Aim & Scope

Amaç

- Akademik alanlarda yapılan çalışmaların yayımlanma imkânı bulduğu, bilimsel bilgi birikimine katkı sunan ve bilimsel bilgiyi geliştiren bir dergi olmak.

- İlahiyat alanı başta olmak üzere sosyal bilimler sahasında nitelikli, özgün bir başvuru kaynağı oluşturmak.

- Akademik bilgi birikimine ulaşılabilirliği geliştirmek ve e-dergi yazılımı vasıtasıyla Türkiye başta olmak üzere tüm dünya ile bilgi ağı oluşturmak ve bu vasıtayla sosyal bilimler alanını uluslararası bir hüviyete kavuşturmak.

-  Açık erişimli dergi sistemi (Open Access System) özelliği ile daha çok veri tabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişim sağlamak.

- Açık erişimli dergi sistemi, veri tabanları, indeksler ve doi numarasıyla, makalelerin Türkiye ve dünyadaki yaygınlığını artırarak atıf alma oranını yükseltmek.

-Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

Aim

- Being a journal that has an opportunity to publish the works in the academic fields, contributes to fund of scientific knowledge and develops scientific knowledge.

- Forming a source of qualified and unique application in the field of social sciences particularly the field of divinity.

Improving accessibility to fund of academic information, creating information network with the whole world especially Turkey by means of e-journal software and providing an international identity to the field of social sciences with these means.

- Scanning by more databases and indexes with the feature of Open Access System, in addition to this ensuring easy and limitless access to scientists and readers.

- Increasing rate of taking reference redounding prevalence of articles in Turkey and the world with Open Access System, databases, indexes, and doi number.

Articles submitted for publication shall be subject to double-blind review by at least two arbitrators.

Kapsam

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde en az doktora sürecindeki araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir.  Bu çerçevede Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı. Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık. İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi gibi alanlara ilişkin çalışmalar bu çerçevede ilgi alanı olarak ifade edilebilir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Scope
The Journal of Gümüşhane University Faculty of Theology has aimed to publish the works such as articles, book review and assessment of symposium on the field of Religious Researches (Humanities and Social Sciences/ Religion) and to share these with the public opinion. The works of researchers who have doctorate degree have been accepted to evaluate on the kind of research article, translation and book review. In this context, it can be expressed the works on the fields of Basic Islamic Sciences: Tafsir (Commentary of the Qur’an), Hadith, Kalam (Islamic Theology), Islamic Law, History of Islamic Sects, Sufism, Arabic Language and Literature; Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Religious Education, History of Religions, History of Philosophy, Logic;  Islamic History and Arts: Islamic History, Islamic Art History, Turkish-Islamic Literature, Religious Music; Religion Culture and Moral Education as an area of interest.

Articles that are sent to publish are subject to assessment of double-sided blind arbitration by at least two arbitrators. In addition, previously unpublished and unplagiarized articles have been confirmed via special program that is used in detection of plagiarism.