ISSN: 2458-8970
e-ISSN: 2458-8970
Founded: 2015
Publisher: Kocaeli University
Cover Image
 

Görünüm Dergisi'nin 15. sayısı içim makale kabul süreci devam etmektedir.  Başvuru için son tarih 15.04.2024 olarak belirlenmiştir. Başvurularınızı Dergipark üzerinden yapabilirsiniz. Gönderilen aday makaleler akademik kriterlere uygun olarak intihal.net  ile taranmaktadır. Benzerlik oranı en fazla %10 olan makaleler değerlendirilmeye alınır.

Research Article

ÇAĞDAŞ SANATTA SERAMİK MALZEME ile OLUŞTURULAN ENSTALASYON ÖRNEKLERİ

İndex Bilgisi

Asos İndex