Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


DUYURU

Dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute

ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


DUYURU

Dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Volume 11 - Issue 1 - Jan 15, 2021
 1. Arazi toplulaştırma projelerinde parsel şekil değişiminin nicel değerlendirmesi: Konya ili Çumra ilçesi Abditolu mahallesi örneği
  Pages 1 - 10
  Ela ERTUNÇ
 2. Ziram’ın Daphnia magna Straus üzerine toksik etkisinin, antioksidan enzim aktivitesi ve antioksidan sistemle ilişkili genlerin ekspresyonu kullanılarak değerlendirilmesi
  Pages 11 - 18
  Feyza İÇOĞLU AKSAKAL
 3. Pastırmadaki potansiyel bakteriyosinojenik laktik asit bakterileri
  Pages 19 - 26
  Medine GÜLLÜCE, Mükerrem KAYA, Mehmet KARADAYI, Güzin KABAN, Burak ALAYLAR, Aybike KAMİLOĞLU, Ceyda IŞIK, Kübra FETTAHOĞLU
 4. Siirt ekolojik şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı susam (sesamum ındicum, l.) genotiplerinin yağ asidi kompozisyonlarının belirlenmesi
  Pages 27 - 33
  Yasin YAKAR, Hüseyin ARSLAN, Aynur BİLMEZ ÖZÇINAR
 5. Sualtı kablosuz optik haberleşme kanalının Monte Carlo tabanlı ışınım transfer denklemi ile modellenmesi
  Pages 34 - 46
  Cenk ALBAYRAK, Yiğit MAHMUTOĞLU, Kadir TURK
 6. Tarihi Fil Köprüsü’nün yapısal ve dinamik özelliklerinin incelenmesi
  Pages 47 - 61
  Muammer ÖZBEK, Sıddık ŞENER
 7. Kanatçıklı iç borulu dikey ısı değiştiricilerinde ısı transferi ve basınç düşümü analizi
  Pages 62 - 72
  Tarkan KOCA, Serbay Ali BUDAK
 8. Eğimli kritik altı açık kanal akımının sayısal modellemesi
  Pages 73 - 90
  Veysel GÜMÜŞ, Alaattin SEVEN, Oğuz ŞİMŞEK
 9. Mekanistik ampirik esnek üstyapı tasarım modellerinin tabaka kalınlık ve rijitlik oranlarına bağlı olarak karşılaştırılması
  Pages 91 - 102
  Murat BOSTANCIOĞLU
 10. Analysis of multi-pulse modulation techniques for visible light communication systems
  Pages 103 - 110
  Mehmet SONMEZ
 11. Mikroalg yağının lipaz katalizli hidroliz tepkimesine etki eden proses parametrelerinin istatiksel yöntemle optimizasyonu
  Pages 111 - 125
  Togayhan KUTLUK
 12. Duygu analizi ve yapay sinir ağı kullanılarak envanter rotalama problemi için talep tahmini
  Pages 126 - 134
  Aslı BORU İPEK, Ayse Tugba DOSDOGRU, Rızvan EROL
 13. Drosophila melanogaster’in farklı soylarında astaksantin’in in vivo kronik etkilerinin belirlenmesi
  Pages 135 - 146
  Handan UYSAL, Hatice ÇELİK
 14. P-nitrofenol’ün elektrokimyasal yöntemle belirlenmesi için esnek ve müstakil PtCu ile modifiye edilmiş grafen esaslı kağıt
  Pages 147 - 160
  Kader DAĞCI KIRANŞAN, Ezgi TOPÇU
 15. Farklı gölgeleme durumlarının fotovoltaik panel karakteristiği üzerine etkisi
  Pages 161 - 168
  Eda Feyza AKYÜREK, Kadir GELİŞ, Mehmet YOLADI
 16. İkili parçacık sürü optimizasyonu ve destek vektör makinelerinin hibrit kullanımı ile ilaç keşfi için özellik seçimi
  Pages 169 - 178
  Nilay SUBAŞ, Ayça ÇAKMAK PEHLİVANLI
 17. Kısıtlamasız k – Fibonacci ve k – Lucas genelleştirilmiş kuaterniyonları
  Pages 179 - 188
  Göksal BİLGİCİ
 18. Yeni periferal tetra-(E)-4-(3-(3-(2,4,6-trimetoksifenil)akriloil)fenoksi) substitüe metalsiz ve metalli ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu
  Pages 189 - 197
  Volkan ÇAKIR
 19. Nanopartikül kolemanit mineralinin ısıl özellikleri ve uygulamada sağlayacağı kazanımlar
  Pages 198 - 208
  Sezai KUTUK, Tuba KUTUK
 20. Polipropilen esaslı meltblown nonwoven kumaşların üretim koşullarının değiştirilmesi ile bazı özelliklerinin incelenmesi
  Pages 209 - 218
  Utkay DÖNMEZ, Murathan SEVİM, Hacer NOZOĞLU, Cuma Yaşar NACAR, Doğan AKGÜL, Abdulkadir ERSOY
 21. Kırmızı hevhulma (Lythrum salicaria l.) bitkisinin toplam fenolik bileşik tayini ile antioksidan ve antimikrobiyel aktivitelerinin belirlenmesi
  Pages 219 - 228
  Selin KALKAN, Mehmet Soner ENGİN, Mustafa OTAĞ
 22. Analitik fonksiyonlar teorisinde Pascal tipi dağılım serileri ile uygulamaları üzerine bir çalışma
  Pages 229 - 234
  Şahsene ALTINKAYA
 23. Grafen oksitin modifiye Hummers yöntemi ile sentezi ve film olarak Al/GO/n-InP diyot performansına etkileri
  Pages 235 - 244
  Fulya Esra CİMİLLİ ÇATIR
 24. Erzincan ili hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik biyogaz tesisi senaryoları
  Pages 245 - 256
  Aslıhan KURNUÇ SEYHAN, Anıl BADEM
 25. Γ_0 (2^5 p^2) nin normalliyeninin alt yörüngesel graflarındaki dörtgenler
  Pages 257 - 263
  Nazlı YAZICI GÖZÜTOK
 26. Nadir toprak elementlerinin birincil ve ikincil kaynaklardan üretimi
  Pages 264 - 280
  Oktay CELEP, Ersin Yener YAZICI, Hacı DEVECİ
 27. Should I publish in I edit? A retrospective study for some academic journals in Turkey Universities
  Pages 281 - 284
  Volkan AKSOY, Celal KARAMAN
Indexes and Platforms