Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-8168 | e-ISSN 2146-8168 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://gbad.gop.edu.tr/icerik.aspx?dergi=2&id=20&dil=tr


ÖNEMLİ BİLGİ!..

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD);

 -2018 YILINDAN İTİBAREN  TÜRKÇE ve İNGİLİZCE MAKALELER YAYINLAMAYA DEVAM EDECEKTİR.

 -HER SAYIDA EN FAZLA 2  (İKİ) DERLEME MAKALE YAYINLANACAKTIR. 

 -2018 YILI İTİBARİYLE TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİNE BAŞVURU YAPILMIŞTIR. 

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, GBAD), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün resmi bir yayın organı olup uluslararası statülü, hakemli, fen bilimleri alanında yayın yapan online baskı yapmaktadır.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific  Research, GBAD),   DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS  INDEXING      (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT            FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR    (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Sahibi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Baş editör: Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ

Baş editör yardımcısı: Doç. Dr. Cemal KAYA

Sekreterya: Arş. Gör. Mahir ÖZKURT,

                   Arş.Gör. Osman Nuri ASLAN 

ISSN: 2146-8168

Adres: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, A Blok, 1.Kat. 60150, TOKAT

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web adresi: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web tasarım: M.Edip Aslan 

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is the official publication of Institute of Science of Gaziosmanpasa University , and it is national and international, open acccess, peer-reviewed, electronic journal concerned with life sciences. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is indexed/abstracted in GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).

Owner: Director of Institute of Science of Gaziosmanpasa University

Editor-in-Chief: Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ

Associate Editor-in-Chief: Assist. Prof. Dr. Cemal KAYA

ISSN: 2146-8168

Address: Institute of Science of Gaziosmanpasa University, 60250, Tokat, Turkey.

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web address: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web design: M.Edip Aslan

 

 

Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research

ISSN 2146-8168 | e-ISSN 2146-8168 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Gaziosmanpasa University | http://gbad.gop.edu.tr/icerik.aspx?dergi=2&id=20&dil=tr
Cover Image


ÖNEMLİ BİLGİ!..

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GAZIOSMANPASA JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, GBAD);

 -2018 YILINDAN İTİBAREN  TÜRKÇE ve İNGİLİZCE MAKALELER YAYINLAMAYA DEVAM EDECEKTİR.

 -HER SAYIDA EN FAZLA 2  (İKİ) DERLEME MAKALE YAYINLANACAKTIR. 

 -2018 YILI İTİBARİYLE TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİNİNE BAŞVURU YAPILMIŞTIR. 

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, GBAD), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün resmi bir yayın organı olup uluslararası statülü, hakemli, fen bilimleri alanında yayın yapan online baskı yapmaktadır.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific  Research, GBAD),   DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS  INDEXING      (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT            FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR    (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Sahibi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Baş editör: Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ

Baş editör yardımcısı: Doç. Dr. Cemal KAYA

Sekreterya: Arş. Gör. Mahir ÖZKURT,

                   Arş.Gör. Osman Nuri ASLAN 

ISSN: 2146-8168

Adres: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, A Blok, 1.Kat. 60150, TOKAT

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web adresi: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web tasarım: M.Edip Aslan 

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is the official publication of Institute of Science of Gaziosmanpasa University , and it is national and international, open acccess, peer-reviewed, electronic journal concerned with life sciences. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research (GBAD)  is indexed/abstracted in GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).

Owner: Director of Institute of Science of Gaziosmanpasa University

Editor-in-Chief: Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ

Associate Editor-in-Chief: Assist. Prof. Dr. Cemal KAYA

ISSN: 2146-8168

Address: Institute of Science of Gaziosmanpasa University, 60250, Tokat, Turkey.

Tel: (0356) 252 16 16

Fax: (0356) 252 11 48

E-mail: gbad@gop.edu.tr

Web address: http://dergipark.gov.tr/gbad

Web design: M.Edip Aslan

 

 

Volume 8 - Issue 3 - Dec 31, 2019
 1. Sivas İli Merkez İlçesinde Tarım İşletmelerinin Mevcut Durum Analizi ve İşletmecilerin Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 1 - 13
  Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU , Göksal ÇIKILI
 2. Amasya İli Merkez İlçede Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Pazarlama ve Pazarlama Sorunları
  Pages 29 - 43
  Savaş NALİNCİ , Halil KIZILASLAN
 3. Cornu aspersum (Müller 1774) ve Helix lucorum (Linnaeus 1758) Türü Kara Salyangozlarının Biyokimyasal Kompozisyonu
  Pages 44 - 49
  Mehmet Bedrettin Bedrettin DUMAN , M. Yeşim M. Yeşim ÇELİK
 4. Tokat ilinde tüketime sunulan domateslerde neonikotinoid grubu insektisitlerin kalıntı düzeylerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar
  Pages 50 - 58
  Tarık BALKAN , Kenan KARA
 5. Tokat İlinde Bulunan Tahıl Sap Atıklarının Metan Gazı ve Enerji Değerlerinin Teorik Analizi
  Pages 59 - 69
  Muhammed TAŞOVA , Hakan POLATCI
 6. Hekimhan Yöresinde Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinin Seleksiyonu
  Pages 70 - 81
  Resul GERÇEKCİOĞLU , Nedim GÜLTEKİN , Yusuf BAYINDIR , Öznur ÖZATASEVER
 7. Güç Testleri ile Farklı Yıllara ait Datura stramonium L. Tohumlarının Canlılıklarının Belirlenmesi
  Pages 97 - 109
  Burcu Begüm KENANOĞLU , Derya ÖĞÜT YAVUZ , Ali Osman LÖKÇÜ
 8. ÇİFTÇİNİN TARIMA BAKIŞI: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 110 - 119
  Bilge GÖZENER , Melek YÜKSEL
 9. ‘0900 Ziraat’ Kiraz Çeşidinde Bor Uygulamasının Verim ve Meyve Kalitesine Etkisi
  Pages 120 - 129
  Resul GERÇEKCİOĞLU , Ufuk ASARKAYA , Öznur ÖZATASEVER
 10. Nevşehir İlinde Un Sanayilerinin Yapısal Özellikleri, Pazarlama Yapısı ve Sorunları
  Pages 130 - 139
  Berrin DAL , Halil KIZILASLAN , Nuray KIZILASLAN , Ahmet ERDEM
 11. Üreticilerin Tarım Politikalarına İlişkin Görüş Ve Beklentilerinin Belirlenmesi (Tokat İli Merkez İlçe Köyleri Örneği)
  Pages 140 - 154
  Nuray KIZILASLAN , Erkut SOMAK
 12. Van İli Yöresi İklim Koşullarına Uygun Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması
  Pages 155 - 166
  Ünal ŞİRİN , Fatih Mehmet KIZILOĞLU , Şefik TÜFENKÇİ
 13. Araştırma Üretkenliğine Dayalı Olarak Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Akademik Personel Seçimi
  Pages 167 - 179
  Kadir SARIKAYA
 14. Alıç Marmelatı Üretiminde Farklı Tatlandırıcı Kullanımının Ürün Özelliklerine Etkisi
  Pages 180 - 192
  Cemal KAYA , Semra TOPUZ , Mustafa BAYRAM , Osman KOLA
 15. ERZİNCAN TARIMINDA KİMYASAL PESTİSİT YERİNE İKAME EDİLEBİLECEK BİYOPESTİSİTLER
  Pages 14 - 28
  Engin KILIÇ
 16. Sucul Organizmalarda Kurşunun (Pb) Biyobirikimi ve Toksisitesi
  Pages 82 - 96
  Figen Esin KAYHAN
Guidelines