Year 2018, Volume 8 , Issue 2, Pages 358 - 364 2018-07-31

Honey Plant Potential of Natural Rangelands of Narman (Erzurum, Turkey) For Beekeeping and Organic Honey Production
Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli

Mahir Murat CENGİZ [1]


Narman district is located at Eastern Anatolia Region of Turkey. The average altitude is 1650 m, annual total precipitation is about 420 mm. In study area, main economic activity is animal husbandry and animal production has made traditional practices, based on rangelands. Some important plant species are potato, beans, grain, barley and forage crop species such as alfalfa, sainfoin, vetch and also, in a small scale lentil and sugar beet has been produced in this regions. In addition to agricultural activity, beekeeping and honey production is another important agricultural activity. Narman district has wide natural rangelands with abundant honey plant species. Rangelands are important for organic honey production because in this vegetation, any chemical fertilization or other chemicals for weed and pest control never used. High-quality organic honey, produced in the region highly demands across all of the country and honey producers gain significant income from honey production. This study carried out, between 2009-2011, in 14 different locations of Narman district of Erzurum in the flowering time of natural plants. On natural flora, in addition to honey plant species, other flowering plant species were determined. In research area, it was determined the most common plant species were Alfalfa (Medicago sp), Thyme (Thymus sp), Yarrow (Achillea sp), Sage (Salvia sp), Sainfoin (Onobrychis sp) and Wild strawbery (Fragaria sp).

Narman ilçesi, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Ortalama rakım 1650 m, yıllık toplam yağış yaklaşık 420 mm'dir. Çalışma alanında ana ekonomik faaliyet hayvancılıktır ve hayvansal üretim meralara dayalı geleneksel olarak yapılır. Tarımı yapılan önemli bitki türleri patates, fasulye, tahıl, arpa ve yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkileri olup, bölgede az miktarda mercimek ve şeker pancarı da üretilmektedir. Tarım faaliyetlerine ek olarak, arıcılık ve bal üretimi de önemli bir tarımsal faaliyettir. Narman ilçesi, çok sayıda ballı bitki türü olan geniş doğal meralara sahiptir. Bölgedeki meralarda kimyasal gübreleme veya yabancı ot ve zararlı kontrolü için diğer kimyasal maddeler kullanılmadığından organik bal üretimi için önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede üretilen yüksek kaliteli organik bal, tüm ülke genelinde talep görmekte ve bal üreticileri, bal üretiminden önemli bir gelir elde etmektedir. Bu çalışma 2009-2011  yıllarında İlkbahar döneminde Erzurum  ilinin Narman ilçesinin 14 farklı lokasyonunda yürütülmüştür. Florada, bal arıları için polen kaynağı olan baklagil  çiçekli bitkilerin yanı sıra diğer çiçek açan bitki türleri de belirlenmiştir. Araştırma sahasında en fazla Yonca (Medicago sp), Kekik (Thymus sp), Civan perçemi (Achillea sp), Adaçayı (Salvia sp), Korunga (Onobrychis sp) ve Yabani çilek (Fragaria sp) türleri belirlenmiştir. 

