Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yaşlandırılmış AA7075 Alaşımında Solüsyona Alma Sıcaklığının Aşınma Performansına Etkisinin İncelenmesi

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 233 - 239, 30.03.2018
https://doi.org/10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.336024

Abstract

Bu çalışmada, yaşlandırma ısıl işlem öncesi farklı solüsyona alma sıcaklıklarının (465 °C, 470 °C, 475 °C, 480 °C ve 485 °C) AA7075 alaşımının mikro yapı ve aşınma davranışları üzerine etkisi araştırılmıştır. Yaşlandırılan alaşımların mikro yapı incelemelerinde taramalı elektron mikroskobu kullanılmıştır. Aşınma testleri pin-on-disk tipi aşınma cihazında 1,5 ms-1 kayma hızı, 30 N yük ve dört farklı (500 m, 1000 m, 1500 m ve 2000 m) kayma mesafesi kullanılarak yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, solüsyona alma sıcaklığındaki artışa paralel olarak alaşımların sertliklerinin arttığı ve 30 N yük uygulanarak yapılan aşınma testlerinde en düşük ağırlık kaybının 485 °C’de solüsyona alınan ve 120 °C’de 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımında elde edildiği belirlenmiştir. Genel olarak aşınma yüzeyi SEM görüntülerinden, hem adhesiv aşınma mekanizmasının hem de abrasif aşınma mekanizmasının aktif olduğu belirlenmiştir. 

References

  • Referans1 D. Özyürek, R Yılmaz,. E. Kibar, The effect of retrogression parameters in RRA treatment on tensile of 7075 aluminum alloys, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27:1(2012) 193-203.
  • Referans2 R. Yılmaz, D. Özyürek, E. Kibar, The effect of retrogression parameters on hardness and wear behaviors of 7075 aluminum alloys, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27: 2 (2012) 429-438.
  • Referans3 H. Kaya, M. Uçar, A. Cengiz, D. Özyürek, A. Çalişkan, R.E Ergül, The effect of aging on the machinability of AA7075 aluminum alloy, Scientific Research and Essays, 7: 27 (2012) 2424-2430.
  • Referans4 A. Fakioglu, D. Özyürek., R. Yılmaz., Effects of different heat treatment conditions on fatigue behavior of AA7075 alloy, High Temperature Materials and Processes, 32: 4 (2013) 345-351.
  • Referans5 H. Kaya, M Uçar, A. Cengiz, R. Samur, D. Özyürek, A. Çalışkan, Novel moulding technigue for ECAP process and effects on hardness of AA7075, Mechanika, 20:1 (2014) 5-10.
  • Referans6 E. Kibar, R. Yılmaz, D. Özyürek, Wear properties of 7075 aluminium alloys produced by powder metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, TURKEY, 69-76, 08-12 October 2008.
  • Referans7 . A. Fakioglu, D. Özyürek, Effects of Re-aging on the fatigue properties of aluminium alloy AA7075, Materials Testing, 56:7-8 (2014) 575-582.
  • Referans8 . Y. Komura, K. Tokunaga, Structural studies of stacking variants in Mg-base Friauf–Laves phases , Acta Crystallographica Section B: Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 36: 7 (1980) 1548-1554.
  • Referans9 J.L. Cavazos, R Colas, Precipitation in a heat- treable aluminium alloy cooled at different rates, Materials Characterization, 47:3 (2001) 175-179.

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 233 - 239, 30.03.2018
https://doi.org/10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.336024

Abstract

References

  • Referans1 D. Özyürek, R Yılmaz,. E. Kibar, The effect of retrogression parameters in RRA treatment on tensile of 7075 aluminum alloys, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27:1(2012) 193-203.
  • Referans2 R. Yılmaz, D. Özyürek, E. Kibar, The effect of retrogression parameters on hardness and wear behaviors of 7075 aluminum alloys, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27: 2 (2012) 429-438.
  • Referans3 H. Kaya, M. Uçar, A. Cengiz, D. Özyürek, A. Çalişkan, R.E Ergül, The effect of aging on the machinability of AA7075 aluminum alloy, Scientific Research and Essays, 7: 27 (2012) 2424-2430.
  • Referans4 A. Fakioglu, D. Özyürek., R. Yılmaz., Effects of different heat treatment conditions on fatigue behavior of AA7075 alloy, High Temperature Materials and Processes, 32: 4 (2013) 345-351.
  • Referans5 H. Kaya, M Uçar, A. Cengiz, R. Samur, D. Özyürek, A. Çalışkan, Novel moulding technigue for ECAP process and effects on hardness of AA7075, Mechanika, 20:1 (2014) 5-10.
  • Referans6 E. Kibar, R. Yılmaz, D. Özyürek, Wear properties of 7075 aluminium alloys produced by powder metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference, Ankara, TURKEY, 69-76, 08-12 October 2008.
  • Referans7 . A. Fakioglu, D. Özyürek, Effects of Re-aging on the fatigue properties of aluminium alloy AA7075, Materials Testing, 56:7-8 (2014) 575-582.
  • Referans8 . Y. Komura, K. Tokunaga, Structural studies of stacking variants in Mg-base Friauf–Laves phases , Acta Crystallographica Section B: Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 36: 7 (1980) 1548-1554.
  • Referans9 J.L. Cavazos, R Colas, Precipitation in a heat- treable aluminium alloy cooled at different rates, Materials Characterization, 47:3 (2001) 175-179.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Published Date 6.cilt 1.sayı
Journal Section Tasarım ve Teknoloji
Authors

Musa YILDIRIM
Türkiye


İjlal ŞİMŞEK
0000-0001-6542-8567
Türkiye


Dursun ÖZYÜREK
Türkiye

Publication Date March 30, 2018
Application Date August 24, 2017
Published in Issue Year 2018, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Yıldırım, M. , Şimşek, İ. & Özyürek, D. (2018). Yaşlandırılmış AA7075 Alaşımında Solüsyona Alma Sıcaklığının Aşınma Performansına Etkisinin İncelenmesi . Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology , 6 (1) , 233-239 . DOI: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.336024

                                TRINDEX     16167        16166    21432    logo.png

      

    e-ISSN:2147-9526