Geriatrik Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2636-8315 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Geriatrik Bilimler Derneği | http://www.jogs.online


Editörden

Yirminci yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerde beklenen ortalama yaşam süresi 47 yıl olarak hesaplanırken, milenyum ile birlikte bu rakamların 80 yılı geçtiği görülmektedir. Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz nüfusundaki 65 yaş ve üstü kişilerin oranı da giderek artmaktadır ve yapılan hesaplamalar 2050 yılında da her beş kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

Bu amaçla bu yaş grubunun medikal ve psikososyal problemlerinin daha çabuk tanınıp daha sistematik bir şekilde çözüme ulaştırılması için geriatri, geropsikiyatri, gerontoloji, ve biogerontoloji gibi disiplinler teşekkül edilmiştir. Bu yaş grubunda problemlerin çokluğu ve daha komplike olması geriatri ile uğraşan sağlık personelinin multidisipliner yaklaşımlar sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Multidisipliner yaklaşımların, sadece sağlık alanına sınırlı olmayıp gerontolog, hemşire, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, psikolog başta olmak üzere kimi zaman avukat kimi zaman din adamları gibi hayatın her alanında geriatrik olgularla karşılaşabilen meslek gruplarını da içerebileceği unutulmamalıdır.

Ülkemizde Geriatri konusunda multidisipliner yaklaşıma öncülük etmesi amacıyla Geriatrik Bilimler Derneğinin resmi yayın organı olan “Geriatrik Bilimler Dergisi” nin ülkemiz ve dünya tıbbına faydalı olmasını diliyorum.

Dr. Ahmet Turan IŞIK
Editör

Geriatrik Bilimler Dergisi

e-ISSN 2636-8315 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Geriatrik Bilimler Derneği | http://www.jogs.online
Cover Image


Editörden

Yirminci yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerde beklenen ortalama yaşam süresi 47 yıl olarak hesaplanırken, milenyum ile birlikte bu rakamların 80 yılı geçtiği görülmektedir. Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz nüfusundaki 65 yaş ve üstü kişilerin oranı da giderek artmaktadır ve yapılan hesaplamalar 2050 yılında da her beş kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.

Bu amaçla bu yaş grubunun medikal ve psikososyal problemlerinin daha çabuk tanınıp daha sistematik bir şekilde çözüme ulaştırılması için geriatri, geropsikiyatri, gerontoloji, ve biogerontoloji gibi disiplinler teşekkül edilmiştir. Bu yaş grubunda problemlerin çokluğu ve daha komplike olması geriatri ile uğraşan sağlık personelinin multidisipliner yaklaşımlar sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Multidisipliner yaklaşımların, sadece sağlık alanına sınırlı olmayıp gerontolog, hemşire, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, psikolog başta olmak üzere kimi zaman avukat kimi zaman din adamları gibi hayatın her alanında geriatrik olgularla karşılaşabilen meslek gruplarını da içerebileceği unutulmamalıdır.

Ülkemizde Geriatri konusunda multidisipliner yaklaşıma öncülük etmesi amacıyla Geriatrik Bilimler Derneğinin resmi yayın organı olan “Geriatrik Bilimler Dergisi” nin ülkemiz ve dünya tıbbına faydalı olmasını diliyorum.

Dr. Ahmet Turan IŞIK
Editör

Volume 3 - Issue 3 - Dec 31, 2020
 1. The Challenges of COVID-19 Treatment in Older Patients and Potential Drug Interactions
  Pages 81 - 83
  Esra ATEŞ BULUT, Pinar SOYSAL, Ahmet Turan IŞIK
 2. Nocturia and Comprehensive Geriatric Assessment Parameters in Older Men
  Pages 84 - 91
  Pinar SOYSAL, Lee SMITH, Ekrem DUTOGLU, Igor GRABOVAC, Nicola VERONESE, Ahmet Turan IŞIK
 3. Yaşlılık İnancı ve Yaşlılık İnancını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
  Pages 92 - 102
  Şenay ÖZTÜRK, Yalçin KANBAY, Meryem FIRAT, Aysun AKÇAM, Burcu DEMİR
 4. Yaşlılarda Depresyon Düşme Sıklığı ile İlişkilendirilebilir mi?
  Pages 103 - 109
  Feyza MUTLAY, Neziha ULUSOYLAR ERKEN, Fatma Sena DOST GÜNAY, Derya KAYA, Ahmet Turan IŞIK
 5. Investigation of the Relationship of Recommended Home Exercises with Dual-Task Training for the Elderly with Physical Activity Level, Life Quality and Kinesiophobia
  Pages 110 - 117
  Ömer ŞEVGİN, Kerem ALPTEKİN
 6. Hipomagnezeminin Geriatrik Sendromlar ve Mortalite ile Birlikteliği
  Pages 118 - 123
  Cihan HEYBELİ, Pinar SOYSAL
 7. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Geropsikiyatrik Hastalıklar ve Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma
  Pages 124 - 131
  İ̇shak ŞAN, Günseli UZUNHASANOĞLU, Birgül ÖZKAN
 8. Sağlık Çalışanlarının Yaşlı İstismarı Konusundaki Algısı ve Farkındalığının Araştırılması
  Pages 132 - 137
  Pinar SOYSAL, Semen Gökçe TAN
 9. Sosyal Belediyecilik Bağlamında Yaşlı Bakım ve Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezleri
  Pages 138 - 146
  Muhammed ŞENER, Hasan Hüseyin TEKİN
 10. COVID-19 Pandemisine Yönelik Gerontolojik Müdahale Önerileri
  Pages 147 - 154
  Isıl KALELI