Dergi Kurulları

Yayın Sahibi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Editörler

Doç. Dr. Erdal AYDIN

Doç. Dr. Ünzüle KURT

Doç Dr. Sena ERDEN AYHÜN


Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esra DEMİREL


Yayın ve Danışma Kurulu

ACER Yücel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

AKDEMİR Ali (Arel Üniversiyesi)

AKDOĞAN Asuman (Erciyes Üniversitesi)

ANIL İbrahim (Marmara Üniversitesi)

ARAT Mehmet Emin (Marmara Üniversitesi)

AŞIKOĞLU Rıza (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

AYDOĞAN Kürşat (Bilkent Üniversitesi)

BACAK Bünyamin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

BAKOĞLU Refika (Marmara Üniversitesi)

BESLER Senem (Anadolu Üniversitesi)

BOZKURT Veysel (İstanbul Üniversitesi)

BUDAK Gönül (Dokuz Eylül Üniversitesi)

ÇETİNDAMAR Dilek (Sabancı Üniversitesi)

DOĞAN Şadan (Biga TSO Başkanı)

ENER Meliha (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

ERDİL Oya (Gebze Y.T.E.)

FURNHAM Adrian (University College London)

GAVCAR Erdoğan (Muğla Üniversitesi)

GÜMÜŞTEKİN Gülten Eren (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

İNCEKARA Ahmet (İstanbul Üniversitesi)

KARADAL Himmet (Aksaray Üniversitesi)

KASIMOĞLU Murat (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

KAYA İbrahim (İstanbul Üniversitesi)

KOÇEL Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi)

MARANGOZ Mehmet (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

MEYDAN Bilçin (Uludağ Üniversitesi)

MURAT Sedat (İstanbul Üniversitesi)

MÜFTÜOĞLU Tamer (Başkent Üniversitesi)

NART Sima (Sakarya Üniversitesi)

OKYAY Zeynep Bodur (KALE Grubu Başkanı-CEO)

OKYAY Osman (KALE Grubu-Teknik Bölüm Başkanı)

ÖZTURAN Meltem (Boğaziçi Üniversitesi)

POLOUCEK Stanislav (Silesian Univesity)

SABANCI Ali (TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı)

SEVİM Şerafettin (Dumlupınar Üniversitesi)

SOYSAL Süleyman (Kaleseramik-Operasyonlar Yapı Ürünleri Grubu-Başkan Yrd.)

ŞENER Sefer (İstanbul Üniversitesi)

YELKİKALAN Nazan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

YOZGAT Uğur (Marmara Üniversitesi)

YÜRÜR Senay (Yalova Üniversitesi)

