ISSN: 1306-8946
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sisteme ilk yüklenen çalışmalarda yazar kimlik bilgileri kesinlikle olmamalıdır. 

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

2021 - Cilt: 16 Sayı: 2