 • Kalekim, Yapı Kimyasalları Kataloğu, 2013.
 • Federal Emergency Management Agency,
 • Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and
 • Masonry Wall Buildings, FEMA 306, 1998.
 • Baran, M., Canbay, E., Tankut, T., “Seismic
 • Strengthening with Precast Panels – Theoretical Approach”, Technical Journal, Digest 2010,
 • Cilt 21, 1403-1423, 2010.
 • Smith, B. S., “Model Test Results of Vertical and
 • Horizontal Loading of Infilled Specimens”, ACI
 • Journal, Title No.65-44, 618-624, Ağustos 1968.
 • T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem
 • Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
 • Esaslar, Ankara, Türkiye, 2007.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet BARAN This is me


Merve AKTAŞ This is me


Sabahattin AYKAÇ This is me

Publication Date March 25, 2014
Application Date March 25, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 29, Issue 1

Cite

Bibtex @ { gazimmfd89196, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {29}, number = {1}, pages = {0 - }, doi = {10.17341/gummfd.43725}, title = {Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Baran, Mehmet and Aktaş, Merve and Aykaç, Sabahattin} }
APA Baran, M. , Aktaş, M. & Aykaç, S. (2014). Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 29 (1) , . DOI: 10.17341/gummfd.43725
MLA Baran, M. , Aktaş, M. , Aykaç, S. "Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6706/89196>
Chicago Baran, M. , Aktaş, M. , Aykaç, S. "Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi AU - Mehmet Baran , Merve Aktaş , Sabahattin Aykaç Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17341/gummfd.43725 DO - 10.17341/gummfd.43725 T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 1 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - doi: 10.17341/gummfd.43725 UR - https://doi.org/10.17341/gummfd.43725 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi %A Mehmet Baran , Merve Aktaş , Sabahattin Aykaç %T Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi %D 2014 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 29 %N 1 %R doi: 10.17341/gummfd.43725 %U 10.17341/gummfd.43725
ISNAD Baran, Mehmet , Aktaş, Merve , Aykaç, Sabahattin . "Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 / 1 (March 2014): 0- . https://doi.org/10.17341/gummfd.43725
AMA Baran M. , Aktaş M. , Aykaç S. Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 0-.
Vancouver Baran M. , Aktaş M. , Aykaç S. Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2014; 29(1): 0-.
IEEE M. Baran , M. Aktaş and S. Aykaç , "Sıvanmış Tuğla Dolgu Duvarların Şerit Beton/Betonarme Panellerle Güçlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 0, Mar. 2014, doi:10.17341/gummfd.43725