Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


ÖNEMLİ DUYURU

2020 yılından itibaren dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute

ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


ÖNEMLİ DUYURU

2020 yılından itibaren dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Volume 10 - Issue 1 - Jan 15, 2020
 1. Developed and Produced New Laterite Refractory Brick Samples Protective for Gamma and Neutron Radiation Using GEANT4 Code
  Pages 1 - 6
  BÜNYAMİN AYGÜN
 2. Elektrolitik Yöntemle Sert Krom Kaplanan Yapı Çeliğinde Kaplama Parametrelerinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu
  Pages 7 - 14
  Hasan KIR , Serkan APAY
 3. Diz Eklem Protezlerinde Kullanılan UHMWPE Insert Bileşeni için Aşınma Durumunun Diz Eklem Protezi Aşınma Test Simülatörü İle İncelenmesi
  Pages 15 - 21
  ENDER EMİR , ERKAn BAHÇE , MEHMET SAMİ GÜLER
 4. Serbest Duran ve Esnek MnO2/Grafen Kağıt Elektrot: Dopamin Tayini İçin Yeni Tip Amperometrik Sensör
  Pages 22 - 34
  Ezgi Topçu
 5. Blok Zinciri Mimarisi ile Elektronik Tıp Kayıtlarının Modellenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 35 - 42
  Ömer KASIM
 6. Hindistan cevizi unu ile zenginleştirilmiş dut pestillerin bazı fizikokimyasal, renk ve duyusal özelliklerinin incelenmesi
  Pages 43 - 50
  Ferhat YÜKSEL , Büşra YAVUZ , Cemalettin BALTACI
 7. A Comprehensive Research on Gamma-Ray Attenuation Characteristics of the Metal-Doped Hap and Natural Animal Bone
  Pages 51 - 59
  Oğuz Kağan KÖKSAL , Erhan Cengiz , Ali Tozar , İsmail Hakkı Karahan , Gökhan Apaydın
 8. Askorbik Asit’in Amperometrik Tayini için Esnek, Serbest Duran Nikel Sülfür Temelli Grafen Kağıt Elektrotun Geliştirilmesi
  Pages 60 - 75
  Kader Dağcı kıranşan
 9. Mikron Altı Boyutlu Alümina Katkısının ve Soğuk Deformasyon İşleminin Üretilen Alüminyum Kompozit Yapının Mekanik Özellikleri ve Mikroyapısına Etkisi
  Pages 76 - 85
  Mahmut Can ŞENEL , Mevlüt Gürbüz
 10. TiO2 Nanopartikülü ve TiO2/Aktif Çamur Sentezi ile Sulu Çözeltiden Cu (II) İyonlarının Adsorpsiyonu
  Pages 86 - 98
  Neşe Keklikcioğlu Çakmak , Gamze Topal Canbaz
 11. Sualtı Doğalgaz Boru Hatlarındaki Sızıntıların Eğri Uydurma Tabanlı Alınan Sinyalin Gücü Yöntemiyle Konumlandırılması
  Pages 99 - 108
  Yiğit Mahmutoğlu , Kadir Türk
 12. Koridor Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin (KOHİTS) Tasarımdan İşletmeye Genel Yapısı ve Çalışma Prensibi Üzerine Bir Araştırma: Toprakkale Örneği
  Pages 109 - 121
  Metin Mutlu AYDIN , Sevil KÖFTECİ
 13. Klinik E.coli İzolatlarında Virulans Faktor Genlerinin ve Geniş Spekturumlu Beta Laktamazların Araştırılması
  Pages 122 - 127
  AZER ÖZAD DÜZGÜN , Esma Akyıldız , Ayşegül Saral , Tuba Köse
 14. Geleneksel Kahvaltılık Zahterin Antimikrobiyal Etkisi