 • Altin, M., Gökkus, A., ve Koç, A., 2005. Çayır ve Mera Yönetimi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, Turkey.
 • Anonymous, 2017. Top Honey Plants for Producing the Best Honey. Available at: http://www.countryfarm-lifestyles.com/honey-plants.html#.WjZW799l-M8. 17 Aralık 2017.
 • Blaauw, B. R. ve Isaacs, R. 2014. Flower plantings increase wild bee abundance and the pollination services provided to a pollination‐dependent crop, Journal of Applied Ecology, 51,4, 890-898.
 • Campbell, A. J., Wilby, A., Sutton, P. ve Wäckers, F.L. 2017. Do sown flower strips boost wild pollinator abundance and pollination services in a spring-flowering crop? A case study from UK cider apple orchards, Agriculture, Ecosystems & Environment, 239, 20-29.
 • Canfield, R. H., 1941. Application of the line interception method in sampling range vegetation, Journal of forestry, 39(4), 388-394.
 • Cengiz., Genç, F. ve Dodoloğlu A., 2010. Arı ekoloji ilişkisi ve organik arıcılık . Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, Temmuz 2010, Kelkit, s. 52-57.
 • Çöçen, E., Özcan, E. T., Salih, A. T. A. Y., Murat, P. A. L. A. ve Murathan, İ., 2014. Gümüşhane İli Merkez İlçe Köyleri Florasında Yoğun Olarak Bulunan Ballı Bitki Türleri ve Meraların Çiçeklenme Periyotları, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 126-133.
 • Deveci, M., Cınbırtoğlu, Ş., Demirkol, G., 2015. İlkbahar Dönemi Bitkileri ve Arıcılıkta Polen Kaynağı Bakımından Önemi. Akademik Ziraat Dergisi, 4(1), 1-12.
 • Delaplane, K. S. ve Mayer, D. F., 2000. Crop Pollination by Bees, CABI Publishing, University pres, Cambridge, 344p.
 • Gallai, N., Salles, J., Settele, J. ve Vaissiere, B., 2009. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline, Ecological Economics, 68, 810–821.
 • Genç, F., Dodoloğlu A., 2017, Arıcılığın Temel Esasları (Ders Notu) Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayın No:341, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum, 467s.
 • Koç, A. ve Gökkuş, A., 1996. Annual variation of above ground biomass, vegetation height and crude protein yield on the natural rangelands of Erzurum,F Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 20(4), 305-308.
 • Harmon, J. P., Ganguli, A. C. ve Solga M. J., 2011. An overview of pollination in rangelands: Who, Why, and How By, Rangelands, 33(3), 4-8. Havstad, K. M., Peters, D. P., Skaggs, R., Brown, J., Bestelmeyer, B., Fredrickson, E. ve Wright, J., 2007. Ecological services to and from rangelands of the United States. Ecological Economics, 64(2), 261-268.
 • Holechek J., Pieper, R. D. ve Herbel, C. H., 2011. Range management: principles and practices. 6. Ed. Prince Hall. USA, 456p.
 • Kaluza, B. F., Wallace, H., Keller, A., Heard, T. A., Jeffers, B., Drescher, N. ve Leonhardt, S. D., 2017. Generalist social bees maximize diversity intake in plant species‐rich and resource‐abundant environments, Ecosphere, 8(3), 1-19.
 • Kaufman, P.B., 1989. Biology and Importance. Haber & Row Publisher, New York, 757p.
 • Kearns, C. A., Inouye, D. W. ve Waser, N. M., 1998. Endangered mutualisms: the conservation of plant-pollinator interactions, Annual review of ecology and systematics, 29(1), 83-112.
 • Morse, R. A. ve Calderone, N. W. 2000. The value of honey bees as pollinators of US crops in 2000. Bee culture, 128(3), 1-15.
 • Murray, T. E., Kuhlmann, M. ve Potts, S.G., 2009. Conservation ecology of bees: populations, species and communities, Apidologie, 40(3), 211-236.
 • Özbek, H., 2011. Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.): önemli bir arı bitkisi. Uludağ Arıcılık Dergisi, 2011(2), 51-56.
 • Patricio-Roberto, G. B. ve Campos, M. J. 2014. Aspects of Landscape and Pollinators—What is Important to Bee Conservation?. Diversity, 6(1), 158-175.
 • Pufal, G., Steffan-Dewenter, I. ve Klein, A. M. 2017. Crop pollination services at the landscape scale, Current Opinion in Insect Science, 21, 91-97.
 • Rathcke, B. J. ve Jules, E. S. 1993. Habitat fragmentation and plant–pollinator interactions, Current Science, 65(3), 273-277.
 • Robinson, W. S., Nowogrodski, R. ve Morse, R. A., 1989. The value of honeybees as polinators of US crobs, American Bee Journal, 128(6), 411-423.
 • Tokgöz F., Angiş S. ve Şengül M., 2015. Palandöken Florası. Palandöken ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınları, Erzurum, 245 s.
 • Tuik, 2017. Türkiye’nin Çayır Mera Arazi Varlığı. Türkiye İstatistik Kurumu Verileri. www.tuik.gov.tr, 17 Aralık 2017.
 • URL-1, Google Earth, 17 Aralık 2017.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9844-4229
Author: Mahir Murat CENGİZ (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2018

Bibtex @research article { gumusfenbil371886, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, eissn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {358 - 364}, doi = {10.17714/gumusfenbil.371886}, title = {Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli}, key = {cite}, author = {Cengi̇z, Mahir Murat} }
APA Cengi̇z, M . (2018). Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 358-364 . DOI: 10.17714/gumusfenbil.371886
MLA Cengi̇z, M . "Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli" . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 358-364 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/35697/371886>
Chicago Cengi̇z, M . "Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 358-364
RIS TY - JOUR T1 - Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli AU - Mahir Murat Cengi̇z Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17714/gumusfenbil.371886 DO - 10.17714/gumusfenbil.371886 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 358 EP - 364 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-538X-2146-538X M3 - doi: 10.17714/gumusfenbil.371886 UR - https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.371886 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli %A Mahir Murat Cengi̇z %T Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X-2146-538X %V 8 %N 2 %R doi: 10.17714/gumusfenbil.371886 %U 10.17714/gumusfenbil.371886
ISNAD Cengi̇z, Mahir Murat . "Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 2 (July 2018): 358-364 . https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.371886
AMA Cengi̇z M . Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(2): 358-364.
Vancouver Cengi̇z M . Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(2): 358-364.
IEEE M. Cengi̇z , "Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 358-364, Jul. 2018, doi:10.17714/gumusfenbil.371886