Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 51 - 59 2020-08-31

The Perspective of Older People on “COVID-19 Curfew”: A Phone Survey
Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi

İsmail TUFAN [1] , Orhan KOÇ [2] , Barkın DERE [3] , Faruk Yaşar GÜRDAL [4] , Fatma Sıla AYAN [5] , Özlem ÖZGÜR [6] , Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK [7] , Hasan H BAŞIBÜYÜK [8]


Aim: This study aims to understand the reaction of the older population who experienced curfew restriction due to the covid-19 pandemic.

Material and Methods: The sample of the study consisted of 120 participants randomly selected among students of 60+ Tazelenme University. A short questionnaire including eight questions was applied to the participants via telephone. Descriptive statistics of the data were presented and correlation analysis was applied to evaluate the relationship between the age of participants and their responds.

Results: Although participants have a modest attitude towards the curfew, they think that staying at home would not prevent the spread of the virus (41%), decrease in virus-related older deaths (57%), and has resulted in the older adults to be perceived as “scapegoats”.

Conclusions: To encourage their participation in social life, we conventionally say to older adults "be active", "go out", "joint society" and now we call them to "stay at home”. What is good for them under normal conditions, particularly close relation to society, appears to possess vital risks. In this situation, taking responsibility for the older adults in the context of the curfew can be considered as a "conscious isolation". However, this deliberate isolation should not be a new intention and instrument to move the older people away from the society. For a quality and healthy life that continues at home, precautions should be put in place.

Keywords: Aging, covid-19, social isolation.

Amaç: Bu çalışma covid-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı deneyimleyen yaşlı popülasyonun bu kısıtlamaya yönelik tepkileri konusunda bir fikir edinmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri arasından tesadüfen seçilen 120 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara telefon yolu ile sekiz soruluk kısa bir anket uygulanmıştır. Verinin tanımlayıcı istatistikleri sunulmuş ve katılımcıların yaşı ile cevapları arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek için korelasyon analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Katılımcılar genel olarak, sokağa çıkma yasağı karşısında sağduyulu bir tutum sergilemelerine karşın, evde kalmanın virüsün yayılmasını önlemeyeceğini (%41), virüse bağlı yaşlı ölümlerde azalma yaratmayacağını (%57) ve bu sürecin yaşlıları ‘günah keçisi’ haline getirdiğini düşünmektedirler.

Sonuç: Toplumsal yaşama katılımlarını özendirmek için “aktif ol”, “dışarı çık”, “topluma katıl” dediğimiz yaşlılara bugün “evde kal”, diyoruz. Bu yeni durumda, normal koşularda yaşlılar için iyi olan, bugün kendileri için hayati riskler barındırmaktadır. Bu durumda sokağa çıkma yasağı bağlamında yaşlıların sorumluluk üstlenmesi bir “bilinçli izolasyon” olarak kabul edilebilir. Ancak bu bilinçli izolasyon, yaşlıları toplumdan uzaklaştırmanın yeni bir gerekçesi ve aracı olmamalıdır. Evde devam eden kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaçlara yönelik önlemler devreye sokulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, covid-19, sosyal izolasyon
  • Kaynakça
  • 1. Freeman S, Herron JC. Evrimsel Analiz, Çeviri Editörleri: Çıplak B, Başıbüyük HH, Karaytuğ S, Gündüz İ. 4. Baskı, Ankara, Palme Yayıncılık, 2009. 2. Pullin AS. Conservation Biology Fourth Printing, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 3. Leveque C, Mounolou JC. Biyoçeşitlilik: Biyolojik Devinimler ve Koruma, Çeviri Editörleri: Başıbüyük HH, Yılmaz A, Kılınç S. 2. Baskı, Ankara, Palme Yayıncılık, 2013. 4. T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 (SARS-Cov-2 Enfeksiyonu) Rehberi Bilim Kurulu Çalışması: Ankara, 2020, 11-13. 5. Saup W. Alter und Umwelt. Eine Einführung in die Ökologische Gerontologie. Stuttgart, Kohlhammer Verlag, 1993, 45-47. 6. Wahl HW, Mollenkopf H, Oswald F. Alte Menschen in ihrer Umwelt. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1999. 7. Kruse A. Ältere Menschen im “öffentlichen Raum”: Perspektiven einer altersfreundlichen Kultur. Editörler Wahl HW, Mollenkopf H. Alternsforschung am Beginn des 21. Jahrhunderts. Alterns- und Lebenslaufkonzeptionen im deutschsprachigen Raum. Berlin, Akademische Verlagsgesellschaft, 2007, 345-379. 8. Hellpach W. Psychologie der Umwelt. Editör Abderhalden E. Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1924, (s. VI, Teil C, Heft 3). 9. Fietkau HJ. Umweltpsychologie. Editörler Asanger R, Wenninger G. Handwörterbuch Psychologie. Weinheim, Beltz, Psychologie Verlags Union, 1999, 808-811. 10. Atteslander P. Methoden der empirischen Sozialforschung, 13. Aufl. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2010. 11. Tufan İ. Gerontologdan Meraklısına İstatistik Müsveddeleri. Ankara, İstanbul, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 12. Schendera CFG. Datenmanagement mit SPSS: Kontrollierter und beschleunigter Umgang mit Datensätzen, Texten und Werten Berlin, Springer, 2005: 15 13. Borscheid P. Der alte Mensch in der Vergangenheit. Editörler Baltes P., Mittelstraß J. Zukunft des Alterns und gesellschaftliche Entwicklung, Forschungsbericht 5 Berlin, New York Walter de Gruyter, 1992, 34-61. 14. Wolter-Henseler DK. Depressionen im Alter. Erscheinungsformen und Behandlung. Editör Breloer G. Sinnfragen im Alter. Münster, New York, Waxman, 2000. 15. Wolfersdorf M, Schüler M. Depression im Alter. Diagnostik, Threapie, Angehörigenarbeit, Fürsorge, Gerontopsychiatrische Depressionstationen. Stuttgart, Kohlhammer, 2005. 16. Niklewski G. Depression. Editörler Oswald WD, Lehr U, Sieber C, Kornhuber J., Gerontologie: Medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe. Stuttgart, Kohlhammer, 2006, 48-55. 17. Tufan İ. Birinci Türkiye Yaşlılık Raporu. Antalya: GeroYay, 2007. 18. Mollenkopf H, Oswald F, Wahl HW. Wohnen und Umwelt. Editörler Oswald WD, Lehr U, Sieber C, Kornhuber J. Gerontologie: Medizinische, psychologiesche und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe, 3.Aufl. Stuttgart, Kohhammer, 2006, 398-402. 19. Böger J, Kanowski S. Gerontologie und Geriatrie für Krankenpflegeberufe, 3.Aufl. Stuttgart, Thieme, 1995. 20. Tufan İ. Bakıma Muhtaç - Türkiye'de Alzheimer Hastası Yaşlıların Bakımı. İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2016.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Original Research
Authors

