Amaç ve Kapsam

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisinin amacı; girişimcilik ve inovasyonun ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerinin araştırılarak, girişimciliğin ve yeniliklerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisinde  girişimcilik, inovasyon ve ekonomik kalkınma temel alınmakta ve bu alanlarda bilimin gelişmesi ve yayılması için kuramsal, kavramsal ve alan araştırmalarına dayalı çalışmalara yer verilmektedir.