Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume 8, Issue 3, 480 - 490, 31.12.2022

Abstract

References

 • [1] S.V. Bittencourt, M.S. Magalhães, M.E.N. Tavares, “Mechanical Behavior And Water İnfiltration of Pervious Concrete İncorporating Recycled Asphalt Pavement Aggregate” Case Studies in Construction Materials, vol. 14, pp. e00473, 2021. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00473
 • [2] M.A. Kareem, A.A. Raheem, K.O. Oriola, R. Abdulwahab, “A Review on Application of Oil Palm Shell As Aggregate İn Concrete - Towards Realising A Pollution-Free Environment And Sustainable Concrete” Environmental Challenges. vol. 8, pp. 100531, 2022. https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100531
 • [3] S. Erdem, M.A. Blankson, “Environmental Performance And Mechanical Analysis of Concrete Containing Recycled Asphalt Pavement (RAP) And Waste Precast Concrete As Aggregate” Journal of Hazardous Materials, vol. 264, pp. 403-410, 2014. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.11.040
 • [4] A. Adesina, S. Das, “Crack Properties, Toughness and Absorption Evaluation Of FRCC İncorporating Reclaimed Asphalt Pavement and Crumb Rubber As Aggregates” Cleaner Materials. vol. 1, pp. 100004, 2021. https://doi.org/10.1016/j.clema.2021.100004
 • [5] A. Abbadi, P.A.M. Basheer, J.P. Forth, “Effect of Hybrid Fibres on The Static Load Performance of Concrete Beams” Materials Today :Proceedings, vol. 65, pp. 681-687, 2022. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.263
 • [6] H. Zhao, B. Jia, H. Huang, Y. Mou, “Experimental Study on Basic Mechanical Properties of Basalt Fiber Reinforced Concrete” Materials. vol. 13, pp. 1362. 2020. https://doi.org/10.3390/ma13061362
 • [7] W. Lin, S. He, S. Qiao, Z. Xiang, Y. Qui, J. Zhang, J. Li, “Combined Effects of Expansive Agents and Glass Fibres on The Fracture Performance of Seawater and Sea-Sand Concrete” Journal of Materials Research and Technology, vol. 20, pp. 1839-1859, 2022. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.08.019
 • [8] K. Zhao, L. Zhao, J. Hou, X. Zhang, Z. Feng, S. Yang, “Effect of Vibratory Mixing on The Slump, Compressive Strength, and Density of Concrete with The Different Mix Proportions” Journal of Materials Research and Technology, vol. 15 pp. 4208-4219, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.10.033
 • [9] B. Dündar, E. Çınar, H. Özkaya, “Profillit katkılı lifli harçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi” İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.8 (2), pp. 17-27, 2019.
 • [10] I. Hussian, B. Ali, T. Akhtar, M.S. Jameel, S.S. Raza, “Comparison of Mechanical Properties of Concrete and Design Thickness of Pavement With Different Types of Fiber-Reinforcements (Steel, Glass, and Polypropylene)” Case Studies in Construction Materials, vol. 13, pp. e00429, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00429
 • [11] B. Dündar, E. Çınar, S. Peşin, “Bazalt ve karbon lif takviyeli betonların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması” Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 10 (4) pp. 1039-1048, 2020.
 • [12] S. Anandaraj, J. Rooby, P.O. Awoyera, R. Gobinath, “Structural Distress in Glass Fibre-Reinforced Concrete under Loading and Exposure to Aggressive Environments” Construction and Building Materials. vol. 197 pp. 862-870, 2019. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.090
 • [13] TS EN 197-1, Çimento- Bölüm 1: Genel çimentolar- Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri, TSE, Ankara Türkiye, 2012.
 • [14] TS EN 1008-2003, Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları, TSE, Ankara Türkiye, 2003.
 • [15] TS 706 EN 12620+A1, Beton agregaları, TSE, Ankara Türkiye, 2009.
 • [16] TS 802-2016, Beton karışım tasarımı hesap esasları, TSE, Ankara Türkiye, 2016.
 • [17] TS EN 12350-2, Beton- Taze beton deneyleri - Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi, TSE, Ankara Türkiye, 2019.
 • [18] TS EN 12390-3, Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayin, TSE, Ankara Türkiye, 2019.
 • [19] TS EN 12390-6, Beton- Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 6: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini, TSE, Ankara Türkiye, 2010.
 • [20] TS EN 1170-6. Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 6: Suya daldırma yoluyla su emme ve kuru yoğunluk tayini, TSE, Ankara Türkiye, 1999.
 • [21] TS 2824 EN 1338/AC, Zemin döşemesi için beton kaplama blokları-Gerekli şartlar ve deney metotları, TSE, Ankara Türkiye, 2009.
 • [22] M. Amin, B.A. Tayeh, İ.S. Agwa, “Investigating The Mechanical And Microstructure Properties of Fibre-Reinforced Lightweight Concrete under Elevated Temperatures” Case Studies in Construction Materials. vol. 13, pp. e00459, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00459
 • [23] N. Hossiney, H.K. Sepuri, M.K. Mohan, H.R. Arjun, S. Govindaraju, J. Chyne, “Alkali-Activated Concrete Paver Blocks Made with Recycled Asphalt Pavement (RAP) Aggregates. Case Studies” Construction Materials. vol. 12, pp. e00322, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2019.e00322
 • [24] Y., Khodair, M. Raza, “Sustainable Self-Consolidating Concrete Using Recycled Asphalt Pavement and High Volume of Supplementary Cementitious Materials” Construction and Building Materials. vol. 131, pp. 245-253, 2017. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.044
 • [25] Z. Marcalikova, M. Racek, P. Mateckova, R. Cajka, “Comparison of Tensile Strength Fiber Reinforced Concrete With Different Types of Fibers” Procedia Structural Integrity. vol. 28, pp. 950-956, 2020. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2020.11.068
 • [26] S. Ahmad, A. Umar, A. Masood, “Properties of Normal Concrete, Self-compacting Concrete and Glass Fibre-reinforced Self-compacting Concrete: An Experimental Study” Procedia Engineering. vol. 173, pp. 807-813, 2017. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.12.106

Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması

Year 2022, Volume 8, Issue 3, 480 - 490, 31.12.2022

Abstract

Beton hacminin büyük bir çoğunluğunu agregalar oluşturduğundan atık agregaların kullanımı, doğal agrega tüketimini azaltmak, atık bertarafına katkı sağlamak ve maliyeti düşürmek için tercih edilmektedir. Betondan beklenen en önemli özellik basınç dayanımıdır. Ancak bu çalışmada basınç dayanımın yanında betonların çekme dayanımlarını iyileştirmek amacıyla Kazınmış Asfalt Atığı (KAA) ile Cam Elyaf (CE) kullanılmıştır. Deneysel çalışma için KAA ağırlıkça %0 (REF), %30, %60 ve %90 oranlarında 0-4 mm boyutlarında kırma kum ile ikame edilerek, 6 mm uzunluğuna sahip olan CE ise ağırlıkça 0.5, 1 ve 1.5 kg/m3 miktarda karışıma dahil edilmiştir. Bağlayıcı olarak CEM I 42.5 R tipi çimento, agrega olarak da kırma kum (0-4 mm) ve kırma taş (4-12 mm) agregası kullanılmıştır. Su/çimento oranı 0.4 olarak sabit tutulmuştur. Beton numuneleri 15x15x15, 10x10x10 ve 7.1x7.1x7.1 cm boyutlarında üretilmiştir. Üretilen numuneler 7 ve 28 gün süreyle standart kür havuzunda bekletildikten sonra deneyler uygulanmıştır. Çalışmada kapsamında numunelere slump (çökme), basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı, birim hacim ağırlık, su emme, porozite ve aşınma direnci deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda, 28 günlük numunelerde en yüksek basınç dayanımı 63.84 MPa değeri ile REF numunesinde, en düşük dayanım ise 39.44 MPa değeriyle KAA90-CE1.5 numunesinde ölçülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda KAA’nın ikame oranı %30 ve CE kullanım miktarı 1.0 kg/m3 olarak belirlenmiştir.

