Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1306-8946 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi |


Sisteme ilk yüklenen çalışmalarda yazar kimlik bilgileri kesinlikle olmamalıdır. 

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

ISSN 1306-8946 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sisteme ilk yüklenen çalışmalarda yazar kimlik bilgileri kesinlikle olmamalıdır. 

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Cilt 15 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Darülaceze Başkanlığı Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 14
  Cansu ALAYVAZ, Bedrettin KESGİN
 2. MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BORSA İSTANBUL HİZMETLER ENDEKSİ (XUHIZ) ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 15 - 33
  Ethem ESEN, Selim YILDIRIM, Fatih TEMİZEL, Gizem KÜTÜKCÜLER
 3. The Asymmetric Relationships Between Hedge Funds and Financial Indicators: Evidence From Turkey
  Sayfalar 34 - 44
  Serap KAMIŞLI, Neslihan KOCADAYI, Mustafa HAMAD AMEEN
 4. Türkiye’de Salgın Hastalıklar ve İşletme Tarihi: Salgın Hastalıkla Mücadelede Büyüyen Bir Girişimci Olarak Necip Akar
  Sayfalar 45 - 54
  Enes KURT, Yasin SEHİTOGLU, Muhammet Fatih ŞENGÜLLENDİ
 5. COVID-19 Salgınının Türkiye’deki Girişimciler ve Faaliyetleri Üzerinde Etkileri: Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 55 - 77
  Kübra SARIOĞLU
 6. GİRİŞİMCİLİK NİYETİ, ÖZ-YETERLİLİK VE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ÇEVRENİN ETKİSİ SAĞLIK YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 78 - 94
  Fehmi Volkan AKYÖN
 7. Seçilmiş Değişkenlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 95 - 110
  Hasan ÖZEL, Umut AKANER
 8. Kalkınmacı Devlet Yaklaşımı Bakış Açısından Sanayi Politikası
  Sayfalar 111 - 116
  Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN
 9. Etkinlik Lojistiği: Lojistik Firmaları Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 117 - 138
  Bilge ÇAVUŞGİL KÖSE, Semih TAŞKIN
 10. Covid-19'un Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Etkisi: Durumsallık Yaklaşımı Bağlamında Bir Araştırma
  Sayfalar 139 - 165
  Nazan YELKİKALAN, Aykut OFLAZ, Zekiye DALBOY, Sibel DOĞAN
 11. An Analysis of The Effects of Infrastructure Quality on The Logistics Performance for the International Trade
  Sayfalar 140 - 166
  Mustafa TORUN, Hakan ÇETİNOĞLU
 12. Havacılığın Kâbus Yılı 2020: Havayollarının Covid-19 ve Önceki Krizlere Tepkileri & Yerde Kalan Uçaklar
  Sayfalar 166 - 176
  Murat TAŞDEMİR, Erdal AYDIN