Review
BibTex RIS Cite

Dijital sağlık teknolojileri çerçevesinde giyilebilir teknoloji pazarının değerlendirilmesi

Year 2020, , 310 - 323, 28.10.2020
https://doi.org/10.30855/gjeb.2020.6.3.006

Abstract

Elektronik ve mobil teknolojiler ile birlikte dijital teknolojilerde meydana gelen gelişmeler sayesinde işletmeler farklılaşmak için teknoloji unsuruna daha fazla yönelmiştir. Süratle gelişen teknolojiler olarak karşımıza çıkan giyilebilir teknolojiler, popülerliğini her geçen gün arttırarak işletmelerin yeni pazarlar oluşturmaları ve yeni teknolojik ürünler üretmeleri adına ilgi odağı olmuştur. İnsanların kullandıkları aksesuarların ve kıyafetlerinin üzerine entegre edilen teknolojiler olarak adlandırılan ve pek çok sektörde yerini alan giyilebilir teknolojilerin özellikle sağlık sektörü üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Giyilebilir teknolojiler sayesinde kişiye özel veriler akıllı algılayıcılar ile akıllı cihazlara aktarılmakta, böylece kişinin sağlık durumunun takibi doğru bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Giyilebilir sağlık teknolojisi ürünleri, toplumların refah düzeylerini arttırmaya yönelik kullanımları ile gün geçtikçe kişisel tercihten öte ihtiyaca dönüşebilecek niteliktedir. Bu nedenle, hem insanların hem de yeni pazarlar oluşturarak satış rakamlarını arttırmayı planlayan işletmelerin ilgisini çeken giyilebilir teknoloji ürünleri bu çalışmanın ana konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, giyilebilir teknoloji ürünleri pazarı içerisinde toplum sağlığını olumlu yönde etkileyen giyilebilir sağlık teknolojisi ürünlerinin ve pazarının incelenmesi ve pazar durumu hakkında bilgi verilmesidir. Çalışmada öncelikle giyilebilir teknolojinin gelişimi ve giyilebilir sağlık teknolojisi hakkında bilgi verilmektedir. Ardından giyilebilir teknoloji ve giyilebilir sağlık teknolojisi pazarları hakkında bilgi verilerek, pazarın Türkiye ve diğer ülkelerdeki durumuna değinilmektedir. Sonuç olarak giyilebilir sağlık teknolojisi pazarının hızla gelişmekte olan bir pazar olduğu görülmektedir. İnsanların hayat kalitesini arttıran, anlık sağlık takibini yapan ve yaşamını kolaylaştıran ürünlerin talebine yönelik oluşacak bir artış, işletmeler açısından pazar potansiyeli oluşturacaktır. Dolayısıyla, giyilebilir sağlık teknolojisi pazarı hem üretici hem de tüketici açısından oldukça cezbedici bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır.

