Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 49 - 60 2018-10-29

Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu

İsmail TUFAN [1] , Bernd SEEBERGER [2] , Sanem ÖZTÜRK [3] , Sıla AYAN [4] , Özlem ÖZGÜR [5]


Türkiye’de yaşlıların sayısı hızla çoğalmaktadır. Yaşlanan nüfusun sağlık durumu hakkında fazla bilgi mevcut değildir. Gerontolojik araştırmacılıktaki bu boşluk Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) için vesile olmuştur. Araştırma Antalya merkezde yaşayan 60+ bireylerle tesadüfi örneklem ile yapılmıştır.

Antalyalı yaşlıların biyolojik, psişik ve sosyal durumlarının incelendiği araştırmanın bulguları arasından, AYAR araştırması bakıma muhtaçlık sadece sağlık sorunu olarak kabul edilmemesini görüşünü destekleyen bulgulara erişmiştir. Bakıma muhtaçlığı sosyal problem olarak tanımlama şansı yaratan bu araştırmanın sunduğu yeni perspektifin dikkate alınması gerekli görülmektedir.

Günümüzde bakıma muhtaçlık sadece bireyin değil, aynı zamanda bireyin içinde yaşadığı sosyal sistemin de sorunu olarak kabul edilmektedir. Bunun birey ve toplum açısından faydaları vardır. Yaşlılığa duyarlı, dayanışmaya odaklı, insancıl toplumun yaratılmasına yardımcı olabilir. Bu genel faydaların yanı sıra, elle tutulur projelere odaklı yerel yaşlı bakım ağının kurulmasına da katkı sağlayabilir.

Yaşlılık, yaşlanma, gerontoloji, yaşam durumu, sağlık, bakıma muhtaçlık
 • 1. Backes, G. M., & Clemens, W. (2013). Lebensphase Alter - Eine Einführung in die sozialwissenschaftlcihe Alternsforschung, 4.Aufl. Weinheim, Basel: Beltz/Juventa.
 • 2. Bengtson, V. L., Elder, G. H., & Putney, N. (2012). The life course per spective on ageing: linkes lives, timing, and history. J. Katz, S. Peace, & S. Spurr içinde, Adult lives. A life course perspective (s. 9-17). Bristol: Bristol: Policiy Press.
 • 3. Bortz, J. (2005). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler, 6. Aufl. Heidelberg: Springer.
 • 4. Bortz, J., & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer.
 • 5. Dibelius, O., & Uzarewicz, C. (2006). Pflege von Menschen hörerer Lebensalter. Stuttgart: Kohlhammer.
 • 6. Faltermaier, T., Mayring, P., Saup, W., & Strehmel, P. (2014). Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters, 3.Aufl. . Stuttgart: Kohlhammer.
 • 7. Helmchen, H., Kanowski, S., & Lauter, H. (2006). Ethik in der Altersmedizin. Stuttgart: Kohlhammer.
 • 8. Jasper, B. M. (2002). Gerontologie: Lehrbuch Altenpflege. Hannover: Vincentz Verlag.
 • 9. Kalbermatten, U. (2004). Bildung im Alter. A. Kruse, & M. Martin içinde, Enzyklopädie der Gerontologie (s. 110-124). Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber.
 • 10. Karstedt, S. (1999). Soziale Probleme und soziale Bewegungen. G. Albrecht, A. Groenemeyer, & F. Stallberg içinde, Handbuch soziale Probleme (s. 73-110). Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher .
 • 11. Klie, T. (2003). Altenpflege – quo vadis? T. KLIE, & H. BRANDENBURG içinde, Gerontologie und Pflege (s. 1-9). Hannover: Vincentz.
 • 12. Kohli, M., & Robert, G. (1984). Biographie und soziale Wirklichkeit. Stuttgart: Metzler.
 • 13. Kruse, A. (2001). Ressoucen des Alters aus individualler und gesellschaftlicher Perspektive. DeuschesZentrumfürAltersfragen içinde, Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland (s. Yazar tarafından verilmemiştir). Bonn: BMFSFJ.
 • 14. Kruse, A. (2002). Produktives Leben im Alter II: Der Umgang mit Verlusten und der Endlichkeit des Lebens. R. OERTER, & L. MONTADA içinde, Entwicklungspsychologie (s. 983-996). Weinheim: Beltz.
 • 15. Kruse, A. (2007). Was stimmt? Alter: Die wichtigsten Antworten. Freiburg, Basel, Wien: Herder Spektrum.
 • 16. Kruse, A. (2010). Einführung. A. KRUSE içinde, Lebensqualität bei Demenz? Zum gesellschaftlichen und individuellen Umagang mit einer Grenzsituation im Alter. (s. xi-xvi). Heidelberg: AKA Verlag.
 • 17. Kruse, A., & Wahl, H. W. (2010). Zukunft Altern: Individuelle und gesellschaftliche Weichenstellungen. Heidelberg: Spektrum Akademie verlag.
 • 18. Lehr, U. (1998). Altern in Deutschland - Trends demographischer Entwicklung. A. Kruse içinde, Psychosoziale Gerontologie, Band 1: Grundlagen (s. 13-34). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe; Verlag für Psychologie.
 • 19. Martin, M., & Kliegel, M. (2005). Psychologische Grundlagen der Gerontologie. Stuttgart: Kohlhammer.
 • 20. Naegele, G. (1998). Lebenslagen älterer Menschen. A. Kruse içinde, Psychosoziale Gerontologie. Band 1: Grundlagen (s. 106-130). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, Verlag für Psychologie.
 • 21. Rosenmayr, L. (1976a). Schwerpunkte der Jugendsoziologie. R. König içinde, Handbuch der empirischen Sozialforschung, Band 6 (s. 1 ff.). Stuttgart: Deutsche Taschenbuch Verlag.
 • 22. Rosenmayr, L. (1976b). Schwepunkt der Soziologie des Alters (Gerosoziologie). R. König içinde, Handbuch der empirischen Sozialforschung, Band 7 (s. 218-372). Stuttgart: Deutsche Taschenbuch Verlag, Enke Verlag.
 • 23. Rosenmayr, L., & Rosenmayr, H. (1978). Der alte Mensch in der Gesellschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
 • 24. Schnell, R., Hill, P. B., & Esser, E. (2005). Methoden der empirischen Sozialforschung, 7.Aufl. München, Wien: Oldenbourg .
 • 25. Schulz-Nieswandt, F., & Köstler, U. (2011). Bürgerschaftliches Engagement im Alter: Hintergründe, Formen, Umfang und Funktionen. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
 • 26. Sieber, C. (2006). Medizinische Alternstheorien. W. D. Oswald, U. Lehr, C. Sieber, & J. Kornhuber içinde, Gerontologie - Medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe (3.Aufl. b., s. 26-31). Stuttgart: Kohlhammer.
 • 27. TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. (2007). Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı. Ankara: Sosyal Sektörler ve Koordinayon Genel Müdürlüğü Yayın No: 2741.
 • 28. TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. (2000). Türkiye Nüfus İstatistikleri. Ankara: TÜİK.
 • 29. TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. (2007). Türkiye Nüfus İstatistikleri. Ankara: TÜİK.
 • 30. TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. (2010). Türkiye Nüfus İstatistikleri. Ankara: TÜİK.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7185-7373
Author: İsmail TUFAN
Institution: Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü
Country: Turkey


