Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanacaktır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.
Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute

ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanacaktır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.
Volume 9 - Issue 3 - Jul 2019
 1. Çarpımsal Cauchy-Euler ve Legendre Diferansiyel Denklemi
  Pages 373 - 382
  Numan Yalçın, Ercan ÇELİK
 2. İki Convolvulus L. Türünün In-Vitro Nitrik Oksit Süpürme ve Anti-Tirozinaz Aktivitesi
  Pages 383 - 387
  Cennet Özay
 3. Pileki Taşı’nın (İyidere, Rize) Geopolimer Üretiminde Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
  Pages 388 - 392
  Sevgi Özen
 4. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizinde Etkili Gözlemlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem
  Pages 393 - 400
  Ufuk EKİZ
 5. İç İçe Geçmiş Kalın Borularda Çatlak Problemi
  Pages 401 - 414
  Nurcan Aşçı Demiröz, Elif PUL
 6. Türkiye’de Karadeniz Bölgesi’ndeki Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale and Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann. Likenlerinin Antioksidan ve Antibakteriyal Potansiyelleri
  Pages 415 - 424
  Zeynep KARAAHMET, Kadir KINALIOĞLU, Sinem AYDIN
 7. Uzaktan Algılanmış Görüntülerin SURF Özellik Verileri ve RANSAC Algoritması İle Otomatik Çakıştırılması
  Pages 425 - 432
  Mustafa Dihkan
 8. Mevlana Türbesi Civarında Oluşan Kentsel Gelişim ve Değişimlerin Hava Fotogrametrisi Verilerinden Yararlanarak Görüntülenmesi
  Pages 433 - 443
  Cihan ALTUNTAŞ
 9. Ramor 500 Zırh Çeliğinin Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesinde Tel İlerleme Hızının Kaynak Metalindeki Nüfuziyet Dengesinin İncelenmesi
  Pages 444 - 453
  Semih TAŞKAYA, Ali Kaya GÜR
 10. Geç Kretase Yaşlı Bozat (Giresun, KD Türkiye) Plütonu’nun Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özellikleri
  Pages 454 - 472
  İrfan TEMİZEL, Ayşe KURT
 11. İnsansız Hava Araçlarının Ormanlık Alanlardaki Karayolu Projelerinde Kullanımı
  Pages 473 - 485
  Yağmur FİDANCI, Hakan KARABÖRK
 12. Yerel Jeoit Belirlemede Yapay Sinir Ağlarının Farklı Nokta Yoğunluğundaki Performansı
  Pages 486 - 495
  Yaşar Fİdancı, Ramazan Alpay ABBAK
 13. Phi-four Denkleminin Tam Çözümlerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 496 - 500
  Şamil Akçağıl
 14. Normalize Edilmiş Hata Fonksiyonunun Kısmi Toplamları Üzerine
  Pages 501 - 504
  İbrahim Aktaş
 15. BaRu2As2 Malzemesinin Fiziksel Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Kullanılarak İncelenmesi
  Pages 505 - 514
  Ertuğrul Karaca
 16. Portatif Emisyon ve Yakıt Tüketimi Ölçüm Sistemi Kullanılarak Bir Dizel Otobüsün Gerçek Dünya Sürüş Emisyonları ve Yakıt Tüketiminin Değerlendirilmesi: İstanbul Otobüs Hızlı Ulaşımı – Metrobus
  Pages 515 - 525
  ORKUN ÖZENER
 17. Gümüşhane İli Kamu Binalarındaki Isı Yalıtımı Uygulamalarının İncelenmesi
  Pages 526 - 535
  Birol Şahin
 18. Eski Dilde Kullanılan Sözcükler Arasındaki Anlamsal Yakınlıkların Doğal Dil İşleme Yöntemleriyle Tespiti
  Pages 536 - 546
  MUSTAFA CANIM
 19. Düzlem İçi Eğilme Momenti Altındaki Elips Enkesitli T-birleşimlerinin Dayanımları
  Pages 547 - 556
  Emre Özyurt, Murat YILMAZ
 20. Sürdürülebilir Enerji Kullanımının Yeşil Bir Ofise Uygulanması
  Pages 557 - 568
  Melike KILIÇ, Seda YAHŞİ
 21. Sera Şartlarında Yetiştirilen Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Organik Gübre Uygulaması İle Bombus Arılarının ( Bombus Terrestris) Kullanımının Meyvelerin Biyokimyasal İçerikleri Üzerine Etkileri
  Pages 569 - 574
  Gürsel Özkan
 22. Hassas Nokta Konumlama Yönteminin Doğruluğunun Mikro-Jeodezik Bir Ağda İncelenmesi
  Pages 575 - 581
  Sefa Yalvaç
 23. Cq(X) Uzayının Sayılabilirlik Özellikleri Üzerine Bazı Sonuçlar
  Pages 582 - 587
  İsmail Osmanoğlu
 24. Yüksek Plastisiteli Killerin Stabilizasyonu ve Dokusal Değişimler: Bir Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Çalışması
  Pages 588 - 599
  Yasemin ASLAN TOPÇUOĞLU, Zülfü GÜROCAK
 25. Atıklardan Siyanürün Geri Kazanımı: SART Prosesi
  Pages 600 - 615
  Elif YILMAZ, Ersin Y. Yazıcı, Oktay CELEP, Hacı DEVECİ
Indexes and Platforms