Year 2011, Volume 1 , Issue 2, Pages 97 - 105 2011-08-01

Historical Locations Protection and Functional Restoration: Usak Pasha Khan and Surroundings
Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi

Nurhan KOÇAN [1]


Cultural elements are created as symbols of contemporary social and cultural structure of the human environment relationships, communication tool and determining the nature of space and plays an important role. Cultural value over time winner on the environment, historical and cultural heritage can be expressed as visual and semantic attributes new functional used to meet the needs of new urban space, cities are important for the image. In this study, the spatial location in the city, the visual and structural value and importance of Usak Pasha Khan and surroundings in the past, spatial value and re-evaluations will be made for new functional
Kültür ögeleri oluşturuldukları çağın toplumsal ve kültürel yapısının simgeleri olarak insanların çevreyle ilişkilerinde, iletişim aracı ve mekan belirleyici niteliği ile önemli rol oynamaktadır. Kültürel çevre üzerinde zaman içinde değer kazanan, görsel ve anlamsal nitelikleriyle ifade edilebilen tarihi kültürel mirasların yeni kentsel mekan ihtiyaçları doğrultusunda işlevlendirilerek kullanılmaları, kentlerin imajı açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada kent içindeki mekansal konumu, görsel ve yapısal değeri ile Uşak Paşa Hanı ve çevresinin geçmişteki önemi, mekansal değeri ve yeniden işlevlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır
 • [1] Bekişoğlu, Ü., Safranbolu Yörük Köyü Tarihi Çevresinin Peyzaj Planlaması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2002).
 • [2] Banerjee, T. The Future of Public Space. Journal of the American Planning Association 67 (1), 9- 24, (2001).
 • [3] Çakılcıoğlu, M., Cebeci, Ö.F. 2003. Kentin Çöküntü Alanlarında Uygulamada Yetersiz Kalan İmar Planlarının Yerine Alternatif Planlama Süreçleri. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu. İstanbul. [4] Demirsoy, M.S., Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisi Lübnan-BeyrutSolidere Kentsel Dönüşüm Projesi Örnek Alan İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2006).
 • [5] Engin, F., Kentsel Korumaya İlişkin Model Araştırması, Balat Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (1997).
 • [6] Engin, H.E., Tarihi Trabzon Kent İçi Hanlarının Analizi ve Yeni İşlev Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, (2002).
 • [7] Kaya, E., Şentürk, H., Danış, O., Şimsek, S., Kent-Kentleşme ve Kent Yönetimi, Modern Kent Yönetimi-1, s.134, Okutan Yayıncılık, İstanbul, (2007).
 • [8] Montgomery, J., Urban Vitality and the Culture of Cities Planning. Practice-Research, 10 (2), s.101–109, (1995).
 • [9] Özsüle, Z., Geleneksel Yerleşimlerin Korunması Açısından Kültürel Peyzaj Değerlendirilmesi, Mudanya Örneği, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2005).
 • [10] Ter, Ü.Ö., Konya Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Tasarımı Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2002).
 • [11] Uşak Belediyesi, 2010, http://www.usak.bel.tr.
 • [12] Vos, W., Meeks, H., Trends in European Cultural Landscape Development, Perspectives for a Sustainable Future, Landscape and Urban Planning 46, (1999).
 • [13] Yazgan, M.E., Erdoğan, E., Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, No:2, Ankara, (1992).
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Nurhan KOÇAN
Institution: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bornova-İzmir

Dates

Publication Date : August 1, 2011

Bibtex @ { gumusfenbil785857, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, eissn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {97 - 105}, doi = {}, title = {Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi}, key = {cite}, author = {Koçan, Nurhan} }
APA Koçan, N . (2011). Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 97-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785857
MLA Koçan, N . "Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi" . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 97-105 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785857>
Chicago Koçan, N . "Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 97-105
RIS TY - JOUR T1 - Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi AU - Nurhan Koçan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 105 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-538X-2146-538X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi %A Nurhan Koçan %T Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi %D 2011 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X-2146-538X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Koçan, Nurhan . "Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (August 2011): 97-105 .
AMA Koçan N . Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 97-105.
Vancouver Koçan N . Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 97-105.
IEEE N. Koçan , "Tarihi Mekânlarda Koruma ve İşlevsel Yenileme: Uşak Paşa Hanı ve Çevresi", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 97-105, Aug. 2011