Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 97 - 126, 28.01.2020
https://doi.org/10.37246/grid.647325

Abstract

Bu araştırma, üç boyutlu biçim bilgisini geliştirmek için geleneksel eğitim modeliyle hesaplamalı tasarım yaklaşımını birleştirmenin mümkün olup olmayacağını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, araştırma konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası birçok yayın incelenerek kuramsal çerçevenin oluşturulması sağlanmış ve mimarlık temel tasarım eğitimi almış 42 öğrenci ile atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışmasının değerlendirilmesinin yapılabilmesi için atölyeye katılan öğrencilerle anket yapılarak veri toplanmıştır. Anket çalışması ile elde edilen veriler istatistik değerlendirme programı (SPSS) ile değerlendirilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin atölye sürecinde bireysel kazanımlar olarak; %82,9’unun şekil uzay algısı gelişimi, %92,7’sinin üç boyutlu düşünme becerisi, %39’unun özgüven ve karar verme yetisini kullanma, %73,2’sinin deneyip yanılma şansına sahip olma, %95,1’inin yaparken öğrenme becerisi edindikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin grup çalışması kazanımları olarak %87,2’si iş bölümünü gerçekleştirebilme, %84,6’sı birlikte karar verme deneyimi, %79,5’ini tartışma, fikir alışverişi ortamında öğrenme, gibi kazanımlar edindikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğrendikleri tasarım modelleri incelendiğinde; %82,1’inin düzgün dört yüzlünün kenar, köşe ve yüzey sayılarının kavranması, %79,5’inin küpün kenar, köşe ve yüzey sayılarını kavradıkları tespit edilmiştir. Çalışma; bir biçimlendirme yöntemi olarak ve hesaplamalı tasarımın temel kazanımlarını sağlaması bakımından büyük oranda başarı sağlamıştır. Üç boyutlu biçim bilgisini geliştirmek ve geleneksel eğitim modeliyle hesaplamalı tasarım yaklaşımını birleştirmede polihedronların, uygun bir tasarım nesnesi olduğu belirlenmiştir.

References

 • Armstrong, T. (2009). Multiple intelligences in the classroom (3rd. Ed.). Alexandra, Usa: ASCD Publishing, ss:68-112
 • Ataseven, O. (2011) Oluşum süreci içinde türk heykel sanatına ilişkin kısa bir değerlendirme Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi, 1(2), ss:74
 • Beşlioğlu, B. (2013). Türkiyede hesaplamalı tasarım kültürü:1950-1980, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, ss:88-95
 • Gausa, M., Guallart, V., Müller, W., Soriano, F, Porras, F. & Morales, J. (2003). The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age. Barcelona: Ingoprint SA., ss:47
 • Hançerlioğlu, O. (2010). Düşünce Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, ss:269-312
 • https://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/584/computetymology.html (E.T. 11.12.2017)
 • https://www.thefreedictionary.com/compute (E.T. 10.12.2017)
 • https://nazmimetin.wordpress.com/sanat/turk-da-vincisi-ilhan-komanin-eserleri-ve-hayati/ (E.T. 09.01.2020)
 • https://twitter.com/scaramouchmor/status/814865011948527616 (E.T. 09.01.2020)
 • http://tabletopwhale.com/page11/ (E.T. 02.11.2017)
 • http://www.zvihecker.com/projects/ramot_housing-113-1.html#18 (E.T. 09.01.2020)
 • Karakırık, E. (2011). Dinamik geometri ve Sketchpad ile geometri öğretimi. Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı içinde. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım, ss:125
 • Koman, İ. (1983). ” π+π+π+π+⋯", yayınlanmamış metin, İlhan Koman Vakfı Arşivi, ss:78
 • Stevens, G.(1990). The reasoning architect mathematics and science in design. Singapore: Mc Graw Hill Publishing company, ss:112
 • Sunagawa, I. (2005). Crystals, growth morphology and perfection. New York: Cambridge University Press, ss:66
 • Şahinler, O., Kızıl, F. (2014). Mimarlıkta teknik resim (12.Baskı). İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, ss:144
 • Yalınay Çinici, Ş. (2012). Computation, çevirisi ve anlaması kolay olmayan dil, Düşünce Ve Mimarlık. Dosya, 29, TMMOB Ankara Şubesi, ss:25
 • Yurtsever, H. (2008). Uygulamalı Estetik. Ankara: Art Basın Yayın, ss:55-152

The Effects of Polyhedrons in Developing Three Dimensional Form Perception

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 97 - 126, 28.01.2020
https://doi.org/10.37246/grid.647325

Abstract

This study was conducted to determine whether it is possible to combine the traditional education model and computational design approach to improve the three dimensional morphology. In this study, many national and international publications related to the research subject were examined and a theoretical framework was established and a workshop was conducted with 42 students who received architectural basic design education. In order to evaluate the workshop, a questionnaire was collected with the students who participated in the workshop. The data obtained from the survey were evaluated with the statistical evaluation program (SPSS). In the study, students' individual gains in the workshop process; shape space perception development 82.9%, three-dimensional thinking skills 92.7%, self-confidence and decision-making ability to use 39%, 73.2% to have the chance to try and error, 95.1% of learning skills, while they were found to have acquired. Students' group work gains; 87.2%, the decision-making experience 84.6%, the discussion and exchange of ideas 79.5%. When the design models learned by the students are examined; understanding of the number of edges, corners and surfaces of smooth four sides was determined as 82.1%, and the number of edges, corners and surfaces of the cube was 79.5%. In this study; as a formatting method and computational design has achieved a great deal of success in terms of providing basic gains. Polyhedrons have been identified as a suitable design object in order to improve the three-dimensional morphology and to combine the traditional education model with computational design approach.

