Year 1999, Volume 4 , Issue 1, Pages 17 - 28 1999-01-12

TÜRK RUS BOKS MİLLİ TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK KAPASİTE VE ANTROPOMETRİK YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF SOME PHSIOLOGICAL CAPACITY AND ANTHROPOMETRIC STRUCTURE OF TURKISH AND RUSSIAN NATIONAL BOXING TEAMS

Erdal ZORBA [1] , M. Akif ZİYAGİL [2] , İbrahim ERDEMİR [3]


Bu araştırmanın amacı Türk ve Rus Boks Milli Takımlarının bazı fizyolojik kapasite ve antropometrik yapılarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya katılan boksörler kilolarına göre; hafif (50-60 kg), orta (60-70 kg) ve ağır (70-H2kg) sıklet olarak 3 gruba bölündüler ve Türk Milli Takımından 19, Rus Milli Takımından 17 denek katıldı. Tüm deneklerin sırasıyla; yaş, vücut ağırlığı, boy, esneklik (otur-uzan), sistolik-diastolik kan basıncı, dinlenme kalp atımları, dikey sıçrama, vücut yağ yüzdeleri ve anaerobik güç ölçümleri alındı. Antropometrik ölçüm olarak; skinfold, çevre, çap. uzunluk değişkenleri ölçüldü, bütün değişkenlerin aritmetik ortalama, standart sapmaları ve t test analizleri P<0.05 ve P<0.01 düzeyinde incelendi.

Sonuç olarak Hafif Sıklet Türk ve Rus Boks Milli Takımları'nın fizyolojik ve antropometrik değerlerinde bazı anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Bu değişkenler sırası ile fizyolojik ölçümlerinde esneklik (otur-uzan) (t=2.99). vücut yağ % (t=8.12); çap ölçümlerinde, biakromial (t=3.49), göğüs çapı(t=-6.15), göğüs derinliği (t=-2.71); çevre ölçümlerinde, karın (t=-7.11), baldır (t=J3.00), uzunluk ölçümlerinde, karın (t=-7.9. arka üst kol (t=-636). göğüs (t= -8.63). subscapula (t-12.53) ve suprailiak (t=-13.06) değerlerinde anlamlı fark bulunurken, diğer değişkenlerde anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

Orta sıklet Türk ve Rus Boks Milli Takımları'nın fizyolojik ve antropometrik değerlerinde de bazı anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu değişkenler sırası ile fizyolojik ölçümlerde, esneklik (otur-uzan)(t=4.21), vücut yağ % (t=-3.29); çap ölçümlerinde, biakromial (t=-4.71), omuz (t=-7.93), baldır (f=2.90); uzunluk ölçümlerinde ise el (t-9.80), tüm kol (t=10.57), üst kol (t=19.89), önkol (t=13.56), uyluk (t=5.10), skinfold ölçümlerinde karın (t=-5/)9). arka üst kol (t=-2.45). göğüs (t--4.13), subscapulat (t-2J80), üst bacak; (t=-5A0) ve suprailiak (t=-4.18) değerlerinde anlamlı fark bulunurken, diğer değişkenlerde anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

Sonuç olarak; esnekliğin ve vücut yağ oranının düşük, gövdenin daha ince, kol ve bacakların uzun olmasının boksta başarıda önemli kriterler olabileceğini söyleyebiliriz.

The purpose of this study is to compare Russain and Turkish National Boxing Teams considering some physiological capacity and anthropometric structures. In htis study, there were 19 subjects from Turkish Boxing National Team and 17 subjects from Russian national Boxing team. All subjects height, age weight, heart rate, systolic and diastolic blood pressure, vertical jump, anaerobic power and percent body fat were measured respectively. Their skinfolds (biceps, triceps, subscapula, chest, suprailiac, abdominal, thigh), circumferences (head,neck, chest* shoulder, abdomen, wrist), length measurement (upper arm, total arm, thigh, calf and total length) and diameters (biacromial, wrist, chest and chest width), were measured respectively, Then mean (X) and standart deviation (SD) of all variables were compared between Turkish Boxing National Team and Russain National Boxing Team. At the end of the research Mest was calculated for each variable.

As a result, the measurement parameter scores of ligth weihgt Turkish Boxing National Team ami Russain National Boxing Team were found significantly different in physiological parameters, flexibility (t= 2.99) and body fat % (t=8.12); in diameter, biacromial (t=-3.49), chest width (t=-6.15) and chest depth (t--2.71); in circumference, abdominal (t=-7.11) and calf (t= 13.00); in length, total arm (t=-4.18), upper arm (t=8.70). forearm (4.63) and thigh (t=952); in skinfold, subscapula (t=12.53), abdominal (t=-7.99), triceps (t=-636), chest (t=-8.63), suprailiac (t--13.06), and thigh (t- -24.43). On the other side, rest of the variables weren't found different from each other.

The measurement parameter scores of middle weight Turkish Boxing National Team and Russain National Boxing Team were found significantly different in physiological parameters, flexibilit (t-4.21), body fat %(t=-7.16); in diameter, biacromial (t--9.49) and chest (t=-8.00); in circumference, neck (t=-556), abdominal (t=-2.84), shoulder (t=-4.54) and calf(t=8.42); in length, hand (t=329), upper arm (t=5.64), forearm (t-3Ji5) and total leg (t=3.24); in skinfold, abdominal (t=-7.99), biceps (t^-6.07), chest (t=-855), subscapula (t=8J2), suprailiac (t=-8.85) and thigh (t~-17.!6). On the other side, rest of the variables weren't found different from each other.

The measurement parameter scores of heavy weight Turkish Boxing National Team and Russain National Boxing Team were found significantly different in physiological parameters, age (t-3.09). bod, fat % (t=-3.29); in diameter, biacromial (t=-10.85) and chest (t=-6.06); in circumeference, head (t--2.19), neck (t--3.49), chest (t=425), abdominal (t= 4,71), shoulder (t=-7.93) and calf (t=2.90); in length, hand (t=9.80), total arm (t=I0.57), upper arm (t=I9.8V), forearm, (t=13.56) and thigh (t=5.10); in skinfold, abdominal (t= -5.09), biceps (t--2.45), chest (t~-4.l3). subscapula (t=2.80), suprailiac (t=-4.I8) and thigh (t--5.80). On the other side, rest of the variables weren't found different from each other.

  • Astrand, P.O, Rodahl, K. (1977). Textbook of Physiology, Third Edition, McGraw Hill Book Company, Toronto, 192-709.
  • Bale, P. (1985). Relationship Among Physique, Strength, and Performance of Students. Journal of Sport Medicine, 25, 175-213.
  • Baumgartner, Ted, A., Andrew, S. Jockson. (1975). Measurement for Evaluation in Physical Education. Houghton Mifflin Company, London, 175-213.
  • Bompa, T.O. (1986). Theory and Methodology of Training. Dubuque, 240.
  • Brozek, J., and Keys,A(1951). The evaluation of leanness-fatness in man. Norms and interrelationships. British Journal of Nutrition. 5, 194-206.
Subjects Sport Sciences
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdal ZORBA
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: M. Akif ZİYAGİL
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: İbrahim ERDEMİR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 12, 1999

APA Zorba, E , Zi̇yagi̇l, M , Erdemi̇r, İ . (1999). TÜRK RUS BOKS MİLLİ TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK KAPASİTE VE ANTROPOMETRİK YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 17-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/27959/298067