References

 • Açıkgöz, O. E. (2019). Yenilikçi tüketime etki eden faktörler: giyilebilir teknoloji üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydan, S. ve Aydan, M. (2016). Sağlık hizmetlerinde bireysel ölçüm ve giyilebilir teknoloji: olası katkıları, güncel durum ve öneriler. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 325-342.
 • Aydın, N. (2019). Giyilebilir sağlık teknolojisinin geleceği. XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ/Türkiye, 614-619.
 • Bostancı, E. (2015). Medikal alanda kullanılan giyilebilir teknolojiler: uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Muğla/Türkiye, 549-552.
 • Casselman, J.,Onopa, N. and Khansa, L. (2017). Wearable healthcare: lessons from the past and a peek into the future. Telematics and Informatics, 34(7), 1011-1023.
 • Chen, J. W. and Mitomo, H. (2017). The underlying factors of the perceived usefulness of usingsmart wearable devices for disaster applications. Telematics and Informatics, 34(2017), 528–539.
 • Sönmez Çakır, F., Aytekin, A. ve Tüminçin, F. (2018). Nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 4(5), 84-95.
 • Daily Sabah (2019). Smartwatch sector maintains upward trend in Turkey. Available online: https://www.dailysabah.com/technology/2019/10/27/smartwatch-sector-maintains-upward-trend-in-turkey (accessed on: 10 April 2020).
 • Demirci, Ş. (2018). Giyilebilir teknolojilerin sağlık hizmetlerine ve sağlık hizmet kullanıcılarına etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 985-992.
 • Digital in 2019 Report (2019). Available online: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (accessed on: 13 April 2020). Erdmier, C., Hatcher, J. and Lee, M. (2016). Wearable device ımplications in the healthcare industry. Journal of Medical Engineering & Technology, 40(4), 141-148.
 • Grand View Research Report (2020). Available online: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-wearable-medical-device-market (accessed on: 9 April 2020).
 • Gopal, G. (2015). How wearable tech is transforming healthcare. The World Economic Forum COVID Action Platform. Available online: https://www.weforum.org/agenda/2015/10/how-wearable-tech-is-transforming-healthcare (accessed on: 16 April 2020). Global Market Insights Report (2020). Available online: https://www.gminsights.com/ (accessed on: 9 April 2020).
 • Günen, E. (2016). Giyilebilir teknolojileri sağlık için kullanıyoruz. Erişim adresi: http://fintechtime.com/tr/2016/07/giyilebilir-teknolojileri-saglik-icin-kullaniyoruz/ (Erişim:11 Nisan 2020).
 • Krey, M. (2019). Wearable device technology in healthcare-exploring constraining and enabling factors. In Fourth International Congress on Information and Communication Technology (pp. 1-13). Singapore: Springer. Available online: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0637-6_1
 • Lou, Z., Wang, L., Jiang, K., Wei, Z. and Shen, G. (2020). Reviews of wearable healthcare systems: materials, devices and system integration. Materials Science and Engineering, 140, 1-43.
 • Markets & Markets Research Report (2017). IoT analytics market by application (energy management, predictive maintenance & asset management, inventory management, remote monitoring), component, analytics type, deployment, organization size, & vertical - global forecast to 2022. Available online: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/iot-analytics.asp (accessed on: 9 April 2020).
 • Özgüner Kılıç, H. (2017). Giyilebilir teknoloji ürünleri pazarı ve kullanım alanları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4) 99-112.
 • Poongodi T., Krishnamurthi R., Indrakumari R., Suresh P. and Balusamy B. (2020). Wearable devices and IoT. Balas, V. E., Solanki, V. K., Kumar, R. and Ahad, M. A. R. (Eds.). A Handbook of Internet of Things in Biomedical and Cyber Physical System. Springer International Publishing, pp. 245-273.
 • PwC (2014). Health research institute and consumer intelligence series: health wearables: early days. Available online: https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/health-wearables-early-days.pdf (accessed on: 17 April 2020).
 • Report Consultant (2020). Global smart wearables in healthcare market 2020-2028. Available online: https://www.openpr.com/news/2071765/global-smart-wearables-in-healthcare-market-2020-2028 (accessed on: 20 April 2020).
 • Rutherford, J. J. (2010). Wearable technology health-care solutions for a growing global population. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 19(3), 19-24.
 • Salah, H., Macintosh, E. and Rajakulendran, N.(2014). Wearable tech: leveraging Canadian innovation to improve health. Mars market insights. Available online: https://healthwatchtech.com/wp-content/uploads/2017/08/Global-market-for-wearables.pdf (accessed on: 16 April 2020).
 • Sultan, N. (2015). Reflective thoughts on the potential and challenges of wearable technology for healthcare provision and medical education. International Journal of Information Management, 35 (5), 521–526.
 • Statista Research Department (2020). Number of connected wearable devices worldwide by region from 2015 to 2022. Available online: https://www.statista.com/statistics/490231/wearable-devices-worldwide-by-region/ (accessed on: 15 April 2020).
 • Steel, C. and Bennett, F. (2014). The potential of regulated wearable technology. Available online: https://www.paconsulting.com/newsroom/expert-opinion/pharmaceutical-market-europe-the-potential-of-regulated-wearable-technology-27-november-2014/ (accessed on: 9 April 2020).
 • Tractica Research Report (2016). Wearable device market forecasts. Available online: https://tractica.omdia.com/wp-content/uploads/2016/03/MD-WDMF-1Q16-ExecutiveSummary.pdf (accessed on: 9 April 2020).