References

 • Armstrong, T. (2009). Multiple intelligences in the classroom (3rd. Ed.). Alexandra, Usa: ASCD Publishing, ss:68-112
 • Ataseven, O. (2011) Oluşum süreci içinde türk heykel sanatına ilişkin kısa bir değerlendirme Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi, 1(2), ss:74
 • Beşlioğlu, B. (2013). Türkiyede hesaplamalı tasarım kültürü:1950-1980, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, ss:88-95
 • Gausa, M., Guallart, V., Müller, W., Soriano, F, Porras, F. & Morales, J. (2003). The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age. Barcelona: Ingoprint SA., ss:47
 • Hançerlioğlu, O. (2010). Düşünce Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, ss:269-312
 • https://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/584/computetymology.html (E.T. 11.12.2017)
 • https://www.thefreedictionary.com/compute (E.T. 10.12.2017)
 • https://nazmimetin.wordpress.com/sanat/turk-da-vincisi-ilhan-komanin-eserleri-ve-hayati/ (E.T. 09.01.2020)
 • https://twitter.com/scaramouchmor/status/814865011948527616 (E.T. 09.01.2020)
 • http://tabletopwhale.com/page11/ (E.T. 02.11.2017)
 • http://www.zvihecker.com/projects/ramot_housing-113-1.html#18 (E.T. 09.01.2020)
 • Karakırık, E. (2011). Dinamik geometri ve Sketchpad ile geometri öğretimi. Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı içinde. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım, ss:125
 • Koman, İ. (1983). ” π+π+π+π+⋯", yayınlanmamış metin, İlhan Koman Vakfı Arşivi, ss:78
 • Stevens, G.(1990). The reasoning architect mathematics and science in design. Singapore: Mc Graw Hill Publishing company, ss:112
 • Sunagawa, I. (2005). Crystals, growth morphology and perfection. New York: Cambridge University Press, ss:66
 • Şahinler, O., Kızıl, F. (2014). Mimarlıkta teknik resim (12.Baskı). İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, ss:144
 • Yalınay Çinici, Ş. (2012). Computation, çevirisi ve anlaması kolay olmayan dil, Düşünce Ve Mimarlık. Dosya, 29, TMMOB Ankara Şubesi, ss:25
 • Yurtsever, H. (2008). Uygulamalı Estetik. Ankara: Art Basın Yayın, ss:55-152

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Articles
Authors

Rabia AKGÜL>
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2323-7495
Türkiye


Hasan BEGEÇ> (Primary Author)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ
0000-0002-0137-2848
Türkiye

Publication Date January 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { grid647325, journal = {GRID - Architecture Planning and Design Journal}, eissn = {2619-9556}, address = {Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Balgat Kampüsü, Öğretmenler Caddesi, No: 14, 06530 Balgat/ANKARA/TÜRKİYE}, publisher = {Cankaya University}, year = {2020}, volume = {3}, number = {1}, pages = {97 - 126}, doi = {10.37246/grid.647325}, title = {Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri}, key = {cite}, author = {Akgül, Rabia and Begeç, Hasan} }
APA Akgül, R. & Begeç, H. (2020). Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri . GRID - Architecture Planning and Design Journal , 3 (1) , 97-126 . DOI: 10.37246/grid.647325
MLA Akgül, R. , Begeç, H. "Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri" . GRID - Architecture Planning and Design Journal 3 (2020 ): 97-126 <https://dergipark.org.tr/en/pub/grid/issue/52111/647325>
Chicago Akgül, R. , Begeç, H. "Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri". GRID - Architecture Planning and Design Journal 3 (2020 ): 97-126
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of Polyhedrons in Developing Three Dimensional Form Perception AU - RabiaAkgül, HasanBegeç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37246/grid.647325 DO - 10.37246/grid.647325 T2 - GRID - Architecture Planning and Design Journal JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 126 VL - 3 IS - 1 SN - -2619-9556 M3 - doi: 10.37246/grid.647325 UR - https://doi.org/10.37246/grid.647325 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 GRID - Architecture Planning and Design Journal Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri %A Rabia Akgül , Hasan Begeç %T Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri %D 2020 %J GRID - Architecture Planning and Design Journal %P -2619-9556 %V 3 %N 1 %R doi: 10.37246/grid.647325 %U 10.37246/grid.647325
ISNAD Akgül, Rabia , Begeç, Hasan . "Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri". GRID - Architecture Planning and Design Journal 3 / 1 (January 2020): 97-126 . https://doi.org/10.37246/grid.647325
AMA Akgül R. , Begeç H. Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri. GRID. 2020; 3(1): 97-126.
Vancouver Akgül R. , Begeç H. Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri. GRID - Architecture Planning and Design Journal. 2020; 3(1): 97-126.
IEEE R. Akgül and H. Begeç , "Üç Boyutlu Biçim Algısını Geliştirmede Polihedronların Etkileri", GRID - Architecture Planning and Design Journal, vol. 3, no. 1, pp. 97-126, Jan. 2020, doi:10.37246/grid.647325