Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen 7075 Al Alaşımlarında Mn Miktarının Aşınma Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Year 2018, Volume 6, Issue 2, 269 - 276, 30.06.2018
https://doi.org/10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.336025

Abstract

Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemiyle AA7075 alaşımına Mn ilave edilerek üretilen alaşımların mikro yapı, sertlik ve aşınma davranışları incelenmiştir. Alaşımlar, gaz atomize 7075 Al alaşım tozlarına 4 farklı oranda (%0,5, %1, %2 ve % 3) Mn ilave edilerek mekanik alaşımlama yöntemi ile üretilmiştir. Üretilen alaşım tozları soğuk preslenerek ön şekillendirildikten sonra atmosfer kontrollü ortamda sinterlenmiştir. Farklı miktarda Mn ilave edilerek üretilen numunelerin mikro yapı incelemeleri taramalı elektron mikroskobuyla yapılmıştır. Sertlik ölçümleri mikro sertlik cihazında, aşınma testleri pin-on-disk tipi aşınma cihazında 15 N yük altında dört farklı kayma mesafesinde test edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda alaşıma ilave edilen Mn miktarı arttıkça sertliğin arttığı bunun yanında aşınma testleri sonucu ağırlık kaybının azaldığı belirlenmiştir.

References

 • Referans1 T. Dursun, C. Soutis, Recent developments in advanced aircraft aluminium alloys, Materials and Design, 56 (2014) 862-871.
 • Referans2 A. Fakioglu, D. Özyürek., R. Yılmaz., Effects of different heat treatment conditions on fatigue behavior of AA7075 alloy, High Temperature Materials and Processes, 32: 4 (2013) 345-351.
 • Referans3 A.D. Isadare, B. Aremo, M.O. Adeoye, O.J. Olawale, M.D. Shittu, Effect of heat treatment on some mechanical properties of 7075 aluminium alloy, Materials Research, 16:1(2013) 190-194.
 • Referans4 D. Özyürek, R Yılmaz,. E. Kibar, The effect of retrogression parameters in RRA treatment on tensile of 7075 aluminum alloys, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27:1(2012) 193-203.
 • Referans5 S. Nam, D. Lee, The effect of Mn on the mechanical behavior of Al alloys, Metals and Materials, 6:1 (2000) 13-16.
 • Referans6 M. Yıldırım, D. Özyürek, M. Gürü, The Effects of Precipitate Size on the Hardness and Wear Behaviors of Aged 7075 Aluminum Alloys Produced by Powder Metallurgy Route, Arabian Journal for Science and Engineering, 41:11 (2016) 4273-4281.
 • Referans7 A.D.P. LaDelpha, H. Neubing, D.P. Bishop, Metallurgical assessment of an emerging Al-Zn-Mg-Cu P/M alloy, Materials Science and Engineering A, 520:1-2 (2009) 105-113.

Year 2018, Volume 6, Issue 2, 269 - 276, 30.06.2018
https://doi.org/10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.336025

Abstract

References

 • Referans1 T. Dursun, C. Soutis, Recent developments in advanced aircraft aluminium alloys, Materials and Design, 56 (2014) 862-871.
 • Referans2 A. Fakioglu, D. Özyürek., R. Yılmaz., Effects of different heat treatment conditions on fatigue behavior of AA7075 alloy, High Temperature Materials and Processes, 32: 4 (2013) 345-351.
 • Referans3 A.D. Isadare, B. Aremo, M.O. Adeoye, O.J. Olawale, M.D. Shittu, Effect of heat treatment on some mechanical properties of 7075 aluminium alloy, Materials Research, 16:1(2013) 190-194.
 • Referans4 D. Özyürek, R Yılmaz,. E. Kibar, The effect of retrogression parameters in RRA treatment on tensile of 7075 aluminum alloys, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 27:1(2012) 193-203.
 • Referans5 S. Nam, D. Lee, The effect of Mn on the mechanical behavior of Al alloys, Metals and Materials, 6:1 (2000) 13-16.
 • Referans6 M. Yıldırım, D. Özyürek, M. Gürü, The Effects of Precipitate Size on the Hardness and Wear Behaviors of Aged 7075 Aluminum Alloys Produced by Powder Metallurgy Route, Arabian Journal for Science and Engineering, 41:11 (2016) 4273-4281.
 • Referans7 A.D.P. LaDelpha, H. Neubing, D.P. Bishop, Metallurgical assessment of an emerging Al-Zn-Mg-Cu P/M alloy, Materials Science and Engineering A, 520:1-2 (2009) 105-113.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Original Articles
Authors

Musa YILDIRIM
Türkiye


Dursun ÖZYÜREK
Türkiye

Publication Date June 30, 2018
Application Date August 24, 2017
Published in Issue Year 2018, Volume 6, Issue 2

Cite

APA Yıldırım, M. & Özyürek, D. (2018). Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen 7075 Al Alaşımlarında Mn Miktarının Aşınma Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi . Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology , 6 (2) , 269-276 . DOI: 10.29109/http-gujsc-gazi-edu-tr.336025

                                TRINDEX     16167        16166    21432    logo.png

      

    e-ISSN:2147-9526