ISSN: 2458-8970
Founded: 2015
Period: Biannually
Publisher: Kocaeli University
Cover Image
       

Görünüm Dergisi'nin 13. sayısı içim makale kabul süreci devam etmektedir.  Başvuru için son tarih 06.05.2022 olarak belirlenmiştir. Başvurularınızı Dergipark üzerinden yapabilirsiniz. Gönderilen aday makaleler akademik kriterlere uygun olarak Ithenticate intihal programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı en fazla %10 olan makaleler değerlendirilmeye alınır.

Submission Date: Start: June 15, 2022 End: September 15, 2022

İndex Bilgisi

Asos İndex