Global Journal of Economics and Business Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Gumushane University |


Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS) is one of the publications of Gumushane University, Faculty of Economics and Administrative SciencesGJEBS is a peer-reviewed international journal and is published starting from 2012 in online version via our website (http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs) on a continuous base minimum twice a year (July/December). The online version has free access. The journal is independent from any other publishers.

Global Journal of Economics and Business Studies

ISSN 2147-415X | e-ISSN 2147-415X | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Global Journal of Economics and Business Studies (GJEBS) is one of the publications of Gumushane University, Faculty of Economics and Administrative SciencesGJEBS is a peer-reviewed international journal and is published starting from 2012 in online version via our website (http://dergipark.gov.tr/gumusgjebs) on a continuous base minimum twice a year (July/December). The online version has free access. The journal is independent from any other publishers.

Volume 9 - Issue 17 - Jul 9, 2020
 1. İç-Kapak
  Pages 1 - 5
  Ahmet AKYÜZ
 2. TESTING THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS: A RESEARCH ON STOCKS OF CONTAINER SHIPPING COMPANIES
  Pages 1 - 12
  Abdullah AÇIK , Esra BARAN , İlke Sezin AYAZ
 3. TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE SUÇ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZEY 1 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 13 - 20
  Murat EREN , Selda ÖZKILBAÇ
 4. MEKÂN VE ZAMAN TERCİHİNDE ODAK NOKTASININ TEST EDİLMESİ: GÜMÜŞHANE’DE ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERE İLİŞKİN DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 21 - 37
  Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
 5. KENDİNE AŞIRI GÜVEN VE KAYIPTAN KAÇINMA ÖNYARGILARI YATIRIM KARARLARINDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR MÜ?
  Pages 38 - 54
  Selim CENGİZ , Bilgehan TEKİN
 6. BİR KAMUSAL ALAN OLAN İŞ DÜNYASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAĞLAMINDA KADININ VARLIK SORUNSALI
  Pages 55 - 62
  Emrah KOPARAN
 7. EKONOMİK BÜYÜME, ENFLASYON VE KENTLEŞMENİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINA ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 63 - 76
  Canan SANCAR ÖZKÖK , Melike ATAY POLAT
 8. DO NATURAL RESOURCE RENTS MATTER FOR POLITICAL STABILITY?: AN EMPIRICAL EVIDENCE
  Pages 77 - 93
  Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU , Mustafa ÜNVER
 9. SEBEPLİ EYLEM TEORİSİ BAĞLAMINDA ÜCRETLİ POŞET KULLANIM NİYETİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Pages 94 - 107
  Mehmet Hanefi TOPAL , Hamdi Furkan GÜNAY , Candan YILMAZ UĞUR, Aykut AYDIN
 10. ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIKLARI HİLE VE SUİSTİMAL KAYNAKLI ZARARLARIN ULUSLARARASI BOYUTLARININ ANALİZİ
  Pages 108 - 135
  Seval KARDEŞ SELİMOĞLU , Mehtap ALTUNEL