Year 2011, Volume 1 , Issue 2, Pages 135 - 150 2011-08-01

Prediction of uniform load capacity of simple supported NPI beams under lateral torsional buckling effect by artificial neural networks
Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini

E ÖZTEKİN [1] , M A UZUN [2]


Artificial neural networks ANN application was performed in this study in order to predict the uniform load capacity of simple supported NPI beams under lateral torsional buckling effect. 50 and 12 different lateral buckling examples were solved numerically in order to constitute of training and testing sets respectively for ANN studies. Beam span, web thickness of NPI, web wideness of NPI, flange thickness of NPI and web highness of NPI were used as input parameters and only maximum uniform load value was used as output parameter in ANN studies. Validation of developed ANN model for this current study was done and ANNs were found very promising for the lateral torsional buckling problems
Normal I profilleri NPI ile teşkil edilmiş basit kirişleri yanal burkulma etkisine maruz kalmadan taşıyabilecekleri maksimum üniform yayılı yükün tahminine yönelik bir yapay sinir ağı uygulaması bu çalışmada gerçekleştirilmiştir. Yapay sinir ağı çalışmalarında kullanılan eğitim setlerini oluşturmak için 50 adet, test setlerini oluşturmak için 12 adet farklı yanal burkulma örneği çözülmüştür. Kiriş açıklığı, başlık kalınlığı, başlık genişliği, gövde genişliği, gövde kalınlığı ve gövde yüksekliği yapay sinir ağının girdi parametreleri, taşınabilecek maksimum üniform yayılı yük değeri ise yapay sinir ağının çıktı parametresi olarak kullanılmıştır. Geliştirilen yapay sinir ağının kullanılabilir olduğu ağın test ve değerlendirilmesi sonucunda ispatlanmış ve yanal burkulma problemlerinin çözümünde ümit verici olarak görülmüştür
 • [1] Galambos, T.V. ve Surovek, A.E. Structural Stability of Steel Concepts and Applications for Structural Engineers, 373, John Wiley &Sons. Inc. Newjersey (2008)
 • [2] S. Timoshenko, Elastik Stabilite Teorisi, 552,çevirenler; E. Şuhubi, H.Deren, İTÜ Matbaası, İstanbul (1963)
 • [3] TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları, Ankara, (1980)
 • [4] Nabiyev, V.V., Yapay Zeka, 752, Seçkin Yayıncılık, Ankara, (2010)
 • [5] Topal U., Öztekin E., Frequency analysis of clamped laminated composite plates using artifical neural network, International Earthquake Symposium 17-19 Agust. 2009, Kocaeli Turkey.
 • [6] Öztekin E., Topal U., Application of Artificial Neural Network to Free Vibration of Laminated Circular Cylindrical Shell, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010, Trabzon, Turkey
 • [7] Öztekin E., Topal U., Linear Transient Analysis of Laminated Plates under Step Loading Using Artificial Neural Network 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010, Trabzon, Turkey.
 • [8] Öztekin E., Topal U., Tabakalı Kompozit Plakların Üniform Yayılı Yük Altında Maksimum Çökmesinin Yapay Sinir Ağları Metoduyla Tahmin Edilmesi. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS 2010, 14–16 Ekim 2010, Diyarbakır, Türkiye.
 • [9] Uzun, M.A., Düzgün yayılı yükle yüklü bir açıklıklı normal I profili kirişlerinin yanal burkulma yükünün yapay sinir ağları ile tahmini, Bitirme Tezi, Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane, (2009).
 • [10] DIN 4114, Berechnungsgrundlagen für StaDMitaetsfaelle im Stahlbau (Knickung, Kippung, Beuldung), Alman Standartları, July 1952.
 • [11] Deren, H., Uzgider E., Piroğlu F. ve Çağlayan Ö.,Çelik Yapılar, 892, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, (2008)
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: E ÖZTEKİN
Institution: Gümüşhane Üniversitesi. Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl 29100, Bağlarbaşı, Gümüşhane

Author: M A UZUN
Institution: Gümüşhane Üniversitesi. Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl 29100, Bağlarbaşı, Gümüşhane

Dates

Publication Date : August 1, 2011

Bibtex @ { gumusfenbil785862, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, eissn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {135 - 150}, doi = {}, title = {Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini}, key = {cite}, author = {Özteki̇n, E and Uzun, M A} }
APA Özteki̇n, E , Uzun, M . (2011). Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 135-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785862
MLA Özteki̇n, E , Uzun, M . "Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini" . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 135-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785862>
Chicago Özteki̇n, E , Uzun, M . "Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 135-150
RIS TY - JOUR T1 - Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini AU - E Özteki̇n , M A Uzun Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 150 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-538X-2146-538X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini %A E Özteki̇n , M A Uzun %T Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini %D 2011 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X-2146-538X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Özteki̇n, E , Uzun, M A . "Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (August 2011): 135-150 .
AMA Özteki̇n E , Uzun M . Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 135-150.
Vancouver Özteki̇n E , Uzun M . Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 135-150.
IEEE E. Özteki̇n and M. Uzun , "Yanal burkulmaya maruz basit NPI kirişlerinin maksimum üniform yayılı yük kapasitelerinin YSA ile tahmini", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 135-150, Aug. 2011