Year 2011, Volume 1 , Issue 2, Pages 123 - 134 2011-08-01

Study on the general condition of fruit growing and grower’s practices in Gümüşhane province and districts
Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Özgün KALKIŞIM [1] , Abdurrahman ONARAN [2] , Fatma Nil AZERİ [3] , Ali TURAN [4]


This study was made with purpose to determine at what level the general condition of fruit production and grower’s practices in enterprises of Torul, Kürtün, Kelkit and Şiran town, engaged in the production of fruit. The data were obtained from 65 agricultural enterprises conducting face to face questionnaire during 2010 growing periods. According to results of the questionnaires, the manufacturer has been deal with fruit growing more than 15 years. The growers use farmyard manure and not chemical drugs in the rate of 78,46% and 53,85% respectively and also cultivate the soil in the rate of 89,23%. Although an important part of the gardens has been established on local varieties, 63,08% of the enterprises has an area of less than 5 da. The vast majority of fruits are used for family needs. When the findings of this research is evaluated, it has been revealed that fruit growing is carried out intensively in Gümüşhane, and so improvement of grower practices and resolve the lack of information should be required
Bu araştırma, Gümüşhane merkez ile Torul, Kürtün, Köse, Kelkit ve Şiran ilçelerinde, meyvecilik üretimi yapan işletmelerde, meyveciliğin genel durumu ve çiftçi uygulamalarının ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, 2010 yılı üretim döneminde, meyve yetiştiriciliği yapan 65 işletmede yüz yüze yapılan anketlerle elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen sonuçlara göre, üreticiler 15 yıldan daha uzun süreden beri meyvecilikle uğraşmaktadır. Üreticilerin %78,46’sı çiftlik gübresi kullanmakta, %53,85’i kimyasal ilaç kullanmamakta ve %89,23’ü bahçe toprağını işlemektedir. Bahçelerin önemli bir kısmı yerel çeşitlerle kurulmuş olup, işletmelerin %63,08’i 5 dekardan daha az bir alana sahiptir. Meyvelerin büyük bir çoğunluğu aile ihtiyacı için kullanılmaktadır. Bu araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, Gümüşhane İl’i ve ilçelerinde meyveciliğin yoğun olarak yapılmakta olduğu, dolayısıyla çiftçi uygulamalarının geliştirilmesi ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi gerektiği ortaya konmuştur
  • [1] Anonim, Food and Agriculture Organization of United Nations. (2011a.) http://www.fao.org (04.01.2011).
  • [2] Anonim, Türkiye İstatistik Kurumu, (2011b.) http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/ bitkisel.zul (04.01.2011).
  • [3] Taluğ, C., Tarımda Teknolojik Yeniliklerin Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Arastırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,141 s. Ankara (1975).
  • [4] Güleryüz, M., Ertürk, Y., Çoruh Vadisinde Meyveciliğin Genel Durumu. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1):33-40, (2001).
  • [5] Karadeniz, T., İslam, A., Kalkışım, Ö., Van İli Meyveciliğinin Genel Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(4):1-8, (1996).
  • [6] Güçlü, Ş., Hayal, R., Özbek H., Çalmaşur, Ö., Pekel, S., 1998. Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır İllerinde Meyve Yetiştirciliğinin Entomolojik Sorunları ve Çözüm Önerileri. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, (Cilt II). Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 14-18 Eylül, Erzurum. s:24-35.
  • [7] Çıkman, E. ve Yarba, M.M., Harran Ovası’nda Sebze Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, (12)1:7-12, (2008).
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Özgün KALKIŞIM
Institution: Gümüşhane Üniv., Gümüşhane MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bağlarbaşı, Gümüşhane

Author: Abdurrahman ONARAN
Institution: Gümüşhane Üniv., Gümüşhane MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bağlarbaşı, Gümüşhane

Author: Fatma Nil AZERİ
Institution: Gümüşhane Üniv., Gümüşhane MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bağlarbaşı, Gümüşhane

Author: Ali TURAN
Institution: Giresun Üniv., Giresun MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Giresun

Dates

Publication Date : August 1, 2011

Bibtex @ { gumusfenbil785861, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, eissn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {123 - 134}, doi = {}, title = {Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kalkışım, Özgün and Onaran, Abdurrahman and Azeri̇, Fatma Nil and Turan, Ali} }
APA Kalkışım, Ö , Onaran, A , Azeri̇, F , Turan, A . (2011). Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 123-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785861
MLA Kalkışım, Ö , Onaran, A , Azeri̇, F , Turan, A . "Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma" . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 123-134 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785861>
Chicago Kalkışım, Ö , Onaran, A , Azeri̇, F , Turan, A . "Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 123-134
RIS TY - JOUR T1 - Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma AU - Özgün Kalkışım , Abdurrahman Onaran , Fatma Nil Azeri̇ , Ali Turan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 134 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-538X-2146-538X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma %A Özgün Kalkışım , Abdurrahman Onaran , Fatma Nil Azeri̇ , Ali Turan %T Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma %D 2011 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X-2146-538X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Kalkışım, Özgün , Onaran, Abdurrahman , Azeri̇, Fatma Nil , Turan, Ali . "Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (August 2011): 123-134 .
AMA Kalkışım Ö , Onaran A , Azeri̇ F , Turan A . Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 123-134.
Vancouver Kalkışım Ö , Onaran A , Azeri̇ F , Turan A . Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 123-134.
IEEE Ö. Kalkışım , A. Onaran , F. Azeri̇ and A. Turan , "Gümüşhane İli ve İlçelerinde Meyveciliğin Genel Durumu ve Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 123-134, Aug. 2011