Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


ÖNEMLİ DUYURU

2020 yılından itibaren dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute

ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


ÖNEMLİ DUYURU

2020 yılından itibaren dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Volume 10 - Issue 3 - Jul 15, 2020
 1. Nanopartikül Takviyeli Polimer Matrisli r-PET Geri Dönüşüm İpliklerinin Mikroyapı, Termal, Mekanik ve Antistatik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 526 - 534
  Kadir GÜNDOĞAN , Dilan KOKSAL
 2. Yeni Yapılacak Bina Temellerinde Gerekli Su Yalıtımı Önlemlerinin Belirlenmesi ve Denetimine Yönelik Bir Öneri
  Pages 535 - 544
  Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
 3. OPTICast Yazılımı İle Döküm Endüstrisinde Kalıplama Tasarımı Optimizasyonu Uygulaması
  Pages 545 - 551
  Murat ÇOLAK
 4. Farklı Elyaf Takviyeleri ile İçi Oyuk Şekiller Üretmek İçin Elyaf Sarma Makinesi Geliştirmesi
  Pages 552 - 558
  Özkan ÖZBEK , Ali KILIÇ , Ömer Yavuz BOZKURT
 5. Rhodobacter sphaeroides O.U.001'den Biyoteknolojik Olarak Üretilen Karotenoidlerin Antioksidan ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
  Pages 559 - 568
  Gökhan KARS , Meltem DEMİREL KARS , İhsan OBALI , Ayça EMSEN , Ufuk GÜNDÜZ
 6. Atık Baraj Yerindeki Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Gümüşhane Örneği
  Pages 569 - 580
  Selçuk ALEMDAĞ , Mustafa KANIK
 7. Temel Bileşenlere Dayalı Bazı Regresyon Yöntemleri
  Pages 581 - 591
  Fatma Sevinç KURNAZ
 8. İki Farklı Lokasyona ait Altın Otunun (Helichrysum arenarium) Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
  Pages 592 - 600
  Adil UMAZ , Kader UMAZ
 9. Sınır Koşulunda Öz Parametre Bulunduran Bir Sturm-Liouville Operatörü İçin Ters Nodal Problem
  Pages 601 - 609
  Sertaç GÖKTAŞ
 10. Kalıp Tasarımının Isıl Şekillendirilmiş Ambalajın Kalınlık Dağılımı Üzerine Etkisi
  Pages 610 - 620
  Olcay EKŞİ , Neslihan YAVUZ
 11. Türkiye’nin Çay Bahçelerindeki Yabancı Bitki Florası
  Pages 621 - 630
  Salih TERZİOĞLU , Arzu ERGÜL BOZKURT
 12. Helis Hiperyüzeyleri Tarafından Elde Edilen Konvolüsyon Manifoldların Karakterizasyonları Üzerine
  Pages 631 - 640
  Sema KAZAN
 13. Sabit Fuzzy Nokta Teoremleri
  Pages 641 - 650
  Ferhan ŞOLA ERDURAN
 14. Sıralı Küme Örneklemesi ile İki Yığın Ortalaması Farkı İçin Bootstrap Güven Aralıklarının İncelenmesi
  Pages 651 - 661
  Nurdan YENİAY KOÇER , Yaprak Arzu ÖZDEMİR , Fikri GÖKPINAR
 15. Determination of Some Quality Parameters of White Cheeses Produced from Different Animal Milks During Storage
  Pages 662 - 674
  Yusuf TUNÇTÜRK , Mubin KOYUNCU
 16. Farklı Çamur Yaşlarında Anaerobik/Aerobik/Anoksik Ardışık Kesikli Reaktörde Nutrient Giderimi
  Pages 675 - 680
  Müslün Sara TUNÇ , Ayhan ÜNLÜ
 17. Yeni Schiff Bazlı Bileşiklerin Sentezi, Biyolojik Aktivite ve Moleküler Docking Çalışmaları
  Pages 681 - 694
  Dilek ÜNLÜER , Yasemin ÜNVER , Ersan BEKTAŞ , Şahin DİREKEL , Muhammet KARAMAN , Halide Sedef KARAMAN
 18. Hassas Nokta Konumlama Yönteminin Kabuk Deformasyonu Belirleme Çalışmalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Pages 695 - 701
  Sefa YALVAÇ
 19. Çok Katmanlı Algılayıcı Yapay Sinir Ağı ile Jeodezik Elipsoidal Koordinatların (φ, λ, h) 3 Boyutlu Global Kartezyen Koordinatlara (X, Y, Z) Dönüşümü
  Pages 702 - 710
  Berkant KONAKOGLU
 20. Mobil Uygulamaların Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
  Pages 711 - 723
  Aliye Ayça SUPÇİLLER , Muhammed Enis BULAK
 21. Orman Ürünlerinden Sağlanan Gelirlerin İşletmelerin Coğrafi Konumu ve Bazı Pazar Değişkenlerine Göre Değişimi
  Pages 724 - 732
  Osman KOMUT , Serpil SANTO
 22. Pestisit Uygulamaları İçin Optimize Edilmiş Koşullarda Sprey Karakteristiklerinin Belirlenmesi
  Pages 733 - 741
  Altuğ KARABEY , Yunus ÖZKAN , Bahadır SAYINCI , Faruk YEŞİLDAL
 23. Improvement of the Electronic Control Unit for Ignition and Injection in a Wankel Engine
  Pages 742 - 751
  Ömer CİHAN , Majid JAVADZADEHKALKHORAN , Akın KUTLAR
 24. Genelleştirilmiş Burgers–Fisher Denkleminin Açık Logaritmik Sonlu Fark Yöntemi ile Sayısal Çözümü
  Pages 752 - 761
  Gonca ÇELİKTEN , Ertan SÜREK
 25. Taze ve Olgunlaştırılmış Taşköprü Sarımsağından (Allium sativum L.) Farklı Çözücüler Kullanılarak Elde Edilen Ekstraktların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Karşılaştırılması
  Pages 762 - 770
  Hüseyin KARAKAYA , Fatma Sezer ÖZTÜRK , Murat YILMAZTEKİN
 26. Gri Tahmin Modelleri ile Toplam Enerji Talep Tahmini: Türkiye Örneği
  Pages 771 - 782
  Hüseyin Avni ES
 27. Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen Saf Al ve Al-B4C, Al-Al2O3 Kompozitlerin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Pages 783 - 795
  Mahmut Can ŞENEL
 28. Taşıt Titreşimlerinin Sürücü Konforuna Etkisi: Yarım Araba ve Sürücü Modeli
  Pages 796 - 803
  Mıthat YANIKOREN , Selim TEZGEL , Bilal USANMAZ , Ömer GÜNDOĞDU
 29. Optimization of Thrust Force and Surface Roughness Using Response Surface Methodology (RSM) in Drilling of Al-30Zn Alloy
  Pages 804 - 813
  Şenol BAYRAKTAR , Ali Paşa HEKİMOĞLU
 30. BG-Volterra Integral Equations and Relationship with BG-Differential Equations
  Pages 814 - 829
  Nihan GÜNGÖR
 31. Gümüşhane İklim Şartlarında Farklı Malzemeler İçin Yalıtım Kalınlıklarının TS 825 Kapsamında Değerlendirmesi
  Pages 830 - 843
  Faruk YEŞİLDAL , Kadir GELİŞ
 32. A Performance Comparison of Java Cache Memory Implementations
  Pages 844 - 852
  Abdullah Talha KABAKUŞ
Indexes and Platforms