ISSN: 2146-538X
e-ISSN: 2146-538X
Founded: 2011
Period: Quarterly
Publisher: Gumushane University
Cover Image
       


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


DUYURU

1 OCAK 2022 tarihi itibariyle gönderilen aday yayınların benzerlik raporu toplamda %20 den az olmalı ve tek bir kaynaktan ise %4 oranından fazla olmamalıdır. Makale Gönderimi ve Telif Hakkı Devir Formu olmayan veya eksik olan aday yayınlar ile benzerlik oranı sınırlarını aşan aday yayınlar ön incelemeye alınmayacaktır. 

Dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBD_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

2022 - IOCENS'21 Konferansı Ek Sayısı

Research Article

The effect of local soil conditions on structure target displacements in different seismic zones

Research Article

Kaman (Kırşehir-Türkiye) floritlerinin mineralojik ve gemolojik özellikleri

Research Article

Asidik ve bazik karakterli tüflerin puzolanik özelliklerinin araştırılması: Elazığ ve Gümüşhane yörelerinden örnek bir çalışma

Research Article

Peyzaj uygulamalarında kullanılan bazı çim çeşitlerinde farklı tuz yoğunluklarının çimlenme üzerine etkileri

Research Article

Endüstriyel bir 3 boyutlu yazıcı ile imal edilen ABS malzemeli parçaların boyut hatalarının incelenmesi

Research Article

İstanbul’da özel konumlarda yer alan bazı son dönem yapıları üzerinden Sinan’ın mimarlığını anlamak

Research Article

Koruge boruların zemin yükleri altında tasarımları ve boru yataklamasının tasarıma etkisi

Research Article

Cytotoxicity of silver nanoparticles obtained from Eruca vesicaria on rainbow trout gonad cell line-2 (RTG-2)

Research Article

Doğrudan moment kontrolüne stator direncinin etkisinin incelenmesi ve sürekli mıknatıslı senkron motora uygulaması

Research Article

ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sisteminin çay fabrikalarındaki uygulanabilirliği

Research Article

Effect of insulation thickness on energy saving in cold regions of Türkiye

Research Article

Protatif anaerobik biyoreaktör tasarımı ve üretim denemeleri

Research Article

Kestane kabuğu kullanılarak sulu çözeltilerden boyar madde gideriminin izoterm, kinetik ve termodinamik analizi