Review
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği

Year 2019, Volume 14, Issue 1, 59 - 65, 04.07.2019

Abstract

Türkiye’nin uzun vadeli gelişme perspektifine paralel olarak kırsal kalkınma vizyonu 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında; “Temelde yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıkların korunmasını esas alarak, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak, yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır” şeklinde belirlenmiştir. Diğer taraftan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik sürecinde AB mali yardım mekanizması yeniden tanımlanmış, AB mali yardımları “Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA)” ile tek çatı altında ve tek bir hukuki çerçevede toplanmıştır. Beş bileşene sahip olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) çerçevesinde küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin çeşitli fonlarla desteklenerek güçlendirilmesi ve rekabet şanslarının artırılabilmesi hedeflenmiştir. Bu işletmelerin desteklenmesinde kurumsal olarak 4 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı kanun ile “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumlarının (TKDK)” kurulmasına karar verilmiştir.

Bu çalışmada kırsal alanda özellikle küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin desteklenmesi ve girişimcilik kabiliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla uygulanan projeler, Türkiye ve Çanakkale özelinde incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Çanakkale ilinde bazı İlçelerde bölgesel üretim potansiyelinin yeterince değerlendirilemediği tespit edilmiştir. Bu ilçelerde tarıma dayalı ekonomik yatırım potansiyelinin geliştirilmesine dönük öneriler sunulmuştur.

References

  • AYTUĞ, H. K., 2016. Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Çerçevesinde Doğu Karadeniz’deki Avrupa Birliği Hibeleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4/23. s. 255-273.AYYILDIZ, T., Açıkel, S., Keskin, A., Atsan, T., 1997. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Yayın No:850, Erzurum, 39s.BAKIRCI, M., 2009.Avrupa Birliği Üyelik Öncesi Destek Fonu’nun (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD), Türkiye’nin Durumu ve Muhtemel Etkileri. Doğu Coğrafya Dergisi, 21. s.53-78.CEYHAN, M.S., ÖZCAN, A.S., 2016. Türkiye-AB Mali İşbirliği IPA I ve IPA II Projeleri Çerçevesinde Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı (BROP) ve Uygulamaları, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: 7 Sayı:14. s.385-406.DB, 2019. T.C. Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskileri-kronolojisi_112.html (Erişim Tarihi: 06.05.2019)EC, (2019a). European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en. (Erişim Tarihi: 11.03.2019EC, (2019b). https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/ (Erişim Tarihi: 11.03.2019)TKDK, (2016). Tarımı ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. http://www.tkdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 01.03.2019).TOB, (2017). Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/13/Brifingler (Erişim Tarihi: 08.03.2019)YEĞEN, İ., 2009. AB Mali Yardımları ve AB’nin Yeni Üye Ülkeleriyle Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Isparta.

Year 2019, Volume 14, Issue 1, 59 - 65, 04.07.2019

Abstract

References

  • AYTUĞ, H. K., 2016. Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Çerçevesinde Doğu Karadeniz’deki Avrupa Birliği Hibeleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4/23. s. 255-273.AYYILDIZ, T., Açıkel, S., Keskin, A., Atsan, T., 1997. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Yayın No:850, Erzurum, 39s.BAKIRCI, M., 2009.Avrupa Birliği Üyelik Öncesi Destek Fonu’nun (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD), Türkiye’nin Durumu ve Muhtemel Etkileri. Doğu Coğrafya Dergisi, 21. s.53-78.CEYHAN, M.S., ÖZCAN, A.S., 2016. Türkiye-AB Mali İşbirliği IPA I ve IPA II Projeleri Çerçevesinde Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı (BROP) ve Uygulamaları, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: 7 Sayı:14. s.385-406.DB, 2019. T.C. Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, https://www.ab.gov.tr/turkiye-ab-iliskileri-kronolojisi_112.html (Erişim Tarihi: 06.05.2019)EC, (2019a). European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en. (Erişim Tarihi: 11.03.2019EC, (2019b). https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/ (Erişim Tarihi: 11.03.2019)TKDK, (2016). Tarımı ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. http://www.tkdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 01.03.2019).TOB, (2017). Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, https://canakkale.tarimorman.gov.tr/Menu/13/Brifingler (Erişim Tarihi: 08.03.2019)YEĞEN, İ., 2009. AB Mali Yardımları ve AB’nin Yeni Üye Ülkeleriyle Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Isparta.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Authors

Sibel TAN (Primary Author)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4733-5874
Türkiye


Sabri Sami TAN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
0000-0001-9739-9369
Türkiye

Publication Date July 4, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 14, Issue 1

Cite

Bibtex @review { girkal561476, journal = {Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi}, issn = {1306-8946}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {14}, number = {1}, pages = {59 - 65}, title = {Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği}, key = {cite}, author = {Tan, Sibel and Tan, Sabri Sami} }
APA Tan, S. & Tan, S. S. (2019). Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 14 (1) , 59-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/girkal/issue/46790/561476
MLA Tan, S. , Tan, S. S. "Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği" . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 14 (2019 ): 59-65 <https://dergipark.org.tr/en/pub/girkal/issue/46790/561476>
Chicago Tan, S. , Tan, S. S. "Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 14 (2019 ): 59-65
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği AU - Sibel Tan , Sabri Sami Tan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 65 VL - 14 IS - 1 SN - 1306-8946- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği %A Sibel Tan , Sabri Sami Tan %T Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği %D 2019 %J Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi %P 1306-8946- %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Tan, Sibel , Tan, Sabri Sami . "Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 14 / 1 (July 2019): 59-65 .
AMA Tan S. , Tan S. S. Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2019; 14(1): 59-65.
Vancouver Tan S. , Tan S. S. Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2019; 14(1): 59-65.
IEEE S. Tan and S. S. Tan , "Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol. 14, no. 1, pp. 59-65, Jul. 2019