Yayın İlkeleri

Yayıncı

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Gümüşhane/Türkiye) tarafından yayımlanır.       

Yayın Sıklığı

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda 2 sayı sayı (15 Ocak – 15 Temmuz) yayımlanan hakemli bir dergidir. 

Ocak Sayısı için Makale Kabul Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:  30 Temmuz- 15 Kasım

Temmuz Sayısıı için Makale Kabul Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 30 Ocak - 15 MayısMakale Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.

Belirtilen yazım ilkelerine uygun görülmeyen makaleler düzeltilmesi için yazarına iade edilir.

Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir (Yazarlar tarafından rapor sunulur). 

Yayın Dili

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Arapça ve Almanca ile yazılmış yazılara da yer verilebilir.

Makaleler, İngilizce başlık, öz (150-200 kelime), anahtar kelimeler (en az 5-8 kavram), geniş özet (750-900 kelimeye kadar) ve İSNAD (www.isnadsistemi.org) stilinde hazırlanan kaynakça içerir. 

Atıf ve Referans Sistemi

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İSNAD stilinin kullanılmasını şart koşmaktadır.

İntihal Tespit Politikası

İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Değerlendirme Ücreti

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. 

Telif Hakkı

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Dergisi Editörlüğü ‘ne devredilmiş sayılır. 

Makale Kabul

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.

Makalelerin Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.