Evaluation of the wearable technology market within the scope of digital health technologies

Year 2020, , 310 - 323, 28.10.2020
https://doi.org/10.30855/gjeb.2020.6.3.006

Abstract

Owing to developments occurring in digital technologies together with electronic and mobile technologies, the businesses have turned towards the technology element more in order to differentiate. Wearable technologies which are rapidly developing technologies, have increased their popularity and become a focus of interest for the businesses to create new markets and produce new technological products. Wearable technologies, which are called as technologies integrated onto the accessories and outfits used by people and have been involved in several sectors, have a particular impact on the health sector. By means of wearable technologies, private data is transferred to smart devices via smart detectors and thus, the individual’s follow-up related to her/his medical condition is fulfilled properly. Wearable health technology products, with their use aimed at increasing the wealth of communities, are turning into a need rather than a personal choice every passing day. Therefore, this study focuses on wearable technological products, which attract the attention of people and the businesses which plan to increase their sales by creating new markets. The purpose of this study is to examine and give information about wearable health technology products and their market, which positively affect community health within the wearable technology products market. The study primarily gives information about the development of wearable technology and wearable health technology. Then it gives information about wearable technology and wearable health technology market and touches upon the situation of the market in Turkey and in other countries. Consequently, it is seen that the wearable health technology market is a rapidly developing market. An increase in the demand for products that may increase people’s quality of life, make instant health follow-up and ease their life; will create a market potential for the businesses. Thus wearable health technology market is considered as a very attractive market for both producers and consumers.

