ISSN: 2458-8970
Founded: 2015
Publisher: Kocaeli University
Cover Image
       

Görünüm Dergisi'nin 14. sayısı içim makale kabul süreci devam etmektedir.  Başvuru için son tarih 15.09.2022 olarak belirlenmiştir. Başvurularınızı Dergipark üzerinden yapabilirsiniz. Gönderilen aday makaleler akademik kriterlere uygun olarak Ithenticate intihal programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı en fazla %10 olan makaleler değerlendirilmeye alınır.

İndex Bilgisi

Asos İndex