Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri
Effect of Radiation on Microorganisms during Preservation of Food by Ionizing Radiation (Turkish with English Abstract)

Seher ÖZBİLGİN [1] , Jale ACAR [2]


Gıdalarda bulunabilen mikroorganizmalar iyonlaştırıcı radyasyonla öldürülmekte veya gelişmeleri durdurulmaktadır. Bu da iyonlaştırıcı radyasyonun direkt veya indirekt etkisiyle gerçekleşmektedir. Mikroorganizmanın cinsi, vejetatif veya spor formda oluşu, ortamın bileşimi ve sıcaklık gibi faktörler ışınlara karşı duyarlılığı etkilemektedir. Mikroorganizmalar arasında bakteriler, küf ve mayalara kıyasla ışınlara daha dirençli olup, sporlu bakteriler ve özellikle C. botulinum’ un ışınlara karşı direnci diğer bakterilerden daha fazladır. Ayrıca, radyasyonun küflerin mikotoksin oluşturmaları üzerine de etkisi vardır. Bu etki küf türü ve ışınlama dozuna göre değişebilmektedir.   
Ionizing radiations can be used to destroy or to inhibit the growth of microorganism in founds. This can be done by either direct or indirect effects of ionizing radiations. The radiation sensitivity of any particular microorganisms is influence by such factors as species or strain of microorganism, stage of development (e.g. vegetative or spore), chemical composition of medium and temperature. Among the microorganism, bacteria are the most resistant to effect of radiation than yeast and mold. Furthermore, spore forming bacteria, and especially C. botulinum have found to have greater resistance to radiation than other bacteria. Also, radiation have found to have effect on mycotoxin production of molds. This effect can be change related to the species and irradiation dose applied.  
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Seher ÖZBİLGİN

Author: Jale ACAR

Dates

Publication Date : February 1, 1988

Bibtex @ { gida91745, journal = {Gıda}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {}, publisher = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {1988}, volume = {13}, pages = { - }, doi = {}, title = {Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Özbi̇lgi̇n, Seher and Acar, Jale} }
APA Özbi̇lgi̇n, S , Acar, J . (1988). Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri . Gıda , 13 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gida/issue/6839/91745
MLA Özbi̇lgi̇n, S , Acar, J . "Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri" . Gıda 13 (1988 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/gida/issue/6839/91745>
Chicago Özbi̇lgi̇n, S , Acar, J . "Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri". Gıda 13 (1988 ):
RIS TY - JOUR T1 - Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri AU - Seher Özbi̇lgi̇n , Jale Acar Y1 - 1988 PY - 1988 N1 - DO - T2 - Gıda JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 13 IS - 1 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gıda Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri %A Seher Özbi̇lgi̇n , Jale Acar %T Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri %D 1988 %J Gıda %P 1300-3070-1309-6273 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Özbi̇lgi̇n, Seher , Acar, Jale . "Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri". Gıda 13 / 1 (February 1988): - .
AMA Özbi̇lgi̇n S , Acar J . Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri. GIDA. 1988; 13(1): -.
Vancouver Özbi̇lgi̇n S , Acar J . Gıdaların İyonize Radyasyonla Muhafazasında Radyasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri. Gıda. 1988; 13(1): -.