Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


ÖNEMLİ DUYURU

2020 yılından itibaren dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute

ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


ÖNEMLİ DUYURU

2020 yılından itibaren dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Volume 10 - Issue 2 - Apr 15, 2020
 1. Tahribatsız Yöntemler Kullanılarak Trafik Kaynaklı Yer Hareketi Etkisindeki Tarihi Yapıların Stokastik Dinamik Analizi
  Pages 298 - 308
  Kemal HACIEFENDİOĞLU
 2. Sinyal Kontrollü ve Kontrolsüz Kesimlerde Yayaların Karşıdan Karşıya Geçiş Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Pages 309 - 320
  Meltem SAPLIOĞLU , Abdullah Ridha FAISAL
 3. ∆_u^λ Matrisi Yardımıyla Tanımlanan Yeni Bir Hemen Hemen Yakınsak Dizi Uzayı Üzerine
  Pages 321 - 329
  Gülsen KILINÇ
 4. Yeni 2,5-Disubstitüe 1,3,4-Oksadiazol Bileşiklerinin Sentezi
  Pages 330 - 338
  Meltem TAN
 5. Gümüşhane İli Meralarına Ait Vejetasyon ve Bazı Çevresel Özelliklerin Jeoistatistiksel Analizi
  Pages 339 - 354
  Burak SÜRMEN , Mustafa SÜRMEN , Tamer YAVUZ , Ali İMAMOĞLU
 6. Elektrodepozisyon Yapılan ZnO İnce Filmlerinin Korozyon Davranışı
  Pages 355 - 365
  Kübra ÇINAR DEMİR
 7. En Az Beş Yıllık Olan Depolanmış Atık Ofis Kâğıtlarının Geri Dönüşüm Olanaklarının Araştırılması
  Pages 366 - 373
  Selim KARAHAN
 8. Lazer Baskılı Ofis Kâğıtları Üzerinde Yapılan Mürekkep Giderme İşleminin Süzüntü Suyu Üzerine Etkileri
  Pages 374 - 384
  Selim KARAHAN , Arif KARADEMİR
 9. Muğla Mermerinin Esnek Üstyapılı Yol Kaplamalarında Kullanımının Performansa Etkisinin Değerlendirilmesi, Suya Bağlı Bozulmalara Karşı Direncinin İncelenmesi
  Pages 385 - 394
  İsmail Çağrı GÖRKEM , Mustafa ÖZKAN
 10. Ti45Nb Alaşımının Aşınma Davranışına Anodizasyon Potansiyelinin Etkisi
  Pages 395 - 403
  Muharrem TAŞDEMİR , Fatih ŞENASLAN , Ayhan ÇELİK
 11. Energy Management and Measurement of Computer Controlled Solar House Model for Rize City
  Pages 404 - 414
  Mustafa Ergin ŞAHİN
 12. Çimentolu Macun Dolgu Yönteminin Uygulanmasında Bazı Katkı Malzemelerinin Puzolanik Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 415 - 424
  Ataç BAŞÇETİN , Hasan EKER , Deniz ADIGÜZEL , Serkan TÜYLÜ
 13. Dağıtık Veritabanlarında Saldırı Önleme Metotları
  Pages 425 - 441
  Cigdem BAKİR , Veli HAKKOYMAZ , Banu DİRİ , Mehmet GÜÇLÜ
 14. NARX Modellerini Kullanarak Hava Kalitesi Tahmin Analizinin Uygulanması
  Pages 442 - 455
  Yelda FIRAT
 15. Organofosforlu Pestisidlerden Phosmet’in Pseudomonas fluorescens ile Biyodegradasyonunun Dolgulu Kolon Reaktörde Araştırılması
  Pages 456 - 462
  Gülşad USLU ŞENEL , Selin YILMAZ DURDU
 16. Üleksit Atığı İçeren Duvar Karolarının Farklı Sinterleşme Sıcaklıklarında Üretimi
  Pages 463 - 473
  Kemal KÖSEOĞLU , Hakan CENGİZLER , Lina İSRAİL
 17. Bağrıbütün Kavununda Polimorfik Olan Bazı SSR Markörlerinin Belirlenmesi
  Pages 474 - 479
  Murat GÜNEY , Salih KAFKAS , Gökçen YAKUPOĞLU , Muhammet Ali GÜNDEŞLİ
 18. Torna Tezgâhı İle Delikli Flanş Üretiminde Yüzey Pürüzlülüğü Optimizasyonu
  Pages 480 - 485
  Ömer SEÇGİN
 19. Çarpımsal P-Fonksiyonlar İçin Hermite-Hadamard Tipli Eşitsizlikler
  Pages 486 - 491
  Serap ÖZCAN
 20. Ordu Kenti Parklarının Yeterlik ve Ulaşılabilirliği Üzerine Bir Araştırma
  Pages 492 - 504
  Kübra Nur BEYLİ , Murat YEŞİL
 21. HeLa ve Beas-2B Hücre Hatlarına Karşı Benzimidazolyum Tuzlarının İn Vitro Sitotoksik Aktivite Çalışmaları
  Pages 505 - 513
  Senem AKKOC
 22. İtki Dalgalarının Oluşumunda Ölçek Etkisi, Hareket Süresi ve Çarpma Hızının Model Deneyler ve 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Değerlendirilmesi
  Pages 514 - 525
  Murat KARAHAN , Hakan ERSOY , Tuğçe ANILAN
Indexes and Platforms