ZEHİR Cemal (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Hakem Kurulu

ACER Yücel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
AKATAY Ayten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
AKÇAKAYA Murat Gazi Üniversitesi
AKYILDIZ Murat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ALTINDAĞ Erkut Beykent Üniversitesi
ALTUNTAŞ Gültekin İstanbul Üniversitesi
ARSLAN Hasan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ATMACA Metin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
AYDIN Erdal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
AYDIN Murat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
AYDOĞAN Kürşat Bilkent Üniversitesi
AYKANAT Zafer Ardahan Üniversitesi
AYTAÇ Serpil Uludağ Üniversitesi
BABA Gürol Ankara Üniversitesi
BACAK Bünyamin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BALAN Feyza Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BALTACIOĞLU Tunçdan İzmir Ekonomi Üniversitesi
BAYAR Yılmaz Uşak Üniversitesi
BİLGİÇ B. Sadi İpek Üniversitesi
BİLGE HÜRİYET Celal Bayar Üni.Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BOZKURT Öznur Düzce Üniversitesi
CAN Özge Yaşar Üniversitesi
ÇAM Handan Gümüşhane Üniversitesi
ÇAVUŞOĞLU Mehmet Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇETİN Tamer İstanbul Üniversitesi
ÇETİNDAMAR Dilek Sabancı Üniversitesi
ÇETİNKAYA BOZKURT Özlem Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ÇITAK Levent Erciyes Üniversitesi
CİNGÖZ Ayşe Nevşehir Üniversitesi
ÇULHA Osman Adnan Menderes Üniversitesi
DAVES Glenn James Cook University
DEMİRELİ Erhan Dokuz Eylül Üniversitesi 
DİLBAZ ALACAHAN Nur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DOĞAN Özlem İ. Dokuz Eylül Üniversitesi
DÖNMEZ POLAT Dilek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DURAK İbrahim Pamukkale Üniversitesi
DURAN Cengiz Dumlupınar Üniversitesi
ELAGÖZ İsmail Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ERDEM Ferda Akdeniz Üniversitesi
EREN Müfide Şule Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ERGİN Hüseyin Dumlupınar Üniversitesi
ERKAN Gülgün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
EROĞLU Umut Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
EROĞLU Filiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
EROL Mikail Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ERYILMAZ Mehmet Uludağ Üniversitesi
FEDAİ Cemal Kırıkkale Üniversitesi
FURNHAM Adrian U.Coll. London
GAVCAR Erdoğan Muğla Üniversitesi
GÖK Osman Yaşar Üniversitesi
GÖKTEPE Ahmet Orkun Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
GÜLER Ruhi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
GÜLTEKİN Nihat Harran Üniversitesi
GÜMÜŞ Mahir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
GÜNEY Semra Hacettepe Üniversitesi
GÜNEŞ Şahabettin Abant İzzet Baysal Üniversitesi
GÜNGÖR Arif Düzce Üniversitesi
GÜRSAKAL Necmi Uludağ Üniversitesi
İNCE YENİLMEZ Meltem Yaşar Üniversitesi
İPEK Selçuk Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İRAZ Rıfat Selçuk Üniversitesi
İRMİŞ Ayşe Pamukkale Üniversitesi
İŞCAN Ömer Faruk Atatürk Üniversitesi
KAHRAMAN AKDOĞU Serpil Yaşar Üniversitesi
KANTEN Selahattin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KALKAN Adnan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
KALMIŞ Halis Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KARA Hakan Dumlupınar Üniversitesi
KARABEY Canan Nur Atatürk Üniversitesi
KARAGÜL Soner Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KARTALTEPE Nihal Marmara Üniversitesi
KASIMOĞLU Murat İstanbul Ticaret Üniversitesi
KAYA Bayram Ankara Üniversitesi
KELEŞ Hatice Necla Bahçeşehir Üniversitesi
KILIÇ Cüneyt Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KILIÇ Burhan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
KORKMAZ Oya Mersin Üniversitesi
KÖLEOĞLU Nilay Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KÖK Recep Dokuz Eylül Üniversitesi
KUTLUTÜRK Murat Çankırı Karatekin Üniversitesi
KURŞUNLUOĞLU Emel Yaşar Üniversitesi
KURT Ünzüle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KUNDAY Özlem Yeditepe Üniversitesi
MARANGOZ Mehmet Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
MARIN Mehmet C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
MAYA İlknur Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
METE Sinan Aksayar Üniversitesi
MUTER ŞENGÜL Canan Anadolu Üniversitesi
MUTLU Esin Can Yıldız Teknik Üniversitesi
MÜFTÜOĞLU Tamer Başkent Üniversitesi
NARDALI Sinan Katip Çelebi Üniversitesi
ÖNCE Günal Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖNCÜL Mehmet Sadık Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZCAN Burcu Marmara Üniversitesi
ÖZDEMİR Yasemin Sakarya Üniversitesi
ÖZDEMİRCİ Ata Marmara Üniversitesi
ÖZER Mehmet Akif Gazi Üniversitesi
ÖZER Yunus Emre Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZEKİCİOĞLU Halil Cumhuriyet Üniversitesi
ÖZGENOĞLU Abdürrahim Atılım Üniversitesi
ÖZŞAHİN Mehtap Yalova Üniversitesi
ÖZTURAN Meltem Boğaziçi Üniversitesi
PAKSOY H. Mustafa Harran Üniversitesi
PAZARCIK Yener Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
POLAT K. Ebru Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
POLOUCEK Stanislav Silesian University
SAKARYA Sema Boğaziçi Üniversitesi
SAVRUL KILINÇ Burcu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
SAVRUL Mesut Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
SEÇKİN HALAÇ Duygu Yaşar Üniversitesi
SEKİN Seval Ege Üniversitesi
SERİNKAN Celaleddin Pamukkale Üniversitesi
SEVİM Şerafettin Dumlupınar Üniversitesi
SOYLU Ali Pamukkale Üniversitesi
SÖNMEZ Rukiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ŞAHİN Mehmet Anadolu Üniversitesi
ŞENER KONUK Dilek Düzce Üniversitesi
TAN Sabri Sami Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TAŞÇI Hacı Mehmet Erciyes Üniversitesi
TAYŞİR E. Aygün Marmara Üniversitesi
TAYŞİR K. Nurgül İstanbul Ticaret Üniversitesi
TEKİN Mahmut Selçuk Üniversitesi
TÜKELTÜRK AYDIN Şule Trakya Üniversitesi
TÜRKER Duygu Yaşar Üniversitesi
TOPKAYA Özgür Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
UĞUR Suat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ULUYOL Osman Adıyaman Üniversitesi
YAĞANOĞLU Nazmi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
YAMAN Ramazan Balıkesir Üniversitesi
YAVAŞ Hikmet Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
YARAŞIR Sevinç Pamukkale Üniversitesi
YAZICI Erdinç Gazi Üniversitesi
YILDIRIM Yavuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
YELKİKALAN Nazan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
YERELİ Ahmet Burçin Hacettepe Üniversitesi
YİĞİT Yusuf Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
YILDIRIM Tansoy Yavuz Bandırma Üniversitesi
YILDIZ Sebahattin Kafkas Üniversitesi
YILDIZ Tayfun Ardahan Üniversitesi
YÜRÜR Şenay Yalova Üniversitei