Journal Contacts

Co-Editor

Asst. Prof. Dr. Hızır Hacıkeleşoğlu
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
hizirhacikelesoglu@gumushane.edu.tr

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, K:7, No: 722


Co-Editor

Asst. Prof. Dr. Harun Geçer
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
harun.gecer@gumushane.edu.tr

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, K:7, No: 721