Year 2020, Volume 19 , Issue , Pages 101 - 110 2020-05-15

İmparator Tiberius ve İ.S. 14 Tarihli Yeni Bir Bronz Tablette Onun praecipua legionum cura’sı
Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14

Peter ROTHENHOEFER [1]


Bu makalede İ.S. 14 yılına tarihlenebilecek büyük bir bronz levha parçası sunulmaktadır. Belgenin muvazzaf askerler ile veteranların ayrıcalıklarına ve veteranların finansmanına yönelik düzenlemeler içerdiğini saptamak mümkündür. Bu düzenlemeler, Ren ve Tuna sınırlarındaki lejyonların Augustus‘un ölümünden sonrasında başlattıkları ayaklanmalardan sonra yapılmıştır.

Çoğu yeri kırık olan yazıtın yaklaşık çevirisi:
“Sex. Appuleius ve Sex. Pompeius’un konsüllükleri döneminde ... orduda hizmet eden (filan¬ca/lar) ... babam Augustus’a itaat etmişler .... Ti. Caesar Augustus’a da itaat edeceklerdir ve bu ... onlar ... yapmak için ... Ti. Caesar Augustus’un ... şükranları ... hatta çoğalmasından (sonra?) .... yeni (ya da iki?) vergi yürürlüğe kondu ... ...’nın miraslarından ... azledilmeleriyle birlikte ... ordu (konseyi?) bilgilendirildi ... ..TIRIS boylarından ... Roma Halkı...”.

Fragments of a huge inscribed bronze tabula are presented here, which can be dated to the end of the year AD 14. The document contained regulations regarding the privileges of soldiers and veterans as well as the financing of the latter. These regulations were made after the mutinies of legions at the Rhine and Danube frontiers, which started after the death of Augustus.
 • J. Bleicken, Augustus, Berlin 1998.
 • A. Caballos Rufino – O. Rodríguez Gutiérrez – L. Brassous, Aes colletaneus: fragmentos de bronces iuridicos procedentes del foro de Baelo Claudia, AEspA 91, 2018, 39-54.
 • W. Eck – A. Caballos Rufino – F. Fernández, Das Senatus Consultum de Gn. Pisone Patre, München 1996.
 • J. González, The lex Irnitana: a new copy of the Flavian municipal law, JRS 76, 1986, 147-243.
 • S. Günther, „Vectigalia nervos esse rei publicae”. Die indirekten Steuern in der Römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden 2008.
 • L. Keppie, The Army and the Navy, CAH X, 1996, 371-396.
 • D. Kienast et al., Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt6 2017.
 • J. C. Mann, Honesta Missio from the Legions, in: G. Alföldy – B. Dobson – W. Eck (eds.), Kaiser, Heer und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley, Stuttgart 2000, 153-161.
 • S. Mitchell – D. French, The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Ancyra), vol. 1, München 2012.
 • A. Mócsy, Nomenclator provinciarum Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae cum indice inverso, Budapest 1983.
 • M. P. Swan, The Augustan Succession: An Historical Commentary on Cassius Dio’s Roman History, Oxford 2004.
 • W. Weber, Princeps. Studien zur Geschichte des Augustus. Band I, Stuttgart-Berlin 1936.
 • G. Wesch-Klein, Recruits and Veterans, in: P. Erdkamp (ed.), A Companion to the Roman Army, Oxford 2007, 435-450.
 • J. G. Wolf, Die Lex Irnitana: ein römisches Stadtrecht aus Spanien, Darmstadt 2011.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5882-1843
Author: Peter ROTHENHOEFER (Primary Author)
Institution: Department of History (Zhuhai Campus), Sun Yat-Sen University
Country: China


Supporting Institution Department of History (Zhuhai Campus), Sun Yat-Sen University
Dates

Application Date : March 26, 2020
Acceptance Date : April 7, 2020
Publication Date : May 15, 2020

Bibtex @research article { gephyra709715, journal = {Gephyra}, issn = {1309-3924}, eissn = {2651-5059}, address = {}, publisher = {Nalan Eda AKYÜREK ŞAHİN}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {101 - 110}, doi = {10.37095/gephyra.709715}, title = {Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14}, key = {cite}, author = {Rothenhoefer, Peter} }
APA Rothenhoefer, P . (2020). Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14 . Gephyra , 19 () , 101-110 . DOI: 10.37095/gephyra.709715
MLA Rothenhoefer, P . "Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14" . Gephyra 19 (2020 ): 101-110 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gephyra/issue/53182/709715>
Chicago Rothenhoefer, P . "Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14". Gephyra 19 (2020 ): 101-110
RIS TY - JOUR T1 - Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14 AU - Peter Rothenhoefer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37095/gephyra.709715 DO - 10.37095/gephyra.709715 T2 - Gephyra JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 110 VL - 19 IS - SN - 1309-3924-2651-5059 M3 - doi: 10.37095/gephyra.709715 UR - https://doi.org/10.37095/gephyra.709715 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gephyra Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14 %A Peter Rothenhoefer %T Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14 %D 2020 %J Gephyra %P 1309-3924-2651-5059 %V 19 %N %R doi: 10.37095/gephyra.709715 %U 10.37095/gephyra.709715
ISNAD Rothenhoefer, Peter . "Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14". Gephyra 19 / (May 2020): 101-110 . https://doi.org/10.37095/gephyra.709715
AMA Rothenhoefer P . Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14. GEPHYRA. 2020; 19: 101-110.
Vancouver Rothenhoefer P . Emperor Tiberius and His praecipua legionum cura in a New Bronze Tablet from AD 14. Gephyra. 2020; 19: 101-110.