Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 7 2019-04-30

Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular
Gerontology Atlas in Turkey: Results on Old Age Poverty and Loneliness

İsmail TUFAN [1] , Aslı KILAVUZ [2] , Özlem ÖZGÜR [3] , F.Sıla AYAN [4] , Faruk Yaşar GÜRDAL [5] , Berkay ENGİN [6]


Amaç:  Türkiye  giderek  yaşlanmaktadır  ve  yaşlıların toplum içindeki oranı giderek artmaktadır. Bu makalede Türkiye  GeroAtlas  Araştırması  bünyesinde  2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilen Nazilli panel araştırması verileri  paylaşılacaktır.  Araştırma  kapsamında  yaşlılık dönemindeki önemli risklerden biri sayılan yoksulluk ve yalnızlık ile ilgili durum ortaya konulacaktır. 

Gereç  ve  Yöntemler:  Araştırma  60  yaş  ve  üzeri  477 kişilik örneklemle gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular:  Örneklemin  %70,4’ü  yaşam  durumlarının değişmesini  istemektedir.  Kadınlar  erkeklerle kıyaslandığında  gelir  bakımından  dezavantajlı konumdadırlar.  Katılımcıların  %90’ı  ailenin hayatlarında  en  az  eskisi  kadar  önemli  rol  oynadığını beyan etmiştir. %78’i ise komşuluk ve aile ilişkilerinin azaldığını belirtmiştir. 

Sonuç:  Yalnızlık  ve  yoksulluk  yaşlılıkta  önemli  birer risk  arz  etmektedir.  Bu  riskin  emeklilik  politikalarının yeniden düzenlenmesi ve yaşlılık alanındaki bilimsel ve uygulamalı  çalışmaların  desteklenmesi  ile azaltılabileceği söylenebilir.

Aim: Turkey is getting older and the proportion of older people  in  the  community  is  increasing.  In  this  article, results  of  Nazilli  Panel  Survey  which  conducted between  years  of  2010-2012  within  Turkey  Geroatlas Research Project will be shared. Within the scope of the research,  it  is  tried  to  reveal  the  situation  related  to poverty and loneliness, which are important risks in old age period.  

Material  and  Methods:  The  study  conducted  with  a sample of 477 people aged 60 and over.   

Results: 70.4% of the sample demands a change in their living condition. Female participants have significantly disadvantaged  economic  situation  compared  to  males. 90% of the  sample declared that  importance of family remains  the  same.  78%  of  the  participants  state  that neighborhood  and  family  relations  have  decreased  in old age.  

Conclusions: As a result, it can be said that loneliness and poverty present an important risk in old age period, in order to solve this risk, retirement policies should be rearranged and scientific and applied studies about old age should be supported. 

  • Bachmaier H, Lektionen des Alters. Kulturhistorische Betrachtungen. Göttinge, Wallstein Verlag, 2015, 26.
  • Börsch-Supan A, Gasche M, Lamla B, Anmerkungen zur Diskussion über Altersarmut. Aus Politik und Zeitgeschichte, 2013; 63 (4/5): 23-29.
  • Naegele G. Lebenslagen älterer Menschen. Editör Kruse A, Psychosoziale Gerontologie. Band 1: Grundlagen. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle, Hogrefe, Verlag für Psychologie, 1998, 106-130.
  • Schulz-Nieswandt F, Sozialpolitik und Alter. Stuttgart, Kohlhammer, 2006, 74.
  • Seeberger B, Systemisches Arbeiten mit älteren Menschen. CD des Vortrags im Rahmen der DGSF-Jahrestagung 2012. Auditorium Netzwerk, ca. 109 Min. auf 2 CDs, 2012.
  • Tesch-Römer C, Wiest M, Wurm S, Huxhold O, Einsamkeit -Trends in der zweiten Lebensspanne: Befunde aus dem Deutschen Alterssurvey (DEAS). Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 2013;46(3): 237-241
  • Tufan İ, Birinci Türkiye Yaşlılık Raporu. Antalya, GeroYay, 2007, 62.
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Nüfus İstatistikleri. Ankara, TÜİK, 2017, Yayın No:2741
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7185-7373
Author: İsmail TUFAN (Primary Author)
Institution: AKDENIZ UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0474-9911
Author: Aslı KILAVUZ
Institution: EGE UNIVERSITY

Orcid: 0000-0001-5330-0902
Author: Özlem ÖZGÜR

Orcid: 0000-0003-0576-1338
Author: F.Sıla AYAN

Author: Faruk Yaşar GÜRDAL

Author: Berkay ENGİN

Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { geriatrik487817, journal = {Geriatrik Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8315}, address = {Geriatrik Bilimler Derneği, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sok. No:1 Bornova/İZMİR}, publisher = {Geriatrik Bilimler Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular}, key = {cite}, author = {Tufan, İsmail and Kılavuz, Aslı and Özgür, Özlem and Ayan, F.Sıla and Gürdal, Faruk Yaşar and Engin, Berkay} }
APA Tufan, İ , Kılavuz, A , Özgür, Ö , Ayan, F , Gürdal, F , Engin, B . (2019). Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular . Geriatrik Bilimler Dergisi , 2 (1) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/geriatrik/issue/44948/487817
MLA Tufan, İ , Kılavuz, A , Özgür, Ö , Ayan, F , Gürdal, F , Engin, B . "Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular" . Geriatrik Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/en/pub/geriatrik/issue/44948/487817>
Chicago Tufan, İ , Kılavuz, A , Özgür, Ö , Ayan, F , Gürdal, F , Engin, B . "Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular". Geriatrik Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular AU - İsmail Tufan , Aslı Kılavuz , Özlem Özgür , F.Sıla Ayan , Faruk Yaşar Gürdal , Berkay Engin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Geriatrik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 2 IS - 1 SN - -2636-8315 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Geriatrik Bilimler Dergisi Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular %A İsmail Tufan , Aslı Kılavuz , Özlem Özgür , F.Sıla Ayan , Faruk Yaşar Gürdal , Berkay Engin %T Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular %D 2019 %J Geriatrik Bilimler Dergisi %P -2636-8315 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Tufan, İsmail , Kılavuz, Aslı , Özgür, Özlem , Ayan, F.Sıla , Gürdal, Faruk Yaşar , Engin, Berkay . "Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular". Geriatrik Bilimler Dergisi 2 / 1 (April 2019): 1-7 .
AMA Tufan İ , Kılavuz A , Özgür Ö , Ayan F , Gürdal F , Engin B . Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular. GBD. 2019; 2(1): 1-7.
Vancouver Tufan İ , Kılavuz A , Özgür Ö , Ayan F , Gürdal F , Engin B . Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular. Geriatrik Bilimler Dergisi. 2019; 2(1): 1-7.
IEEE İ. Tufan , A. Kılavuz , Ö. Özgür , F. Ayan , F. Gürdal and B. Engin , "Türkiye'de Gerontoloji Atlası: Yaşlı Yoksulluğu ve Yalnızlık Üzerine Bulgular", Geriatrik Bilimler Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 1-7, Apr. 2019