Author: İsmail TUFAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ, GERONTOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Orhan KOÇ
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3800-8062
Author: Barkın DERE
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ, GERONTOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Faruk Yaşar GÜRDAL (Primary Author)
Institution: süleyman demirel üniversitesi eğirdir sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0576-1338
Author: Fatma Sıla AYAN
Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5330-0902
Author: Özlem ÖZGÜR
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ, GERONTOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ, GERONTOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6504-6139
Author: Hasan H BAŞIBÜYÜK
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ, GERONTOLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @research article { geriatrik755856, journal = {Geriatrik Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8315}, address = {Geriatrik Bilimler Derneği, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sok. No:1 Bornova/İZMİR}, publisher = {Geriatrik Bilimler Derneği}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {51 - 59}, doi = {10.47141/geriatrik.755856}, title = {Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi}, key = {cite}, author = {Tufan, İsmail and Koç, Orhan and Dere, Barkın and Gürdal, Faruk Yaşar and Ayan, Fatma Sıla and Özgür, Özlem and Başıbüyük, Gülüşan Özgün and Başıbüyük, Hasan H} }
APA Tufan, İ , Koç, O , Dere, B , Gürdal, F , Ayan, F , Özgür, Ö , Başıbüyük, G , Başıbüyük, H . (2020). Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi . Geriatrik Bilimler Dergisi , 3 (2) , 51-59 . DOI: 10.47141/geriatrik.755856
MLA Tufan, İ , Koç, O , Dere, B , Gürdal, F , Ayan, F , Özgür, Ö , Başıbüyük, G , Başıbüyük, H . "Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi" . Geriatrik Bilimler Dergisi 3 (2020 ): 51-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/geriatrik/issue/56625/755856>
Chicago Tufan, İ , Koç, O , Dere, B , Gürdal, F , Ayan, F , Özgür, Ö , Başıbüyük, G , Başıbüyük, H . "Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi". Geriatrik Bilimler Dergisi 3 (2020 ): 51-59
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi AU - İsmail Tufan , Orhan Koç , Barkın Dere , Faruk Yaşar Gürdal , Fatma Sıla Ayan , Özlem Özgür , Gülüşan Özgün Başıbüyük , Hasan H Başıbüyük Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47141/geriatrik.755856 DO - 10.47141/geriatrik.755856 T2 - Geriatrik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 59 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-8315 M3 - doi: 10.47141/geriatrik.755856 UR - https://doi.org/10.47141/geriatrik.755856 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Geriatrik Bilimler Dergisi Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi %A İsmail Tufan , Orhan Koç , Barkın Dere , Faruk Yaşar Gürdal , Fatma Sıla Ayan , Özlem Özgür , Gülüşan Özgün Başıbüyük , Hasan H Başıbüyük %T Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi %D 2020 %J Geriatrik Bilimler Dergisi %P -2636-8315 %V 3 %N 2 %R doi: 10.47141/geriatrik.755856 %U 10.47141/geriatrik.755856
ISNAD Tufan, İsmail , Koç, Orhan , Dere, Barkın , Gürdal, Faruk Yaşar , Ayan, Fatma Sıla , Özgür, Özlem , Başıbüyük, Gülüşan Özgün , Başıbüyük, Hasan H . "Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi". Geriatrik Bilimler Dergisi 3 / 2 (August 2020): 51-59 . https://doi.org/10.47141/geriatrik.755856
AMA Tufan İ , Koç O , Dere B , Gürdal F , Ayan F , Özgür Ö , Başıbüyük G , Başıbüyük H . Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi. GBD. 2020; 3(2): 51-59.
Vancouver Tufan İ , Koç O , Dere B , Gürdal F , Ayan F , Özgür Ö , Başıbüyük G , Başıbüyük H . Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi. Geriatrik Bilimler Dergisi. 2020; 3(2): 51-59.
IEEE İ. Tufan , O. Koç , B. Dere , F. Gürdal , F. Ayan , Ö. Özgür , G. Başıbüyük and H. Başıbüyük , "Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi", Geriatrik Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 51-59, Aug. 2020, doi:10.47141/geriatrik.755856