  Pages 128 - 133
  Semih Dalkılıç , Lütfiye Kadıoğlu Dalkılıç , İsmail Korkmaz
 15. Newtonyen Olmayan Lebesgue Ölçüsü
  Pages 134 - 139
  Oğuz Oğur , Sezgin Demir
 16. Kâğıt Fabrikası Arıtım Suyu Çamurunun Diğer Atık Kâğıtlarla Birlikte Ambalaj Kartonu Üretiminde Değerlendirilmesi
  Pages 140 - 145
  Selim KARAHAN , Arif KARADEMİR
 17. Antalya İli Meteorolojik Verileri Yardımıyla Hava Sıcaklığının Yapay Sinir Ağları Metodu ile Tahmini
  Pages 146 - 154
  Ali Özhan Akyüz , Kazım Kumaş , Mustafa Ayan , Afşin Güngör
 18. Fosfojips Katkısının Duvar Karosu Opak Sır Fiziksel Özelliklerine Etkisi
  Pages 155 - 162
  Lina İsrail , Kemal Köseoğlu
 19. Evaluating a Player’s Network Class in a Multiplayer Game with Fuzzy Logic
  Pages 163 - 173
  Tunç Uzlu , Ediz Şaykol
 20. Trakya Havzası Kuzeybatısında Hamitabat Formasyonu Denizaltı Yelpaze Kumtaşlarının Rezervuar Potansiyeli
  Pages 174 - 189
  Aynur Büyükutku , Aylin GEÇER
 21. Effect of Cadmium and Lead on Total Hemocyte Count of Achroia grisella Fabr. (Lepidoptera: Pyralidae)
  Pages 190 - 194
  Nevran Eylem Akman Gündüz , Sevcan Mercan , Özgür Özcan
 22. Nem ve Frekansa Bağlı Olarak Kayısı ve Erik Yapraklarının Dielektrik Özelliklerinin Dalga Kılavuzu İletim Hattı Yöntemiyle Belirlenmesi
  Pages 195 - 204
  Habib DOĞAN
 23. Investigation of the Behaviour of Volterra Integral Equations with Random Effects
  Pages 205 - 216
  Mehmet MERDAN , Özge ALTAY , Zafer BEKİRYAZICI
 24. Konfokal Raman Mikroskobu ile Bilinmeyen Polimer Tabanlı Bir Kompozit Malzemenin Tanımlanması ve Kemometrik Yöntem Kullanarak Karışım Oranlarının Belirlenmesi
  Pages 217 - 223
  Nusret Kaya
 25. Madde Güçlük İndeksi ve Madde Ayırt Edicilik İndeksine Dayalı Çeldirici Analizi
  Pages 224 - 240
  Burcu HASANÇEBİ , Yüksel TERZİ , Zafer KÜÇÜK
 26. General Convexity of Multidimensional Functions and Related Hermite-Hadamard Type Integral Inequalities
  Pages 241 - 250
  Fatma Buğlem YALÇIN , Nurgül OKUR
 27. Smarandache Curves of Spacelike Anti-Salkowski Curve with a Spacelike Principal Normal According to Frenet Frame
  Pages 251 - 260
  Süleyman Şenyurt , Kemal EREN
 28. Z= 122 İzotoplarının Alfa Bozunum Zincirleri ve Kendiliğinden Fisyon Yarı-Ömür Hesapları
  Pages 261 - 267
  Fahrettin Koyuncu , Asım Soylu
 29. Investigation of Relationship between Udder Morphology, Lactation Traits and Milk Components in Morkaraman and Awassi
  Pages 268 - 274
  Selçuk Özyürek
 30. Biyoyakıt Bütanolün Metal Organik Kafes (MOF) içeren Karışık Matrisli UiO-66/PVA Membranlar Kullanılarak Pervaporasyon Prosesi ile Dehidrasyonu
  Pages 275 - 285
  Derya Ünlü
 31. Kuraklık Stresi ve Bitki Proteomiği
  Pages 286 - 297
  Mustafa YILDIZ , Fadimana KAYA , Hakan TERZİ
Indexes and Platforms