Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 33 - 45 2018-04-20

Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları
Supporting Web Design Training with Mobile Application: Results of an Implementation

Alper ALTUNÇEKİÇ [1] , Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ [2] , Volkan KUKUL [3]


Mobil teknolojiler ve mobil uygulamalar günümüzde eğitim amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Öte yandan, bu teknolojilerin eğitim ortamlarında kullanımına ilişkin pratik uygulamalar ve öneriler hala günümüz eğitimcilerinin ihtiyaçları arasında sıralanabilir. Bu çalışmada, gerçek zamanlı veritabanı kullanılarak geliştirilen, IOS, Android ve Windows mobil platformlarında çalışabilen bir mobil uygulamanın, lisans öğrencilerinin web tasarımı eğitimine nasıl destek olabileceği ve öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi örnek bir uygulama yapılarak sorgulanmıştır. Bu kapsamda Gazi Üniversitesinde Web Tasarımı dersini alan 82 lisans öğrencisi ile çalışma yapılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen mobil uygulama öğrencilerin web tasarımı öğrenmelerine destek olabilmek için çok çeşitli özelliklere sahiptir. Uygulama, kısa alıştırmalar uygulayabilme ve ders dışı öğrenci - öğretim elemanı etkileşimini sağlama özelliklerine de sahiptir. Araştırma sonuçları öğrencilerin mobil öğrenme ortamlarından memnun olduklarını göstermiştir. Öğrencilerin, mobil öğrenme ortamının öğrenmeye olumlu etkisinin olduğu yönünde olumlu görüşe sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca mobil öğrenme ortamının bu anlamda öğrencileri motive etmek açısından etkili olduğu söylenebilir

Mobile technologies and mobile applications can now be used for educational purposes. On the other hand, practical applications and recommendations for the use of these technologies in educational environments are still among the needs of today's educators. In this study, a mobile application, capable of working on IOS, Android and Windows mobile platforms, was developed using a real-time database. The study investigated how an undergraduate web design training can be supported by a mobile learning implementation and the effects of the implementation on students' attitudes toward mobile learning. The study was conducted with 82 undergraduate students, enrolled in Web Design course at Gazi University. The mobile application developed within the scope of the study has many features to support the web design learning of the students. It also has the ability to apply short exercises and to provide extracurricular student – instructor interaction. The results of the study showed that students were satisfied with the mobile learning environment. In addition, students had a positive view that the implementation had a positive effect on their learning. It can also be said that the mobile learning environment was effective in motivating the students in this sense.

