İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
gkd@comu.edu.tr
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Prof. Dr. Ramazan AYDIN Yerleşkesi, Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biga/ Çanakkale

Editör Yardımcısı

Esra DEMİREL
BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
esrademirel@comu.edu.tr

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Ünzüle KURT
BİGA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
unzulekurt@comu.edu.tr

Editör

Cüneyt KILIÇ
c_kilic2006@hotmail.com

Editör

Erdal AYDIN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
erdalaydin08@gmail.com