Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanacaktır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.
Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute

ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanacaktır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.
Volume 9 - Issue 4 - Oct 2019
 1. Basit Yöntemlerle Şev Yüksekliğinin Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 600 - 609
  Kadir KARAMAN
 2. Trabzon ve Rize kıyılarındaki T-mahmuzların plaj olarak kullanılabilirliği üzerine alan çalışması
  Pages 610 - 619
  Veli Süme , Turan Yüksek , Ayberk Kaya
 3. Bazı Dianthus (Caryophyllaceae) Taksonlarının Türkiye’deki Varlığı Üzerine Bir Araştırma
  Pages 620 - 627
  Ergin Hamzaoğlu , Murat Koç
 4. I-Dizisel Hausdorff Uzaylar
  Pages 628 - 632
  Hürmet Fulya AKIZ
 5. Fotokapan Görüntülerinde Yerel Öznitelikler ile Nesne Tespiti
  Pages 633 - 644
  Emrah Şimşek , Barış Özyer , Gülşah Tümüklü Özyer
 6. Triflorometil Grubuna Sahip Pirazol-3-karboksilik Asit Sentezi ve Bazı Tepkimeleri
  Pages 645 - 654
  Elif Hacıalioğlu , Volkan Taşdemir , Hasan Genç , İsrafil Tozlu
 7. Kırşehir (Akpınar) Bölgesi Lösititlerinin Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği
  Pages 655 - 663
  Zeynel Başıbüyük , Gökhan EKİNCİOĞLU
 8. Kentsel Tarihi Çevrelerde Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları: Bartın Örneği
  Pages 664 - 673
  Deniz Çelik , Dilara Demirtaş
 9. Galanthus ikariae Baker Bitkisinin Toprak Üstü Kısımlarının Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi ve Biyolojik Aktiviteleri
  Pages 674 - 680
  Osman ÜÇÜNCÜ , Cemalettin BALTACI , Şeyda Merve KARATAŞ , Ayşe MUSLU , Demet BÜYÜKÇEKİÇ , Hasan EJDERHA , Elif Ezgi ÖZDEMİR
 10. Asfalt Kaplama Kalınlığının Karışım Homojenitesi Üzerindeki Etkisi
  Pages 681 - 690
  Erol İskender
 11. Küçük Hidrolik Santrallerde Kapasite Faktör Analizi Ve Giresun Özelinde Bir Uygulama
  Pages 691 - 698
  UĞUR SERENCAM
 12. Assessment of Road-Induced Landscape Fragmentation and Implications for Landscape Planning: the case of İzmir Province
  Pages 699 - 709
  Ebru Ersoy
 13. Usnea longissima Ach. Likeninin İnsan Patojenlerine Karşı Antimikrobiyal Potansiyeli
  Pages 710 - 715
  Kadir KINALIOĞLU , Sinem AYDIN , Bahar BİLGİN SÖKMEN
 14. Hastane Patojenlerinin Ticari Uçucu Yağlara Karşı Hassasiyetlerinin Belirlenmesi
  Pages 716 - 723
  Tuğça BİLENLER , İncilay Gökbulut
 15. Hava Kalitesi ve Meteoroloji: Korelasyon, Trend ve Epizot Analizleri
  Pages 724 - 741
  Atilla Mutlu
 16. PbO-Grafen Elektrot Yüzeyinde Askorbik Asit ile Dopaminin Eşzamanlı Elektrokimyasal Tespiti
  Pages 742 - 750
  Hülya Öztürk Doğan , Bingül Kurt Urhan , Tuba Öznülüer Özer
 17. Akgöl ve Gebekirse Göllerinde (Selçuk, İzmir, Türkiye) Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimi
  Pages 751 - 758
  Orkide Minareci , Özge Sungur
 18. RF Magnetron Sıçratma ile Sentezlenen Nano Yapılı ZnO Yarıiletken İnce Filmlerin Optik ve Yüzey Özellikleri
  Pages 759 - 767
  Volkan Şenay
 19. Meyve ve Sebze Kabuklarının Fitokimyasal ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 768 - 780
  Melih Güzel , Özlem Akpınar
 20. Beklentile Dayalı Riske Maruz Değer Kriterli Gazete Satıcısı Modeli
  Pages 781 - 788
  Hande Günay Akdemir
 21. Yeraltı Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Bulanık Mantık Tabanlı Toplayıcı İstasyon Karar Yaklaşımı
  Pages 789 - 796
  Muhammed Enes BAYRAKDAR
 22. Rijit Olarak Mesnetlenmiş Homojen Tabakada Sürtünmesiz Temas Probleminin Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi
  Pages 797 - 807
  Alper POLAT
 23. Çankırı İlinin Su Ürünleri Sektör Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Pages 808 - 815
  Arda Özen
 24. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinde Yer Alan Organize Sanayi Bölgelerinin Etkinlik Değerlendirmesi
  Pages 816 - 824
  Mehtap Dursun
 25. Yüksek Frekanslarda İnsan Derisinin Kablosuz Vücut Alan Ağlarına Etkisi
  Pages 825 - 831
  Tunçer Baykaş , Mustafa Alper Akkaş
Indexes and Platforms