 • Ally, M. (2007). Mobile learning. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 1. Bulun, M., Gülnar, B., & Güran, M. S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 165-169.
 • Büyüköztürk, S. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabi (8. Baskı). Ankara: Pegem Yayincilik.
 • Crompton, H. (2013). A historical overview of mobile learning: toward learner-centered education. In Z. Berge and L. Muilenburg (Eds.), Handbook of Mobile Learning (pp 3-14), NewYork, NY: Routledge.
 • Demir, K., & Akpınar, E. (2016). Mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 59-79.
 • Dönmez, O., Gelibolu, M. F., & İnceoğlu, M. M. (2006). Eğitim teknolojisinin yeni yüzü mobil öğrenme. International Educational Technology Conference. (19-21 April 2006). Famagusta, North Cyprus.
 • Ekren, G., & Kesim, M. (2016). Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve mobil öğrenme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 36‐51.
 • Elçiçek, M., & Bahçeçi F. (2017). Mobil öğrenme yönetim sisteminin öğrenenlerin akademik başarısı ve tutumları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1695-1714.
 • Hahn, J. (2008). Mobile learning for the twenty-first century librarian. Reference Services Review, 36(3), 272-288. doi: 10.1108/00907320810895369.
 • Karataş, S., Üstündağ, M. T., Çakır H., & Şahin, S. (2017). Mobil günlüklerin (moblog) öğretmen eğitiminde kullanımına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 13-33.
 • Keagen, D. (2005). The Incorporation of mobile learning into mainstream education and training. Proceedings of mLearn2005-4th World Conference on m-Learning, Cape Town, South Africa, 25-28 October 2005.
 • Kraska-Miller, M. (2013). Nonparametric statistics for social and behavioral sciences. Boca Raton: Taylor & Francis Group.
 • Kukulska-Hulme, A., & Traxler, J. (Eds.). (2005). Mobile learning: A handbook for educators and trainers. Oxon, UK: Routledge.
 • Madeira, N. R., Pires, F. V., Dias, O. P., & Martins, F. J. (2010). Development of a mobile learning framework for an analog electronics course. In Proceeding of IEEE Global Engineering Education Conference, pp. 561-567.
 • Mutlu, M. E., Yenigün, U., & Uslu, N. (2006). Açıköğretimde mobil öğrenme: açiköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygitlariyla yararlanma olanaklarinin değerlendirilmesi. Akademik Bilişim 06. Pamukkale Üniversitesi Denizli. 10 09 2017 tarihinde https://www.academia.edu/1643970/A%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretimde_Mobil_%C3%96%C4%9Frenme_A%C3%A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim_E-%C3%96%C4%9Frenme_Hizmetlerinden_Mobil_Bili%C5%9Fim_Ayg%C4%B1tlar%C4%B1yla_Yararlanma_Olanaklar%C4%B1n%C4%B1n_De%C4%9Ferlendirilmesi?auto=download adresinden alınmıştır.
 • O’Malley, C., Vavoula, G., Glew, J., Taylor, J., Sharples, M., Lefrere, P., Lonsdale, P., Naismith, L. & Waycott, J. (2012). 13 10, 2017 tarihinde MOBIlearn WP4 Guidelines for learning/teaching/tutoring in a mobile environment.: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00696244/document. adresinden alınmıştır.
 • Oran, M. K., ve Karadeniz, Ş. (2007). İnternet tabanli uzaktan eğitimde mobil öğrenmenin rolü. Akademik Bilişim 2007, 31 Ocak – 2 Şubat 2007, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi.
 • Parsons, D., & Ryu, H. (2006). A Framework for Assessing the Quality of Mobile Learning. Proceedings of the 11th International Conference for Process Improvement. Research and Education (INSPIRE). (17-27 Nisan 2006). UK: Southampton Solent University.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş-Nicel ve nitel yaklaşımlar (Çev. D. Bayrak, H. B. Arslan & Z. Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Saraç, A. (2014). Yeni bir eğitim platformu olarak mobil öğrenme ortamları için uygulama geliştirmenin önemi ve öğretim teknoloğu adaylarının algıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sharples, M. (2000). The design of personal mobile technologies for lifelong learning. Computers & Education, 34(3-4), 177-193.
 • Sönmez, F. (2010). Mobil cihazların uzaktan eğitime olumlu katkıları. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 17, 31-36.
 • Tarımer, İ., & Okumuş, İ. T. (2010). Mobil iletişim cihazlarının eğitim aracı olarak kullanılması. Akademik Bilişim Konferansı (AB2010), Muğla, 67–72.
 • Traxler, J. (2010). Will student devices deliver innovation, inclusion, and transformation? Journal of the Research Center for Eductionaol Technology, 3(1), 3-151.
 • Yılmaz Y. (2011). Mobil öğrenmeye yönelik lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının farkındalık düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section All kinds of scientific studies about educational sciences and field education
Authors

Orcid: 0000-0002-3649-0991
Author: Alper ALTUNÇEKİÇ
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6198-2819
Author: Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9546-3790
Author: Volkan KUKUL
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 14, 2017
Acceptance Date : April 14, 2017
Publication Date : April 20, 2018

Bibtex @research article { gebd417202, journal = {Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2149-4932}, eissn = {2149-9381}, address = {53. Sokak, No: 29, Bahçelievler - ANKARA}, publisher = {Aydın KARAPINAR}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {33 - 45}, doi = {}, title = {Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları}, key = {cite}, author = {ALTUNÇEKİÇ, Alper and ÜSTÜNDAĞ, Mutlu Tahsin and KUKUL, Volkan} }
APA ALTUNÇEKİÇ, A , ÜSTÜNDAĞ, M , KUKUL, V . (2018). Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 33-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gebd/issue/36652/417202
MLA ALTUNÇEKİÇ, A , ÜSTÜNDAĞ, M , KUKUL, V . "Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2018 ): 33-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gebd/issue/36652/417202>
Chicago ALTUNÇEKİÇ, A , ÜSTÜNDAĞ, M , KUKUL, V . "Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2018 ): 33-45
RIS TY - JOUR T1 - Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları AU - Alper ALTUNÇEKİÇ , Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ , Volkan KUKUL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 45 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-4932-2149-9381 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları %A Alper ALTUNÇEKİÇ , Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ , Volkan KUKUL %T Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları %D 2018 %J Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2149-4932-2149-9381 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ALTUNÇEKİÇ, Alper , ÜSTÜNDAĞ, Mutlu Tahsin , KUKUL, Volkan . "Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 / 1 (April 2018): 33-45 .
AMA ALTUNÇEKİÇ A , ÜSTÜNDAĞ M , KUKUL V . Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları. GEBD. 2018; 4(1): 33-45.
Vancouver ALTUNÇEKİÇ A , ÜSTÜNDAĞ M , KUKUL V . Web Tasarımı Eğitiminin Mobil Uygulama ile Desteklenmesine Yönelik Uygulama Örneği ve Sonuçları. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018; 4(1): 45-33.