BibTex RIS Cite

PORTFOLIO ANALYSIS IN DETERMINING COMPETITIVE STRATEGIES: AN RESEARCH ON TARİŞ

Year 2006, Volume: 8 Issue: 3, 57 - 76, 01.12.2006

Abstract

REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2006, Volume: 8 Issue: 3, 57 - 76, 01.12.2006

Abstract

Dünyada yaşanan hızlı değişim ve küreselleşme süreci, iş dünyasında acımasız bir rekabet ortamının doğmasına neden olmuştur. Rekabetin yoğun olduğu pazarlarda ise, strateji oluşturulması ve alternatif stratejiler arasında en uygun olanının belirlenmesi işletmenin rekabetçi üstünlük elde etmesi açısından son derece önemlidir. Stratejik yönetimde rekabet stratejilerinin belirlenmesinde çok yaygın olarak kullanılan teknik, portföy analizidir. Portföy matrisleri ile işletmenin pazarda nasıl bir strateji izlemesi gerektiği üzerine analizler yapılır.Bu çalışmanın amacı, rekabet stratejilerinin belirlenmesinde kullanılan portföy analizi yardımı ile Türkiye’deki en büyük Tarım Satış Kooperatifi ve Birlikleri'nden biri olan TARİŞ'in uygulaması gereken rekabet stratejisini belirlemektir. Bu amaca uygun olarak öncelikle rekabet stratejisinin tanımı açıklanmış daha sonra maliyet liderliği, farklılaştırma ve odaklanma stratejileri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra portföy analizi ile Boston Danışma Grubu (BCG) "Büyüme / Pazar Payı Matrisi" ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Araştırma kısmında ise, portföy analizi tekniği TARİŞ üzerinde gerçekleştirilmiştir.Yapılan analiz neticesinde BCG Matrisinin problemli birimler alanında kuru incir, matrisin yıldız birimler olarak adlandırılan sol iist köşesinde pamuk ve zeytinyağı ürünleri, nakit birimleri alanında ise, kuru üzüm ürünü yer almıştır. Sonuç olarak, TARİŞ için en uygun stratejinin kuru incir ve üzüm için maliyet liderliği, pamuk ve zeytinyağı için ise, maliyette odaklanma stratejisi olacağına karar verilmiştir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA69BT65MK
Journal Section Articles
Authors

Özlem Çetinkaya This is me

Publication Date December 1, 2006
Published in Issue Year 2006 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA Çetinkaya, Ö. (2006). REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 57-76.
AMA Çetinkaya Ö. REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. December 2006;8(3):57-76.
Chicago Çetinkaya, Özlem. “REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8, no. 3 (December 2006): 57-76.
EndNote Çetinkaya Ö (December 1, 2006) REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 3 57–76.
IEEE Ö. Çetinkaya, “REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 57–76, 2006.
ISNAD Çetinkaya, Özlem. “REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8/3 (December 2006), 57-76.
JAMA Çetinkaya Ö. REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006;8:57–76.
MLA Çetinkaya, Özlem. “REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 3, 2006, pp. 57-76.
Vancouver Çetinkaya Ö. REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2006;8(3):57-76.