Author: Bernd SEEBERGER
Institution: UMUT UNIVERSITY
Country: Austria


Author: Sanem ÖZTÜRK
Institution: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0576-1338
Author: Sıla AYAN
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5330-0902
Author: Özlem ÖZGÜR
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 29, 2018

Bibtex @research article { geriatrik453581, journal = {Geriatrik Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8315}, address = {Geriatrik Bilimler Derneği, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sok. No:1 Bornova/İZMİR}, publisher = {Geriatrik Bilimler Derneği}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {49 - 60}, doi = {}, title = {Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu}, key = {cite}, author = {Tufan, İsmail and Seeberger, Bernd and Öztürk, Sanem and Ayan, Sıla and Özgür, Özlem} }
APA Tufan, İ , Seeberger, B , Öztürk, S , Ayan, S , Özgür, Ö . (2018). Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu . Geriatrik Bilimler Dergisi , 1 (2) , 49-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/geriatrik/issue/40016/453581
MLA Tufan, İ , Seeberger, B , Öztürk, S , Ayan, S , Özgür, Ö . "Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu" . Geriatrik Bilimler Dergisi 1 (2018 ): 49-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/geriatrik/issue/40016/453581>
Chicago Tufan, İ , Seeberger, B , Öztürk, S , Ayan, S , Özgür, Ö . "Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu". Geriatrik Bilimler Dergisi 1 (2018 ): 49-60
RIS TY - JOUR T1 - Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu AU - İsmail Tufan , Bernd Seeberger , Sanem Öztürk , Sıla Ayan , Özlem Özgür Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Geriatrik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 60 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8315 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Geriatrik Bilimler Dergisi Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu %A İsmail Tufan , Bernd Seeberger , Sanem Öztürk , Sıla Ayan , Özlem Özgür %T Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu %D 2018 %J Geriatrik Bilimler Dergisi %P -2636-8315 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Tufan, İsmail , Seeberger, Bernd , Öztürk, Sanem , Ayan, Sıla , Özgür, Özlem . "Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu". Geriatrik Bilimler Dergisi 1 / 2 (October 2018): 49-60 .
AMA Tufan İ , Seeberger B , Öztürk S , Ayan S , Özgür Ö . Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu. GBD. 2018; 1(2): 49-60.
Vancouver Tufan İ , Seeberger B , Öztürk S , Ayan S , Özgür Ö . Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu. Geriatrik Bilimler Dergisi. 2018; 1(2): 49-60.
IEEE İ. Tufan , B. Seeberger , S. Öztürk , S. Ayan and Ö. Özgür , "Antalya Yaşlılık Araştırması (AYAR©) Yaşlıların Sağlık Durumu", Geriatrik Bilimler Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 49-60, Oct. 2018