Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ

Year 2020, Volume 9, Issue 9, 45 - 57, 19.12.2020

Abstract

“Yeni Medya’nın Baskıresme Olan Etkisi” isimli araştırma makalesinin konusu, yeni medya sanatı içinde baskıresim temelli üretimlerin izleyici ve sanatçı etkileşimleri açısından incelenmesidir. Araştırma makalesinde amaç; yeni medya sanatının kökenlerini açıklamak, yeni medya sanatının kapsamını, yeni medya sanatının baskıresim ile ilişkisini ve güncel baskıresim sanatçılarının yeni medya uygulamalarının, güncel baskıresim disiplinini nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında, Türkiye’de gerçekleşen güncel sanat etkinlikleri, karma ve kişisel sergiler izlenmiştir. İspanya’da gerçekleşen uluslararası baskıresim kongresi Impact 10’da gözlemler yapılmıştır. Kongre sırasında uluslararası sanatçıların projelerine ve sunumlarına izleyici ve dinleyici olarak katılım sağlanmıştır. Maureen Gamble, David Faithfull ve Ozan Bilginer ile e posta ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın kuramsal kısmında kaynak tarama yöntemleri kullanılmıştır. Güncel sanat pratikleri içinde geçmişi çok eskiye dayanmayan yeni medya sanatı hakkında özellikle Türkçe kaynak sıkıntısı bulunmaktadır. Yeni medya sanatının, baskıresim ile olan etkileşimi konusunda ise Türkçe veya başka yabancı dillerde az sayıda kaynakta sınırlı örneklere yer verilmiştir. “Yeni Medya’nın Baskıresme Olan Etkisi” isimli araştırmanın kendisinden sonra gelecek çalışmalara kaynak olması hedeflenmiştir. Baskıresim sanatçılarının yeni medya eğilimleri ve yeni medyanın baskıresme olan etkisi incelendiğinde; sanatçıların deneysel arayışları ve farklı malzeme kullanımlarının üretimlerinin büyük bir kısmını kapsadığı gözlemlenmiştir. Bütün bu değişim ve teknoloji kullanımına rağmen yeni medya araç ve ortamlarını kullanarak eserler üreten baskıresim sanatçılarının sayısının çok fazla olmadığı sonucuna varılmıştır.

References

 • Benjamin, W. (2002). Pasajlar / Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı (4 b.). (B. Tut, Dü., & A. Cemal, Çev.) İstanbul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bilginer, O. (2020, Mayıs 18). İşler Üzerine Metin. (S. T. Kaya, Röportaj Yapan)
 • Cançat, A. (2018). Yeni Medya Sanatı Üzerine... Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED)(40), 165-178.
 • Esmer, H. (2014, Şubat 24). Hayri Esmer Kişisel web Sayfası. Nisan 24, 2020 tarihinde www.hayriesmer.com: http://hayriesmer.com/makale/baskiresimde-deneysel-arayislar/53?ln=tr adresinden alındı
 • Evren, E. (2013). Yeni Medya Sanatı. İnet-Tr’13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı (s. 117). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Faithfull, D. (2018, Eylül 1). David Faithfull Blog Sayfası. 24 Nisan, 2020 tarihinde davidfaithfull.blogspot.com/: http://davidfaithfull.blogspot.com/2018/09/squid.html adresinden alındı
 • Faithfull, D. (2019, Aralık 21). David Faithfull Kişisel Web Sayfası. Nisan 2020 tarihinde www.davidfaithfull.co.uk: http://www.davidfaithfull.co.uk/cv.php adresinden alındı
 • Güner, A. (2019, Temmuz). Sanatta Yeni Medya ile Değişen İfade Olanakları: Banksy; “Girl With Balloon” Örneği. Akdeniz Sanat Dergisi, 13(24), 99-111.
 • Gamble, M. (2020, Mayıs 11). Word Of Mouth Projesi Hakkında. Word Of Mouth Boca a Boca Project. (S. T. Kaya, Röportaj Yapan)
 • Griffin, T. (2004, Eylül). Historical Survey. Artforum International , 43(1), 224-225,296.
 • Karaçalı, B. (2009). Türkiye'de Sanat ve Yeni Medya. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Roth, D. (2004). Roth time : [brochure] a Dieter Roth retrospective : March 12, 2004-June 7, 2004. New York: The Museum of Modern Art. https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_129_300163670.pdf adresinden alındı
 • Şengül, E. ( 2015 Nisan). Yeni Medya Sanatlarinin Çağdaş Sanat Eğitimindeki Yeri . 2. Sanat Ve Tasarim Eğitimi Sempozyumu Disiplinlerarası Tasarım Bildiriler Kitabı (s. 42). Ankara: Başkent Üniversitesi.
 • Tala, A. (2009). Installation & Experimental Printmaking (1 b.). Londra, İngiltere: A&C Black Publishers Limited.
 • Torun, A. (2015, Mayıs). Walter Benjamin, Sanat Eserinin Aurası ve Yeni Medya Sanatı. International Multilingual Academic Journal www.aasrc.org/Imaj, 2(1).
 • Uçar, A. (2014). Çağdaş Sanatta Kimlik Açılımı ve Yeni Önermeler. Ege Eğitim Dergisi.