References

 • [1] S.V. Bittencourt, M.S. Magalhães, M.E.N. Tavares, “Mechanical Behavior And Water İnfiltration of Pervious Concrete İncorporating Recycled Asphalt Pavement Aggregate” Case Studies in Construction Materials, vol. 14, pp. e00473, 2021. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00473
 • [2] M.A. Kareem, A.A. Raheem, K.O. Oriola, R. Abdulwahab, “A Review on Application of Oil Palm Shell As Aggregate İn Concrete - Towards Realising A Pollution-Free Environment And Sustainable Concrete” Environmental Challenges. vol. 8, pp. 100531, 2022. https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100531
 • [3] S. Erdem, M.A. Blankson, “Environmental Performance And Mechanical Analysis of Concrete Containing Recycled Asphalt Pavement (RAP) And Waste Precast Concrete As Aggregate” Journal of Hazardous Materials, vol. 264, pp. 403-410, 2014. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.11.040
 • [4] A. Adesina, S. Das, “Crack Properties, Toughness and Absorption Evaluation Of FRCC İncorporating Reclaimed Asphalt Pavement and Crumb Rubber As Aggregates” Cleaner Materials. vol. 1, pp. 100004, 2021. https://doi.org/10.1016/j.clema.2021.100004
 • [5] A. Abbadi, P.A.M. Basheer, J.P. Forth, “Effect of Hybrid Fibres on The Static Load Performance of Concrete Beams” Materials Today :Proceedings, vol. 65, pp. 681-687, 2022. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.263
 • [6] H. Zhao, B. Jia, H. Huang, Y. Mou, “Experimental Study on Basic Mechanical Properties of Basalt Fiber Reinforced Concrete” Materials. vol. 13, pp. 1362. 2020. https://doi.org/10.3390/ma13061362
 • [7] W. Lin, S. He, S. Qiao, Z. Xiang, Y. Qui, J. Zhang, J. Li, “Combined Effects of Expansive Agents and Glass Fibres on The Fracture Performance of Seawater and Sea-Sand Concrete” Journal of Materials Research and Technology, vol. 20, pp. 1839-1859, 2022. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.08.019
 • [8] K. Zhao, L. Zhao, J. Hou, X. Zhang, Z. Feng, S. Yang, “Effect of Vibratory Mixing on The Slump, Compressive Strength, and Density of Concrete with The Different Mix Proportions” Journal of Materials Research and Technology, vol. 15 pp. 4208-4219, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.10.033
 • [9] B. Dündar, E. Çınar, H. Özkaya, “Profillit katkılı lifli harçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi” İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.8 (2), pp. 17-27, 2019.
 • [10] I. Hussian, B. Ali, T. Akhtar, M.S. Jameel, S.S. Raza, “Comparison of Mechanical Properties of Concrete and Design Thickness of Pavement With Different Types of Fiber-Reinforcements (Steel, Glass, and Polypropylene)” Case Studies in Construction Materials, vol. 13, pp. e00429, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00429
 • [11] B. Dündar, E. Çınar, S. Peşin, “Bazalt ve karbon lif takviyeli betonların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması” Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 10 (4) pp. 1039-1048, 2020.
 • [12] S. Anandaraj, J. Rooby, P.O. Awoyera, R. Gobinath, “Structural Distress in Glass Fibre-Reinforced Concrete under Loading and Exposure to Aggressive Environments” Construction and Building Materials. vol. 197 pp. 862-870, 2019. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.090
 • [13] TS EN 197-1, Çimento- Bölüm 1: Genel çimentolar- Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri, TSE, Ankara Türkiye, 2012.
 • [14] TS EN 1008-2003, Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları, TSE, Ankara Türkiye, 2003.
 • [15] TS 706 EN 12620+A1, Beton agregaları, TSE, Ankara Türkiye, 2009.
 • [16] TS 802-2016, Beton karışım tasarımı hesap esasları, TSE, Ankara Türkiye, 2016.
 • [17] TS EN 12350-2, Beton- Taze beton deneyleri - Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi, TSE, Ankara Türkiye, 2019.
 • [18] TS EN 12390-3, Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayin, TSE, Ankara Türkiye, 2019.
 • [19] TS EN 12390-6, Beton- Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 6: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini, TSE, Ankara Türkiye, 2010.
 • [20] TS EN 1170-6. Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 6: Suya daldırma yoluyla su emme ve kuru yoğunluk tayini, TSE, Ankara Türkiye, 1999.
 • [21] TS 2824 EN 1338/AC, Zemin döşemesi için beton kaplama blokları-Gerekli şartlar ve deney metotları, TSE, Ankara Türkiye, 2009.
 • [22] M. Amin, B.A. Tayeh, İ.S. Agwa, “Investigating The Mechanical And Microstructure Properties of Fibre-Reinforced Lightweight Concrete under Elevated Temperatures” Case Studies in Construction Materials. vol. 13, pp. e00459, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00459
 • [23] N. Hossiney, H.K. Sepuri, M.K. Mohan, H.R. Arjun, S. Govindaraju, J. Chyne, “Alkali-Activated Concrete Paver Blocks Made with Recycled Asphalt Pavement (RAP) Aggregates. Case Studies” Construction Materials. vol. 12, pp. e00322, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2019.e00322
 • [24] Y., Khodair, M. Raza, “Sustainable Self-Consolidating Concrete Using Recycled Asphalt Pavement and High Volume of Supplementary Cementitious Materials” Construction and Building Materials. vol. 131, pp. 245-253, 2017. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.044
 • [25] Z. Marcalikova, M. Racek, P. Mateckova, R. Cajka, “Comparison of Tensile Strength Fiber Reinforced Concrete With Different Types of Fibers” Procedia Structural Integrity. vol. 28, pp. 950-956, 2020. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2020.11.068
 • [26] S. Ahmad, A. Umar, A. Masood, “Properties of Normal Concrete, Self-compacting Concrete and Glass Fibre-reinforced Self-compacting Concrete: An Experimental Study” Procedia Engineering. vol. 173, pp. 807-813, 2017. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.12.106

