Research Article
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE SUÇ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZEY 1 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Year 2020, Volume: 9 Issue: 17, 13 - 20, 09.07.2020

Abstract

Ekonomik ve
sosyal bir kavram olan işsizlik, bireyler üzerindeki etki süreci ile toplumsal yapı
üzerinde önemli derecede etkili olmaktadır. İşsizlik düzeyinin yüksek olduğu
ekonomilerde görülen toplumsal ayrışma ve bireylerin karşı karşıya kaldığı
intihar, depresyon, yalnızlık hissi gibi psikolojik sorunlar, özellikle genç
işsizlerin illegal yöntemlerle gelir elde etme arayışını artırmakta ve bu durum
işsiz bireylerin suça yönelmesine neden olmaktadır.İşsizliğin ekonomik ve toplumsal
olgularda meydana getirdiği deformasyonun öneminden ortaya çıkan bu çalışmada,
Türkiye için genç işsizliği ile suç arasındaki ilişki incelenmiştir. Bölgesel
düzeyde gerçekleştirilen çalışmada, 2004 – 2016 dönemi verileri kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen tahminler sonucunda elde edilen bulgular, genç işsizliği ile
suç düzeyi arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, değişkenler
arasındaki uzun dönem parametrelerin tahmininden elde edilen bulgular ise genç
işsizlik düzeyindeki artışın suç düzeyini artırdığını göstermiştir. 

References

 • AKSU, Hayati ve Yakup AKKUŞ (2010), "Türkiye'de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi Yaklaşımı (1970-2007)", Sosyoekonomi, 11(11), 191-214.
 • ALLAN, Emilie A. ve Darrell J. STEFFENSMEIER (1989), "Youth, Underemployment, and Property Crime: Differential Effects of Job Availability and Job Quality on Juvenile and Young Adult Arrest Rates", American Sociological Review, 54(1), 107-123.
 • ATA, Ahmet Y. (2011), "Ücretler, Işsizlik ve Suç Arasındaki Ilişki: Yatay-Kesit Analizi", Çalışma ve Toplum, 4, 113-134.
 • ATA, Namık (2007), "Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Genç Işsizlik", TİSK Akademi, 2(1), 109-118.
 • BAYRAKDAR, Seda ve Ahmet İNCEKARA (2013), "Türkiye’nin Genç Işsizlik Profili", Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(1), 15-38.
 • BECKER, Gary S. (1968), "Crime and Punishment: An Economic Approach", Journal of Political Economy, 76(2), 169-217.
 • DEMIRBAŞ, Timur (2014), Kriminoloji, Beşinci Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • ERDAYI, Utku (2009), "Dünyada Genç Işsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye", Çalışma ve Toplum, 3, 133-162.
 • FILIZTEKIN, Alpay (2013), Türkiye'de Suç ve Emek Piyasasi İliskisi, Ahmet ASICI, Mehtap HISARCIKLILAR, Ipek ILKKARACAN, Derya KARAKAS ve Tolga KAYA (Ed.), Umit SENESEN'e Armagan Paylasimlar: Sayilarla Turkiye Ekonomisi (ss. 377-396). Istanbul: Literatur Yayinlari.
 • GÜNDOĞAN, Naci (1999), "Genç işsizliği ve Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç istihdam Politikaları", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54(01), 63-79.
 • JAWADI, Fredj; Sushanta K. MALLICK; Abdoulkarim I. CHEFFOU ve Anish AUGUSTINE (2019), "Does Higher Unemployment Lead to Greater Criminality? Revisiting The Debate Over The Business Cycle", Journal of Economic Behavior & Organization, https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.03.025.
 • KESBIÇ, C. Yenal ve Özlem DÜNDAR (2017), "İşsizlik ve Suç Arasındaki İlişkiye Teorik Bir Bakış", Yonetim ve Ekonomi, 24(2), 327.
 • MACHIN, Stephen ve Costas MEGHIR (2004), "Crime and Economic Incentives", Journal of Human Resources, 39(4), 958-979.
 • PESARAN, M. Hashem (2006), "Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels With A Multifactor Error Structure", Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • PESARAN, M. Hashem (2007), "A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross‐Section Dependence", Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • TÜİK (2019), "İşgücü İstatistikleri", [Erişim Adresi: http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, Erişim Tarihi: 02.11.2019].
 • UNDP (2008), "Human Development Report "Youth in Turkey"", Ankara: UNDP.
 • WESTERLUND, Joakim (2007), "Testing for Error Correction in Panel Data", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748.