References

 • Açıkgöz, O. E. (2019). Yenilikçi tüketime etki eden faktörler: giyilebilir teknoloji üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydan, S. ve Aydan, M. (2016). Sağlık hizmetlerinde bireysel ölçüm ve giyilebilir teknoloji: olası katkıları, güncel durum ve öneriler. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 325-342.
 • Aydın, N. (2019). Giyilebilir sağlık teknolojisinin geleceği. XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ/Türkiye, 614-619.
 • Bostancı, E. (2015). Medikal alanda kullanılan giyilebilir teknolojiler: uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Muğla/Türkiye, 549-552.
 • Casselman, J.,Onopa, N. and Khansa, L. (2017). Wearable healthcare: lessons from the past and a peek into the future. Telematics and Informatics, 34(7), 1011-1023.
 • Chen, J. W. and Mitomo, H. (2017). The underlying factors of the perceived usefulness of usingsmart wearable devices for disaster applications. Telematics and Informatics, 34(2017), 528–539.
 • Sönmez Çakır, F., Aytekin, A. ve Tüminçin, F. (2018). Nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 4(5), 84-95.
 • Daily Sabah (2019). Smartwatch sector maintains upward trend in Turkey. Available online: https://www.dailysabah.com/technology/2019/10/27/smartwatch-sector-maintains-upward-trend-in-turkey (accessed on: 10 April 2020).
 • Demirci, Ş. (2018). Giyilebilir teknolojilerin sağlık hizmetlerine ve sağlık hizmet kullanıcılarına etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 985-992.
 • Digital in 2019 Report (2019). Available online: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (accessed on: 13 April 2020). Erdmier, C., Hatcher, J. and Lee, M. (2016). Wearable device ımplications in the healthcare industry. Journal of Medical Engineering & Technology, 40(4), 141-148.
 • Grand View Research Report (2020). Available online: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-wearable-medical-device-market (accessed on: 9 April 2020).
 • Gopal, G. (2015). How wearable tech is transforming healthcare. The World Economic Forum COVID Action Platform. Available online: https://www.weforum.org/agenda/2015/10/how-wearable-tech-is-transforming-healthcare (accessed on: 16 April 2020). Global Market Insights Report (2020). Available online: https://www.gminsights.com/ (accessed on: 9 April 2020).
 • Günen, E. (2016). Giyilebilir teknolojileri sağlık için kullanıyoruz. Erişim adresi: http://fintechtime.com/tr/2016/07/giyilebilir-teknolojileri-saglik-icin-kullaniyoruz/ (Erişim:11 Nisan 2020).
 • Krey, M. (2019). Wearable device technology in healthcare-exploring constraining and enabling factors. In Fourth International Congress on Information and Communication Technology (pp. 1-13). Singapore: Springer. Available online: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0637-6_1
 • Lou, Z., Wang, L., Jiang, K., Wei, Z. and Shen, G. (2020). Reviews of wearable healthcare systems: materials, devices and system integration. Materials Science and Engineering, 140, 1-43.
 • Markets & Markets Research Report (2017). IoT analytics market by application (energy management, predictive maintenance & asset management, inventory management, remote monitoring), component, analytics type, deployment, organization size, & vertical - global forecast to 2022. Available online: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/iot-analytics.asp (accessed on: 9 April 2020).
 • Özgüner Kılıç, H. (2017). Giyilebilir teknoloji ürünleri pazarı ve kullanım alanları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4) 99-112.
 • Poongodi T., Krishnamurthi R., Indrakumari R., Suresh P. and Balusamy B. (2020). Wearable devices and IoT. Balas, V. E., Solanki, V. K., Kumar, R. and Ahad, M. A. R. (Eds.). A Handbook of Internet of Things in Biomedical and Cyber Physical System. Springer International Publishing, pp. 245-273.
 • PwC (2014). Health research institute and consumer intelligence series: health wearables: early days. Available online: https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/health-wearables-early-days.pdf (accessed on: 17 April 2020).
 • Report Consultant (2020). Global smart wearables in healthcare market 2020-2028. Available online: https://www.openpr.com/news/2071765/global-smart-wearables-in-healthcare-market-2020-2028 (accessed on: 20 April 2020).
 • Rutherford, J. J. (2010). Wearable technology health-care solutions for a growing global population. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 19(3), 19-24.
 • Salah, H., Macintosh, E. and Rajakulendran, N.(2014). Wearable tech: leveraging Canadian innovation to improve health. Mars market insights. Available online: https://healthwatchtech.com/wp-content/uploads/2017/08/Global-market-for-wearables.pdf (accessed on: 16 April 2020).
 • Sultan, N. (2015). Reflective thoughts on the potential and challenges of wearable technology for healthcare provision and medical education. International Journal of Information Management, 35 (5), 521–526.
 • Statista Research Department (2020). Number of connected wearable devices worldwide by region from 2015 to 2022. Available online: https://www.statista.com/statistics/490231/wearable-devices-worldwide-by-region/ (accessed on: 15 April 2020).
 • Steel, C. and Bennett, F. (2014). The potential of regulated wearable technology. Available online: https://www.paconsulting.com/newsroom/expert-opinion/pharmaceutical-market-europe-the-potential-of-regulated-wearable-technology-27-november-2014/ (accessed on: 9 April 2020).
 • Tractica Research Report (2016). Wearable device market forecasts. Available online: https://tractica.omdia.com/wp-content/uploads/2016/03/MD-WDMF-1Q16-ExecutiveSummary.pdf (accessed on: 9 April 2020).
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Cemre Eda Erkılıç 0000-0002-9662-1180

Aybüke Yalçın This is me 0000-0003-2414-0713

Publication Date October 28, 2020
Published in Issue Year 2020

Cite

APA Erkılıç, C. E., & Yalçın, A. (2020). Evaluation of the wearable technology market within the scope of digital health technologies. Gazi İktisat Ve İşletme Dergisi, 6(3), 310-323. https://doi.org/10.30855/gjeb.2020.6.3.006
22273
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.