Details

Primary Language Turkish
Subjects Civil Engineering
Journal Section Articles
Authors

Turhan Can KARCI>
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-2993-0178
Türkiye


Behcet DÜNDAR> (Primary Author)
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
0000-0003-0724-9469
Türkiye


Emriye ÇINAR RESULOĞULLARI>
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9435-2968
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { gmbd1188514, journal = {Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, eissn = {2149-9373}, address = {Eti Mh. Ali Suavi Cd. Birecik. Sk. No:1 Gazi İş Merkezi Ofis No:98 Çankaya/ANKARA}, publisher = {Aydın KARAPINAR}, year = {2022}, volume = {8}, number = {3}, pages = {480 - 490}, title = {Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Karcı, Turhan Can and Dündar, Behcet and Çınar Resuloğulları, Emriye} }
APA Karcı, T. C. , Dündar, B. & Çınar Resuloğulları, E. (2022). Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 480-490 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gmbd/issue/74892/1188514
MLA Karcı, T. C. , Dündar, B. , Çınar Resuloğulları, E. "Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması" . Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (2022 ): 480-490 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gmbd/issue/74892/1188514>
Chicago Karcı, T. C. , Dündar, B. , Çınar Resuloğulları, E. "Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (2022 ): 480-490
RIS TY - JOUR T1 - Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması AU - Turhan CanKarcı, BehcetDündar, EmriyeÇınar Resuloğulları Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 480 EP - 490 VL - 8 IS - 3 SN - -2149-9373 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Journal of Engineering Sciences Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması %A Turhan Can Karcı , Behcet Dündar , Emriye Çınar Resuloğulları %T Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması %D 2022 %J Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-9373 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Karcı, Turhan Can , Dündar, Behcet , Çınar Resuloğulları, Emriye . "Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması". Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 / 3 (December 2022): 480-490 .
AMA Karcı T. C. , Dündar B. , Çınar Resuloğulları E. Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması. GJES. 2022; 8(3): 480-490.
Vancouver Karcı T. C. , Dündar B. , Çınar Resuloğulları E. Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2022; 8(3): 480-490.
IEEE T. C. Karcı , B. Dündar and E. Çınar Resuloğulları , "Kazınmış Asfalt Atığı ve Cam Elyaf ile Üretilen Betonların Fiziksel ve Mekanik Özeliklerinin Araştırılması", Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 480-490, Dec. 2022

Gazi Journal of Engineering Sciences (GJES) publishes open access articles under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY). 1366_2000-copia-2.jpg