BibTex RIS Cite

Opinions of Parents Children’s Participation Right

Year 2020, Volume: 11 Issue: Ek, 331 - 346, 31.12.2020

Abstract

Children's involvement in decision-making and expressing their opinions on issues that concern them ensures that the right to participate is applied in the family. The study, in which the screening model is used, aims to examine the opinions of the parents of the children attending preschool education about children’s participation rights. Selected by simple random sampling method, a total of 270 parents of 60-72 months old children attending kindergartens and nursery classes of elementary schools affiliated to the Directorate of National Education in Afyonkarahisar Province in the 2020-2021 academic year were included in the study. An opinion form was used as the data collection tool in the study, which included demographic information about parents and questions about parents' opinions on the right to participate at home and in school. Parents gave helping in household chores the most and social activity the least at home as well as taking part in activities the most in school as examples of participation. Parents stated that they mostly decided on social activities and meal selection with their children at home. Parents emphasized the most that the activities should be organized at schools and children should be supported socially in order to realize their right to participate in school. In addition, it was determined that parents had an awareness of children's right to participate, but they needed guidance on how to ensure this.

References

  • Adhikari, H. (2016). Children’s participation decision making process in the family affairs of female commercial sex workers (FCSWS) and its’ impact. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 8(1), 99-111.
  • Akgül, M. Ş. (2015). İlkokul öğrenci velilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
  • Akyüz, E. (2016). Çocuk hukuku. Ankara: Pegem Yayınları.
  • Anaby, D., Law, M., Hanna, S., & Dematteo, C. (2012). Predictors of change in participation rates following acquired brain injury: Results of a longitudinal study. Developmental Medicine and Child Neurology, 54, 339 346. https://doi.org/10.1111/j.14698749.2011.04204.x
  • Avcı, N. ve Akar Gençer, N. (2017). Ebeveynlerin gözünden çocuğun kendi yaşamına katılma hakkı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 546-555. doi: 10.17719/jisr.20175334143

Anne Babaların Çocukların Katılım Hakkına Yönelik Görüşleri

Year 2020, Volume: 11 Issue: Ek, 331 - 346, 31.12.2020

Abstract

Ailede çocukların kendilerini ilgilendiren konular ile ilgili karar verme süreçlerine dahil olmaları ve görüşlerini bildirmeleri katılım hakkının ailede uygulanabilmesini sağlar. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların anne ve babaların çocukların katılım hakkına yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmaya 2020-2021 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokulların anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocukların basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 270 anne ve baba dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, anne babalara ilişkin demografik bilgilerin ve çocukların evde ve okulda katılım hakkına yönelik görüşlerini bildirmeye yönelik soruların yer aldığı bir görüş bildirme formu kullanılmıştır. Anne babalar evde katılıma ilişkin örnek olarak en çok ev işlerine yardımcı olmayı en az sosyal aktiviteyi, okulda ise en çok çocukların etkinliklerde yer almalarını vermiştir. Anne babalar evde çocukları ile birlikte en çok sosyal aktivitelere ve yemek seçimine karar verdiklerini belirtmiştir. Anne babalar okulda katılım hakkının gerçekleşmesi için en çok etkinliklerin düzenlenmesi ve çocukların sosyal açıdan desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca anne babaların katılım hakkına ilişkin bir farkındalığa sahip oldukları fakat bunun nasıl sağlanması gerektiği ile ilgili rehberliğe gereksinim duydukları belirlenmiştir.

References

  • Adhikari, H. (2016). Children’s participation decision making process in the family affairs of female commercial sex workers (FCSWS) and its’ impact. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 8(1), 99-111.
  • Akgül, M. Ş. (2015). İlkokul öğrenci velilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
  • Akyüz, E. (2016). Çocuk hukuku. Ankara: Pegem Yayınları.
  • Anaby, D., Law, M., Hanna, S., & Dematteo, C. (2012). Predictors of change in participation rates following acquired brain injury: Results of a longitudinal study. Developmental Medicine and Child Neurology, 54, 339 346. https://doi.org/10.1111/j.14698749.2011.04204.x
  • Avcı, N. ve Akar Gençer, N. (2017). Ebeveynlerin gözünden çocuğun kendi yaşamına katılma hakkı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 546-555. doi: 10.17719/jisr.20175334143
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Tugce Akyol 0000-0002-5860-9236

Publication Date December 31, 2020
Submission Date December 9, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 11 Issue: Ek

Cite

APA Akyol, T. (2020). Anne Babaların Çocukların Katılım Hakkına Yönelik Görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(Ek), 331-346. https://doi.org/10.36362/gumus.838418