THE RELATIONSHIP OF YOUTH UNEMPLOYMENT AND CRIME LEVEL IN TURKEY: AN APPLICATION ON THE NUTS-1 REGIONS

Year 2020, Volume: 9 Issue: 17, 13 - 20, 09.07.2020

Abstract

Unemployment, which is an economic and social concept, has significant effects on social structure due to its effects on individuals. Social segregation and psychological problems faced by individuals such as suicide, depression, feeling of loneliness in economies with high unemployment increases the search for income by youth unemployed people through illegal methods and this causes unemployed individuals to turn to crime. In this study, which emerged from the increasing importance of deformation caused by unemployment in economic and social phenomena, the relationship between crime and youth unemployment were examined by using data from the NUTS - 1 Regions. In the study carried out with the data of 2004 - 2018 period, Common Correlated Effects Model was used to estimate long term parameters between variables. Findings from the empirical analysis showed that the relationship between youth unemployment and crime level was positive overall the panel; the decrease in the level of youth unemployment will lead to a decrease in the level of crime. On the regional level, the relationship between variables in West Marmara, East Marmara and Mediterranean Regions was positive; in other regions it was found to be statistically insignificant.

References

 • AKSU, Hayati ve Yakup AKKUŞ (2010), "Türkiye'de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi Yaklaşımı (1970-2007)", Sosyoekonomi, 11(11), 191-214.
 • ALLAN, Emilie A. ve Darrell J. STEFFENSMEIER (1989), "Youth, Underemployment, and Property Crime: Differential Effects of Job Availability and Job Quality on Juvenile and Young Adult Arrest Rates", American Sociological Review, 54(1), 107-123.
 • ATA, Ahmet Y. (2011), "Ücretler, Işsizlik ve Suç Arasındaki Ilişki: Yatay-Kesit Analizi", Çalışma ve Toplum, 4, 113-134.
 • ATA, Namık (2007), "Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Genç Işsizlik", TİSK Akademi, 2(1), 109-118.
 • BAYRAKDAR, Seda ve Ahmet İNCEKARA (2013), "Türkiye’nin Genç Işsizlik Profili", Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(1), 15-38.
 • BECKER, Gary S. (1968), "Crime and Punishment: An Economic Approach", Journal of Political Economy, 76(2), 169-217.
 • DEMIRBAŞ, Timur (2014), Kriminoloji, Beşinci Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • ERDAYI, Utku (2009), "Dünyada Genç Işsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye", Çalışma ve Toplum, 3, 133-162.
 • FILIZTEKIN, Alpay (2013), Türkiye'de Suç ve Emek Piyasasi İliskisi, Ahmet ASICI, Mehtap HISARCIKLILAR, Ipek ILKKARACAN, Derya KARAKAS ve Tolga KAYA (Ed.), Umit SENESEN'e Armagan Paylasimlar: Sayilarla Turkiye Ekonomisi (ss. 377-396). Istanbul: Literatur Yayinlari.
 • GÜNDOĞAN, Naci (1999), "Genç işsizliği ve Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç istihdam Politikaları", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54(01), 63-79.
 • JAWADI, Fredj; Sushanta K. MALLICK; Abdoulkarim I. CHEFFOU ve Anish AUGUSTINE (2019), "Does Higher Unemployment Lead to Greater Criminality? Revisiting The Debate Over The Business Cycle", Journal of Economic Behavior & Organization, https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.03.025.
 • KESBIÇ, C. Yenal ve Özlem DÜNDAR (2017), "İşsizlik ve Suç Arasındaki İlişkiye Teorik Bir Bakış", Yonetim ve Ekonomi, 24(2), 327.
 • MACHIN, Stephen ve Costas MEGHIR (2004), "Crime and Economic Incentives", Journal of Human Resources, 39(4), 958-979.
 • PESARAN, M. Hashem (2006), "Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels With A Multifactor Error Structure", Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • PESARAN, M. Hashem (2007), "A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross‐Section Dependence", Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • TÜİK (2019), "İşgücü İstatistikleri", [Erişim Adresi: http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, Erişim Tarihi: 02.11.2019].
 • UNDP (2008), "Human Development Report "Youth in Turkey"", Ankara: UNDP.
 • WESTERLUND, Joakim (2007), "Testing for Error Correction in Panel Data", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Murat Eren 0000-0002-3855-5429

Selda Özkılbaç 0000-0002-4387-896X

Publication Date July 9, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 9 Issue: 17

Cite

APA Eren, M., & Özkılbaç, S. (2020). TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE SUÇ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZEY 1 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Global Journal of Economics and Business Studies, 9(17), 13-20.