Year 2011, Volume 1 , Issue 2, Pages 177 - 184 2011-08-01

Electricity production system realized with the photovoltaic panels and an application of the lightening
Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması

Sezai Alper TEKİN [1] , Hamdi ERCAN [2] , Mustafa ALÇI [3]


The fossil oils are highly used for providing of the requiring the energy in the World. As a result of this situation, the environment problems are arisen. The use of the renewable energy resources has gained importance by adding the problem of the fossil oils being limited. The sun being one of the resources energy must be thought as an important alternative energy production method for production of the electricity energy. In this situation, photovoltaic systems are convenient systems being ecoist and long life systems. In this paper, it is introduced that a system products 215 W power electricity with the photovoltaic principle and the usage of the LED lightening unit in a home
Dünyada enerji gereksiniminin karşılanması için büyük ölçüde fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Bu durumun sonucu olarak çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu çevre etkilerine fosil yakıtların sınırlı olması problemi de eklenince yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı son yıllarda önem kazanmıştır. Enerji kaynaklarından güneşin, elektrik enerjisi üretimi için ülkemizde önemli bir alternatif enerji üretim yöntemi olarak düşünülmesi gerekir. Bu bağlamda çevreci ve uzun ömürlü sistemler olarak fotovoltaik sistemler enerji üretimi için uygun sistemlerdir. Bu çalışmada 215W gücünde fotovoltaik prensiple elektrik üreten bir sistem ve bu üretilen enerji ile çalışan LED aydınlatma birimlerinin bir evde uygulanması tanıtılmıştır
 • [1] Pfeiffer M., The Photovoltaic Industry in Germany, Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH, Berlin-Germany, (2011)
 • [2] Süri M., Huld T.A., Dunlop E.D. ve Cebecauer T., Photovoltaic solar electricity potential in european countries, european commission - DG Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability Renewable Energies, Italy, (2006).
 • [3] Varınca K. B. ve Gönüllü M. T., 2006, Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli ve bu potansiyelin kullanım derecesi, yöntemi ve yaygınlığı üzerine bir araştırma”, 1. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Haziran, Eşkişehir, Türkiye.
 • [4] Karamanav M., Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri , Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, (2007).
 • [5] Özgöçmen A., Güneş Pilleri Kullanarak Elektrik Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2007).
 • [6] Oktik Ş., Avrupa Birliği Fotovoltaik Sektörü Yol Haritasında Güneş Gözeleri Alanında Kısa ve Uzun Vadeli Ar&Ge Konuları, Güneş Gözelerinin Fiziği ve Teknolojisi TÜBİTAK Lisansüstü Yaz Okulu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 16-21 Mayıs, (2010).
 • [7] Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Resmi internet sayfası, www.eie.gov.tr, (ErişimTarihi : 12.05.2011).
 • [8] Pasetti M., Iora P, Chiesa P., Invernizzi C. ve Salogni A., 2010, Analysis of incentive systems for photovoltaic power plants in six countries of the european union, International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Granada, Spain.
 • [9] Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sayfası, www.dmi.gov.tr, (ErişimTarihi : 12.05.2011).
 • [10] Sunrise Solartech, http://www.srsolartech.cn/, (ErişimTarihi : 12.05.2011).
 • [11] Bilge M., Güç sistemlerinde harmoniklerin pasif filtrelerle eliminasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, 2008.
 • [12] Osram Türkiye, www.osram.com.tr/osram_tr/, (ErişimTarihi : 11.05.2011).
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sezai Alper TEKİN
Institution: Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elk. Elekt. Müh. Böl., Melikgazi, Kayseri.

Author: Hamdi ERCAN
Institution: Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Y.O. Uçak Elk. Elekt. Böl., Melikgazi, Kayseri.

Author: Mustafa ALÇI
Institution: Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elk. Elekt. Müh. Böl., Melikgazi, Kayseri.

Dates

Publication Date : August 1, 2011

Bibtex @ { gumusfenbil785866, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-538X}, eissn = {2146-538X}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {177 - 184}, doi = {}, title = {Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması}, key = {cite}, author = {Teki̇n, Sezai Alper and Ercan, Hamdi and Alçı, Mustafa} }
APA Teki̇n, S , Ercan, H , Alçı, M . (2011). Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 177-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785866
MLA Teki̇n, S , Ercan, H , Alçı, M . "Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması" . Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 177-184 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusfenbil/issue/56509/785866>
Chicago Teki̇n, S , Ercan, H , Alçı, M . "Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 177-184
RIS TY - JOUR T1 - Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması AU - Sezai Alper Teki̇n , Hamdi Ercan , Mustafa Alçı Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 184 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-538X-2146-538X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması %A Sezai Alper Teki̇n , Hamdi Ercan , Mustafa Alçı %T Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması %D 2011 %J Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-538X-2146-538X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Teki̇n, Sezai Alper , Ercan, Hamdi , Alçı, Mustafa . "Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (August 2011): 177-184 .
AMA Teki̇n S , Ercan H , Alçı M . Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 177-184.
Vancouver Teki̇n S , Ercan H , Alçı M . Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(2): 177-184.
IEEE S. Teki̇n , H. Ercan and M. Alçı , "Fotovoltaik Panellerle Gerçekleştirilen Elektrik Üretim Sistemi Ve Bir Aydınlatma Uygulaması", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 177-184, Aug. 2011