IMPACT OF NEW MEDIA ON PRINTMAKING

Year 2020, Volume 9, Issue 9, 45 - 57, 19.12.2020

Abstract

The point of this research paper entitled “Impact of New Media on Printmaking” is to assess printmaking-based productions in new media art in terms of interactions with viewers and art. The objective is to explain origins of new media art and explore its scope, its relationship with printmaking, and how new media practices by contemporary printmakers affect the contemporary printmaking discipline. Current art events as well as group and solo exhibitions held in Turkey were viewed within the scope of research. Observations were made in Impact 10, an international printmaking conference held in Spain. During the conference, participation was made as a viewer and listener to the projects and presentations of the international artists. Interviews were made via e-mail with Maureen Gamble, David Faithfull and Ozan Bilginer. Literature review method was used for theoretical part of the research. There is particularly a scarcity in Turkish sources concerning new media art whose roots are relatively new compared to other contemporary art practices. Similarly, a couple of sources in Turkish or any other languages discuss the new media art’s interaction with printmaking by including limited examples. It has been aimed that the research paper “Impact of New Media on Printmaking” will be a source for future studies. When analyzed printmakers’ inclination toward new media and impact of new media on printmaking, it has been observed that majority of artists’ productions consist of their experimental searches and usage of various materials. Despite of all this change and usage of technology, it has been inferred that the number of printmakers who produce work by using the means and environments of new media are few if any.

References

 • Benjamin, W. (2002). Pasajlar / Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı (4 b.). (B. Tut, Dü., & A. Cemal, Çev.) İstanbul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bilginer, O. (2020, Mayıs 18). İşler Üzerine Metin. (S. T. Kaya, Röportaj Yapan)
 • Cançat, A. (2018). Yeni Medya Sanatı Üzerine... Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED)(40), 165-178.
 • Esmer, H. (2014, Şubat 24). Hayri Esmer Kişisel web Sayfası. Nisan 24, 2020 tarihinde www.hayriesmer.com: http://hayriesmer.com/makale/baskiresimde-deneysel-arayislar/53?ln=tr adresinden alındı
 • Evren, E. (2013). Yeni Medya Sanatı. İnet-Tr’13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı (s. 117). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Faithfull, D. (2018, Eylül 1). David Faithfull Blog Sayfası. 24 Nisan, 2020 tarihinde davidfaithfull.blogspot.com/: http://davidfaithfull.blogspot.com/2018/09/squid.html adresinden alındı
 • Faithfull, D. (2019, Aralık 21). David Faithfull Kişisel Web Sayfası. Nisan 2020 tarihinde www.davidfaithfull.co.uk: http://www.davidfaithfull.co.uk/cv.php adresinden alındı
 • Güner, A. (2019, Temmuz). Sanatta Yeni Medya ile Değişen İfade Olanakları: Banksy; “Girl With Balloon” Örneği. Akdeniz Sanat Dergisi, 13(24), 99-111.
 • Gamble, M. (2020, Mayıs 11). Word Of Mouth Projesi Hakkında. Word Of Mouth Boca a Boca Project. (S. T. Kaya, Röportaj Yapan)
 • Griffin, T. (2004, Eylül). Historical Survey. Artforum International , 43(1), 224-225,296.
 • Karaçalı, B. (2009). Türkiye'de Sanat ve Yeni Medya. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Roth, D. (2004). Roth time : [brochure] a Dieter Roth retrospective : March 12, 2004-June 7, 2004. New York: The Museum of Modern Art. https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_129_300163670.pdf adresinden alındı
 • Şengül, E. ( 2015 Nisan). Yeni Medya Sanatlarinin Çağdaş Sanat Eğitimindeki Yeri . 2. Sanat Ve Tasarim Eğitimi Sempozyumu Disiplinlerarası Tasarım Bildiriler Kitabı (s. 42). Ankara: Başkent Üniversitesi.
 • Tala, A. (2009). Installation & Experimental Printmaking (1 b.). Londra, İngiltere: A&C Black Publishers Limited.
 • Torun, A. (2015, Mayıs). Walter Benjamin, Sanat Eserinin Aurası ve Yeni Medya Sanatı. International Multilingual Academic Journal www.aasrc.org/Imaj, 2(1).
 • Uçar, A. (2014). Çağdaş Sanatta Kimlik Açılımı ve Yeni Önermeler. Ege Eğitim Dergisi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Art
Journal Section Articles
Authors

Sezin TÜRK KAYA> (Primary Author)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0002-1570-3169
Türkiye

Publication Date December 19, 2020
Submission Date June 24, 2020
Acceptance Date December 1, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 9, Issue 9

Cite

Bibtex @research article { gorunum757315, journal = {Görünüm}, issn = {2458-8970}, address = {Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark Yerleşkesi Atatürk Bulvarı 41300 İzmit/Kocaeli}, publisher = {Kocaeli University}, year = {2020}, volume = {9}, number = {9}, pages = {45 - 57}, title = {YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Türk Kaya, Sezin} }
APA Türk Kaya, S. (2020). YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ . Görünüm , 9 (9) , 45-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gorunum/issue/58419/757315
MLA Türk Kaya, S. "YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ" . Görünüm 9 (2020 ): 45-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gorunum/issue/58419/757315>
Chicago Türk Kaya, S. "YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ". Görünüm 9 (2020 ): 45-57
RIS TY - JOUR T1 - IMPACT OF NEW MEDIA ON PRINTMAKING AU - SezinTürk Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Görünüm JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 57 VL - 9 IS - 9 SN - 2458-8970- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Vision YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ %A Sezin Türk Kaya %T YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ %D 2020 %J Görünüm %P 2458-8970- %V 9 %N 9 %R %U
ISNAD Türk Kaya, Sezin . "YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ". Görünüm 9 / 9 (December 2020): 45-57 .
AMA Türk Kaya S. YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ. Vision. 2020; 9(9): 45-57.
Vancouver Türk Kaya S. YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ. Görünüm. 2020; 9(9): 45-57.
IEEE S. Türk Kaya , "YENİ MEDYA’NIN BASKIRESME ETKİSİ", Görünüm, vol. 9, no. 9, pp. 45-57, Dec. 2020

İndex Bilgisi

Asos İndex